Tîm Gwybodaeth a Chyfranogiad Iechyd Meddwl Powys

Mae'r staff sy'n gweithio yn Nhîm Iechyd Meddwl Powys yn cael eu cyflogi a’u cefnogi gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO). Mae PAVO yn Gyflogwr Ystyriol.

Chwith i'r dde: Owen Griffkin (Swyddog Cefnogi Cyfranogiad), Jane Cooke (Uwch Swyddog Iechyd Meddwl), Jackie Newey (Swyddog Gwybodaeth), Anne Woods (Swyddog Cyfranogiad), Philip Moisson (Swyddog Cyfranogiad).

Jane Cooke - Uwch Swyddog Iechyd Meddwl (Dros Dro)

Jane oedd Rheolwr Prosiect DIY Futures yn PAVO tan fis Mai 2014, pan ddaeth y prosiect a’i arianwyd gan y loteri i ben. Mae nawr yn gweithio fel y Uwch Swyddog Iechyd Meddwl PAVO.

Mae pwyslais Jane yn ei gwaith ar gefnogi gwaith y trydydd sector ar lefel strategol a symud ymlaen waith y tîm i hyrwyddo a chefnogi'r dull 'tu hwnt i’r byd meddygol' i anawsterau iechyd meddwl.

Yn ei bywyd y tu allan i PAVO mae gan Jane bractis preifat fel a cynghorwr a therapydd Gestalt. Ffactorau cysylltiol cryf ar draws y ddau yw yr ymwybyddiaeth gynyddol o effaith trawma ar iechyd meddwl a dealltwriaeth gynyddol o fanteision cysylltu â natur. Mae Jane hefyd yn un o ymddiriedolwyr elusen y celfyddydau Celf o Gwmpas.

Mae Jane yn gweithio tri diwrnod yr wythnos (fel arfer Llun - Mer) wedi’i lleoli yn ein swyddfeydd yn Ffordd Ddole, Llandrindod. Gallwch gysylltu â hi drwy ffonio 01597 822191 neu anfon e-bost jane.cooke(at)pavo.org.uk.

Darllenwch erthygl blog gan Jane: Grym a Chyfranogiad.

Anne Woods - Swyddog Cyfranogiad

Anne Woods

Ymunodd Anne â'r tîm ym Mai 2015. Mae hi'n gweithio ar y prosiect cyfranogi a ariennir gan Comic Relief: Safwch! dros iechyd a llesiant emsiynol.

Mae Anne yn gweithio 3 diwrnod yr wythnos (fel arfer Llun, Mawrth a Gwener) ac mae wedi ei lleoli yn ein swyddfa yn Llandrindod. Gallwch gysylltu ag Anne drwy ffonio 01597 822191 neu anfon e-bost anne.woods(at)pavo.org.uk.

Gallwch ddarllen am brofiad Anne fel gwirfoddolwr yn Gemau’r Gymanwlad a’r Gemau Olympaidd yma.

Jackie Newey - Swyddog Gwybodaeth

Jackie Newey

Ymunodd Jackie â'r tîm ym mis Medi 2009. Mae'n goruchwylio'r wefan, blog a'r cyfryngau cymdeithasol, yn derbyn ymholiadau yn y Gwasanaeth GWybodaeth ac yn anfon diweddariadau efwletin. Mae wedi'i lleoli yn swyddfa PAVO ym Mhlas Dolerw yn Y Drenewydd, ond mae ei gwaith yn mynd a hi allan i gymuned ehangach Powys i gwrdd â grwpiau iechyd meddwl, yn y trydydd sector a’r sector statudol.

Mae Jackie'n awyddus i annog gweithio mewn partneriaeth, gan gynnwys gweithio gydag unigolion sydd â phrofiad byw o drallod meddwl. Byddai hefyd yn hoffi gwybod mwy am sut mae deiet yn effeithio ar ein lles meddyliol, gac mae heyfd yn arddwr organig brwd (tu allan i'r gwaith!).

Yn ei hamser hamdden mae'n Warcheidwad Hadau ar gyfer y Llyfrgell Hadau Treftadaeth. Rwyf hefyd yn ymddiriedolwr Y Gymdeithas Cwiltiau yng Nghanolfan Gelfyddydau Minerva yn Llanidloes.

Mae'n gweithio 3 diwrnod yr wythnos, fel arfer Llun, Mawrth a Dydd Iau Gallwch gysylltu â hi drwy ffonio 01686 628300 neu anfon e-bost jackie.newey(at)pavo.org.uk.

Swyddog Cyfranogiad

Swydd wag.

Owen Griffkin - Gweithiwr Cefnogi Cyfranogiad Iechyd Meddwl

Rôl Owen yw cefnogi gwaith Cyfranogiad y tîm. Mae'n gweithio dau ddiwrnod yr wythnos, fel arfer dydd Llun a dydd Mawrth.

Daeth Owen i gysylltiad â'r tîm i ddechrau pan ofynnwyd iddo redeg gweithdy comedi fel gweithgaredd torri’r ias mewn digwyddiad a drefnwyd yn Llandrindod. Roedd Owen yn ddigrifwr stand yp, ac roedd wedi rhedeg gweithdai gyda llawer o wahanol grwpiau, ond roedd gweithio gyda phobl mewn cysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl wedi cael effaith gadarnhaol felly dyfeisiodd brosiect hirdymor ar y cyd â Chanolfan Gelfyddydau Wyeside a’r grŵp ieuenctid Mid Powys Mind a oedd â chanlyniadau gwirioneddol dda i gyfranogwyr.

Mae Owen hefyd yn gweithio ar ei liwt ei hun i Gyngor Celfyddydau Cymru ar Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol, ac yn ei amser hamdden mae'n hyrwyddo nosweithiau comedi byw ym Mhowys.

Mae'n credu y gall creadigrwydd a'r celfyddydau fod o fudd mawr i lesiant, ac mae'n edrych ymlaen at ddod â'i sgiliau a'i wybodaeth yn y maes hwn i'r swydd.

Gallwch gysylltu â Owen trwy ffonio 01597 822191 neu anfon e-bost at owen.griffkin(at)pavo.org.uk

Gweithdy ‘Havin’ A Laugh’ Owen gyda thîm Iechyd Meddwl PAVO.

The mindful employer logo
Angen help ar frys

Chief Inspector Rhiannon Ivens of @DyfedPowys updates us about #Powys Partnerships and the force #mentalhealth conf… twitter.com/i/web/status/9…

Thank you to Huw Irranca-Davies @wgmin_csc for visiting Powys Regional Partnership Board today, helping to shape th… twitter.com/i/web/status/9…

...And for those that either enjoyed my talk at #adisorder4everyone - here it is for your reading pleasure! If you… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Elan Links - FREE Five-Day Ecology Course in the Elan Valley, near Rhayader, Powys

23 Ebrill 2018

The Elan Links project is currently running in the Elan Valley, near Rhayader, Powys and creates opportunities for people to access bespoke well-being woodland activities, woodland skills training courses, week-long intensive training in sector specific activities, mentoring, work placemen

events

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think