Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yw hwn. 

 • Gofynnwch am help!  Llinell Ymholiadau Iechyd Meddwl Powys.  Rydym ar gael i geisio ateb eich cwestiynau am iechyd meddwl a llesiant. Gweler isod rhestr o’r math o wybodaeth y gallwn ei darparu:
  • Gwasanaethau iechyd meddwl yn eich ardal leol
  • Digwyddiadau, hyfforddiant a chyrsiau
  • Cyfleoedd a chymorth gan y sector gwirfoddol
  • Newyddion lleol a chenedlaethol ym maes iechyd meddwl
  • ... Enghreifftiau yn unig yw’r rhain, gwnawn ein gorau i gael hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac os nad ydym yn gwybod gwnawn bob ymdrech i gael hyd iddi ar eich rhan.
 • Rhannwch eich newyddion gyda ni!  Hoffech chi rannu newyddion gydag eraill? Os felly, cysylltwch â ni. Gweler isod rhai o’r ffyrdd y gallwn eich helpu i hyrwyddo gwasanaethau, cymorth a chyfleoedd:
  • Powysmentalhealth.org.uk – calendr digwyddiadau a thudalennau newyddion sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd. Os hoffech ychwanegu rhywbeth, cysylltwch â ni.
  • Bwletin Deufisol – gyda’r newyddion a digwyddiadau diweddaraf ym myd iechyd meddwl trwy ebost.  Mae’n cael ei hanfon at dros 500 o bobl ar hyd a lled Powys a thu hwnt i’r sir. Felly os hoffech inni hyrwyddo rhywbeth ar eich rhan, neu os hoffech dderbyn yr e-fwletin, gadewch inni wybod.
 • Cymerwch gip!  Ceir mynediad at wybodaeth ar ein gwefan ar unrhyw adeg: powysmentalhealth.org.uk, felly mae croeso i chi gymryd cip. Os nad ydych yn gallu cael hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau, cysylltwch â ni?
 • Cyfrannu at y ddadl! Cymerwch gip ar ein blog
 • Beth am gyfrannu!  Eisiau dysgu mwy ynghylch sut y gallwch helpu siapio gwasanaethau ar draws Powys a Chymru?  Cysylltwch â Jane neu gellir dysgu mwy yma.
 • Ansicr am yr hyn rydych yn chwilio amdano?  Os nad ydych yn gwybod yn union am beth rydych yn chwilio, neu’r gwasanaethau a’r cyfleoedd sydd ar gael? Cysylltwch â ni a gwnawn ein gorau i’ch helpu.
 • Cysylltu â ni!  Ffoniwch ni ar 01686 628300 neu 01597 822191 neu gellir e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.   Rydym ar gael Dydd Llun – Gwener, 9 am – 5 pm.

Taflen Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys

Gellir lawrlwytho taflen ddwyieithog ar Wasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys yma.

Taflen Cyfranogiad Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO)

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn cefnogi dinasyddion, grwpiau a sefydliadau i gyfrannu at siapio gwasanaethau ar draws Powys mewn nifer o ddulliau gwahanol, o hwyluso clywed eich llais, i hyrwyddo cyfleoedd i chi gymryd rhan uniongyrchol mewn cyfarfodydd strategol. Gellir lawrlwytho’r daflen yn Gymraeg neu Saesneg yma.

Adborth

Gellir cyflwyno adborth am y wefan hon trwy’r arolwg cyfrinachol yma

Gellir cyflwyno adborth am ein gwaith neu weithgareddau trwy arolwg cyfrinachol PAVO yma. 

Neu gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol i roi eich adborth, awgrymiadau a syniadau drwy ffonio 01686 628 300 neu 01597 822191 neu drwy e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.

Diolch i’n cyllidwyr

 

 

Mae Bwrdd Iechyd addysgu Powys Chyngor Sir Powys yn cyllido Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys (rhan o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys). Nid yw ein cyllidwyr o reidrwydd yn ategu cynnwys y wefan hon na blog Iechyd Meddwl Powys.

Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think