Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yw hwn. 

 • Gofynnwch am help!  Llinell Ymholiadau Iechyd Meddwl Powys.  Rydym ar gael i geisio ateb eich cwestiynau am iechyd meddwl a llesiant. Gweler isod rhestr o’r math o wybodaeth y gallwn ei darparu:
  • Gwasanaethau iechyd meddwl yn eich ardal leol
  • Digwyddiadau, hyfforddiant a chyrsiau
  • Cyfleoedd a chymorth gan y sector gwirfoddol
  • Newyddion lleol a chenedlaethol ym maes iechyd meddwl
  • ... Enghreifftiau yn unig yw’r rhain, gwnawn ein gorau i gael hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac os nad ydym yn gwybod gwnawn bob ymdrech i gael hyd iddi ar eich rhan.
 • Rhannwch eich newyddion gyda ni!  Hoffech chi rannu newyddion gydag eraill? Os felly, cysylltwch â ni. Gweler isod rhai o’r ffyrdd y gallwn eich helpu i hyrwyddo gwasanaethau, cymorth a chyfleoedd:
  • Powysmentalhealth.org.uk – calendr digwyddiadau a thudalennau newyddion sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd. Os hoffech ychwanegu rhywbeth, cysylltwch â ni.
  • Bwletin Deufisol – gyda’r newyddion a digwyddiadau diweddaraf ym myd iechyd meddwl trwy ebost.  Mae’n cael ei hanfon at dros 500 o bobl ar hyd a lled Powys a thu hwnt i’r sir. Felly os hoffech inni hyrwyddo rhywbeth ar eich rhan, neu os hoffech dderbyn yr e-fwletin, gadewch inni wybod.
 • Cymerwch gip!  Ceir mynediad at wybodaeth ar ein gwefan ar unrhyw adeg: powysmentalhealth.org.uk, felly mae croeso i chi gymryd cip. Os nad ydych yn gallu cael hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau, cysylltwch â ni?
 • Cyfrannu at y ddadl! Cymerwch gip ar ein blog
 • Beth am gyfrannu!  Eisiau dysgu mwy ynghylch sut y gallwch helpu siapio gwasanaethau ar draws Powys a Chymru?  Cysylltwch â Jane neu gellir dysgu mwy yma.
 • Ansicr am yr hyn rydych yn chwilio amdano?  Os nad ydych yn gwybod yn union am beth rydych yn chwilio, neu’r gwasanaethau a’r cyfleoedd sydd ar gael? Cysylltwch â ni a gwnawn ein gorau i’ch helpu.
 • Cysylltu â ni!  Ffoniwch ni ar 01686 628300 neu 01597 822191 neu gellir e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.   Rydym ar gael Dydd Llun – Gwener, 9 am – 5 pm.

Taflen Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys

Gellir lawrlwytho taflen ddwyieithog ar Wasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys yma.

Taflen Cyfranogiad Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO)

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn cefnogi dinasyddion, grwpiau a sefydliadau i gyfrannu at siapio gwasanaethau ar draws Powys mewn nifer o ddulliau gwahanol, o hwyluso clywed eich llais, i hyrwyddo cyfleoedd i chi gymryd rhan uniongyrchol mewn cyfarfodydd strategol. Gellir lawrlwytho’r daflen yn Gymraeg neu Saesneg yma.

Adborth

Gellir cyflwyno adborth am y wefan hon trwy’r arolwg cyfrinachol yma

Gellir cyflwyno adborth am ein gwaith neu weithgareddau trwy arolwg cyfrinachol PAVO yma. 

Neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol i roi eich adborth, awgrymiadau a syniadau drwy ffonio 01686 628 300 neu 01597 822191 neu drwy e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.

Diolch i’n cyllidwyr

 

 

Mae Bwrdd Iechyd addysgu Powys Chyngor Sir Powys yn cyllido Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys (rhan o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys). Nid yw ein cyllidwyr o reidrwydd yn ategu cynnwys y wefan hon na blog Iechyd Meddwl Powys.

Angen help ar frys

Here's how Consultant Child Psychologist Dr Sue Evans introduced the Finnish @KivaSchool anti-bullying scheme to sc… twitter.com/i/web/status/1…

Shooting the first scenes for our LGBT short film we’re making with @Iris_Outreach. Shame about the weather after a… twitter.com/i/web/status/1…

Pop in to Welshpool Town Hall today (10 July) until 8.30pm to find out more about the NHS Future Fit proposals. I’m… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think