Tîm Gwybodaeth a Chyfranogiad Iechyd Meddwl Powys

Mae'r staff sy'n gweithio yn Nhîm Iechyd Meddwl Powys yn cael eu cyflogi a’u cefnogi gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO). Mae PAVO yn Gyflogwr Ystyriol.

Chwith i'r dde: Owen Griffkin (Swyddog Cyfranogiad), Jane Cooke (Cyn Uwch Swyddog Iechyd Meddwl), Jackie Newey (Swyddog Gwybodaeth), Anne Woods (Swyddog Cyfranogiad), Philip Moisson (Cyn Swyddog Cyfranogiad).

Uwch Swyddog Iechyd Meddwl (Dros Dro)

Swydd wag.

Anne Woods - Swyddog Cyfranogiad

Anne Woods

Ymunodd Anne â'r tîm ym Mai 2015. Mae hi'n gweithio ar y prosiect cyfranogi a ariennir gan Comic Relief: Safwch! dros iechyd a llesiant emsiynol.

Mae Anne yn gweithio 3 diwrnod yr wythnos (fel arfer Llun, Mawrth a Gwener) ac mae wedi ei lleoli yn ein swyddfa yn Llandrindod. Gallwch gysylltu ag Anne drwy ffonio 01597 822191 neu anfon e-bost anne.woods(at)pavo.org.uk.

Gallwch ddarllen am brofiad Anne fel gwirfoddolwr yn Gemau’r Gymanwlad a’r Gemau Olympaidd yma.

Jackie Newey - Swyddog Gwybodaeth

Jackie Newey

Ymunodd Jackie â'r tîm ym mis Medi 2009. Mae'n goruchwylio'r wefan, blog a'r cyfryngau cymdeithasol, yn derbyn ymholiadau yn y Gwasanaeth GWybodaeth ac yn anfon diweddariadau efwletin. Mae wedi'i lleoli yn swyddfa PAVO ym Mhlas Dolerw yn Y Drenewydd, ond mae ei gwaith yn mynd a hi allan i gymuned ehangach Powys i gwrdd â grwpiau iechyd meddwl, yn y trydydd sector a’r sector statudol.

Mae Jackie'n awyddus i annog gweithio mewn partneriaeth, gan gynnwys gweithio gydag unigolion sydd â phrofiad byw o drallod meddwl. Byddai hefyd yn hoffi gwybod mwy am sut mae deiet yn effeithio ar ein lles meddyliol, gac mae heyfd yn arddwr organig brwd (tu allan i'r gwaith!).

Yn ei hamser hamdden mae'n Warcheidwad Hadau ar gyfer y Llyfrgell Hadau Treftadaeth. Rwyf hefyd yn ymddiriedolwr Y Gymdeithas Cwiltiau yng Nghanolfan Gelfyddydau Minerva yn Llanidloes.

Mae'n gweithio 3 diwrnod yr wythnos, fel arfer Llun, Mawrth a Dydd Iau Gallwch gysylltu â hi drwy ffonio 01686 628300 neu anfon e-bost jackie.newey(at)pavo.org.uk.

Owen Griffkin - Gweithiwr Cefnogi Cyfranogiad Iechyd Meddwl

Mae Owen yn Swyddog Cyfranogiad Iechyd Meddwl. Mae'n gweithio tri diwrnod yr wythnos, fel arfer dydd Llun, Mawrth a Iau.

Daeth Owen i gysylltiad â'r tîm i ddechrau pan ofynnwyd iddo redeg gweithdy comedi fel gweithgaredd torri’r ias mewn digwyddiad a drefnwyd yn Llandrindod. Roedd Owen yn ddigrifwr stand yp, ac roedd wedi rhedeg gweithdai gyda llawer o wahanol grwpiau, ond roedd gweithio gyda phobl mewn cysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl wedi cael effaith gadarnhaol felly dyfeisiodd brosiect hirdymor ar y cyd â Chanolfan Gelfyddydau Wyeside a’r grŵp ieuenctid Mid Powys Mind a oedd â chanlyniadau gwirioneddol dda i gyfranogwyr.

Mae Owen hefyd yn gweithio ar ei liwt ei hun i Gyngor Celfyddydau Cymru ar Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol, ac yn ei amser hamdden mae'n hyrwyddo nosweithiau comedi byw ym Mhowys.

Mae'n credu y gall creadigrwydd a'r celfyddydau fod o fudd mawr i lesiant, ac mae'n edrych ymlaen at ddod â'i sgiliau a'i wybodaeth yn y maes hwn i'r swydd.

Gallwch gysylltu â Owen trwy ffonio 01597 822191 neu anfon e-bost at owen.griffkin(at)pavo.org.uk

Gweithdy ‘Havin’ A Laugh’ Owen gyda thîm Iechyd Meddwl PAVO.

Owen yn sôn am y Pum Ffordd i Les

The mindful employer logo
Angen help ar frys

Here's how Consultant Child Psychologist Dr Sue Evans introduced the Finnish @KivaSchool anti-bullying scheme to sc… twitter.com/i/web/status/1…

Shooting the first scenes for our LGBT short film we’re making with @Iris_Outreach. Shame about the weather after a… twitter.com/i/web/status/1…

Pop in to Welshpool Town Hall today (10 July) until 8.30pm to find out more about the NHS Future Fit proposals. I’m… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think