Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yw hwn. 

 • Gofynnwch am help!  Llinell Ymholiadau Iechyd Meddwl Powys.  Rydym ar gael i geisio ateb eich cwestiynau am iechyd meddwl a llesiant. Gweler isod rhestr o’r math o wybodaeth y gallwn ei darparu:
  • Gwasanaethau iechyd meddwl yn eich ardal leol
  • Digwyddiadau, hyfforddiant a chyrsiau
  • Cyfleoedd a chymorth gan y sector gwirfoddol
  • Newyddion lleol a chenedlaethol ym maes iechyd meddwl
  • ... Enghreifftiau yn unig yw’r rhain, gwnawn ein gorau i gael hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac os nad ydym yn gwybod gwnawn bob ymdrech i gael hyd iddi ar eich rhan.
 • Rhannwch eich newyddion gyda ni!  Hoffech chi rannu newyddion gydag eraill? Os felly, cysylltwch â ni. Gweler isod rhai o’r ffyrdd y gallwn eich helpu i hyrwyddo gwasanaethau, cymorth a chyfleoedd:
  • Powysmentalhealth.org.uk – calendr digwyddiadau a thudalennau newyddion sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd. Os hoffech ychwanegu rhywbeth, cysylltwch â ni.
  • Bwletin Deufisol – gyda’r newyddion a digwyddiadau diweddaraf ym myd iechyd meddwl trwy ebost.  Mae’n cael ei hanfon at dros 500 o bobl ar hyd a lled Powys a thu hwnt i’r sir. Felly os hoffech inni hyrwyddo rhywbeth ar eich rhan, neu os hoffech dderbyn yr e-fwletin, gadewch inni wybod.
 • Cymerwch gip!  Ceir mynediad at wybodaeth ar ein gwefan ar unrhyw adeg: powysmentalhealth.org.uk, felly mae croeso i chi gymryd cip. Os nad ydych yn gallu cael hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau, cysylltwch â ni?
 • Cyfrannu at y ddadl! Cymerwch gip ar ein blog
 • Beth am gyfrannu!  Eisiau dysgu mwy ynghylch sut y gallwch helpu siapio gwasanaethau ar draws Powys a Chymru?  Cysylltwch â Jane neu gellir dysgu mwy yma.
 • Ansicr am yr hyn rydych yn chwilio amdano?  Os nad ydych yn gwybod yn union am beth rydych yn chwilio, neu’r gwasanaethau a’r cyfleoedd sydd ar gael? Cysylltwch â ni a gwnawn ein gorau i’ch helpu.
 • Cysylltu â ni!  Ffoniwch ni ar 01686 628300 neu 01597 822191 neu gellir e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.   Rydym ar gael Dydd Llun – Gwener, 9 am – 5 pm.

Taflen Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys

Gellir lawrlwytho taflen ddwyieithog ar Wasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys yma.

Taflen Cyfranogiad Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO)

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn cefnogi dinasyddion, grwpiau a sefydliadau i gyfrannu at siapio gwasanaethau ar draws Powys mewn nifer o ddulliau gwahanol, o hwyluso clywed eich llais, i hyrwyddo cyfleoedd i chi gymryd rhan uniongyrchol mewn cyfarfodydd strategol. Gellir lawrlwytho’r daflen yn Gymraeg neu Saesneg yma.

Adborth

Gellir cyflwyno adborth am y wefan hon trwy’r arolwg cyfrinachol yma

Gellir cyflwyno adborth am ein gwaith neu weithgareddau trwy arolwg cyfrinachol PAVO yma. 

Neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol i roi eich adborth, awgrymiadau a syniadau drwy ffonio 01686 628 300 neu 01597 822191 neu drwy e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.

Diolch i’n cyllidwyr

 

 

Mae Bwrdd Iechyd addysgu Powys Chyngor Sir Powys yn cyllido Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys (rhan o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys). Nid yw ein cyllidwyr o reidrwydd yn ategu cynnwys y wefan hon na blog Iechyd Meddwl Powys.

Angen help ar frys

Chief Inspector Rhiannon Ivens of @DyfedPowys updates us about #Powys Partnerships and the force #mentalhealth conf… twitter.com/i/web/status/9…

Thank you to Huw Irranca-Davies @wgmin_csc for visiting Powys Regional Partnership Board today, helping to shape th… twitter.com/i/web/status/9…

...And for those that either enjoyed my talk at #adisorder4everyone - here it is for your reading pleasure! If you… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Elan Links - FREE Five-Day Ecology Course in the Elan Valley, near Rhayader, Powys

23 Ebrill 2018

The Elan Links project is currently running in the Elan Valley, near Rhayader, Powys and creates opportunities for people to access bespoke well-being woodland activities, woodland skills training courses, week-long intensive training in sector specific activities, mentoring, work placemen

events

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think