Tîm Gwybodaeth a Chyfranogiad Iechyd Meddwl Powys

Mae'r staff sy'n gweithio yn Nhîm Iechyd Meddwl Powys yn cael eu cyflogi a’u cefnogi gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO). Mae PAVO yn Gyflogwr Ystyriol.

Chwith i'r dde: Owen Griffkin (Swyddog Cefnogi Cyfranogiad), Jane Cooke (Uwch Swyddog Iechyd Meddwl), Jackie Newey (Swyddog Gwybodaeth), Anne Woods (Swyddog Cyfranogiad), Philip Moisson (Swyddog Cyfranogiad).

Jane Cooke - Uwch Swyddog Iechyd Meddwl (Dros Dro)

Jane oedd Rheolwr Prosiect DIY Futures yn PAVO tan fis Mai 2014, pan ddaeth y prosiect a’i arianwyd gan y loteri i ben. Mae nawr yn gweithio fel y Uwch Swyddog Iechyd Meddwl PAVO.

Mae pwyslais Jane yn ei gwaith ar gefnogi gwaith y trydydd sector ar lefel strategol a symud ymlaen waith y tîm i hyrwyddo a chefnogi'r dull 'tu hwnt i’r byd meddygol' i anawsterau iechyd meddwl.

Yn ei bywyd y tu allan i PAVO mae gan Jane bractis preifat fel a cynghorwr a therapydd Gestalt. Ffactorau cysylltiol cryf ar draws y ddau yw yr ymwybyddiaeth gynyddol o effaith trawma ar iechyd meddwl a dealltwriaeth gynyddol o fanteision cysylltu â natur. Mae Jane hefyd yn un o ymddiriedolwyr elusen y celfyddydau Celf o Gwmpas.

Mae Jane yn gweithio tri diwrnod yr wythnos (fel arfer Llun - Mer) wedi’i lleoli yn ein swyddfeydd yn Ffordd Ddole, Llandrindod. Gallwch gysylltu â hi drwy ffonio 01597 822191 neu anfon e-bost jane.cooke(at)pavo.org.uk.

Darllenwch erthygl blog gan Jane: Grym a Chyfranogiad.

Anne Woods - Swyddog Cyfranogiad

Anne Woods

Ymunodd Anne â'r tîm ym Mai 2015. Mae hi'n gweithio ar y prosiect cyfranogi a ariennir gan Comic Relief: Safwch! dros iechyd a llesiant emsiynol.

Mae Anne yn gweithio 3 diwrnod yr wythnos (fel arfer Llun, Mawrth a Gwener) ac mae wedi ei lleoli yn ein swyddfa yn Llandrindod. Gallwch gysylltu ag Anne drwy ffonio 01597 822191 neu anfon e-bost anne.woods(at)pavo.org.uk.

Gallwch ddarllen am brofiad Anne fel gwirfoddolwr yn Gemau’r Gymanwlad a’r Gemau Olympaidd yma.

Jackie Newey - Swyddog Gwybodaeth

Jackie Newey

Ymunodd Jackie â'r tîm ym mis Medi 2009. Mae'n goruchwylio'r wefan, blog a'r cyfryngau cymdeithasol, yn derbyn ymholiadau yn y Gwasanaeth GWybodaeth ac yn anfon diweddariadau efwletin. Mae wedi'i lleoli yn swyddfa PAVO ym Mhlas Dolerw yn Y Drenewydd, ond mae ei gwaith yn mynd a hi allan i gymuned ehangach Powys i gwrdd â grwpiau iechyd meddwl, yn y trydydd sector a’r sector statudol.

Mae Jackie'n awyddus i annog gweithio mewn partneriaeth, gan gynnwys gweithio gydag unigolion sydd â phrofiad byw o drallod meddwl. Byddai hefyd yn hoffi gwybod mwy am sut mae deiet yn effeithio ar ein lles meddyliol, gac mae heyfd yn arddwr organig brwd (tu allan i'r gwaith!).

Yn ei hamser hamdden mae'n Warcheidwad Hadau ar gyfer y Llyfrgell Hadau Treftadaeth. Rwyf hefyd yn ymddiriedolwr Y Gymdeithas Cwiltiau yng Nghanolfan Gelfyddydau Minerva yn Llanidloes.

Mae'n gweithio 3 diwrnod yr wythnos, fel arfer Llun, Mawrth a Dydd Iau Gallwch gysylltu â hi drwy ffonio 01686 628300 neu anfon e-bost jackie.newey(at)pavo.org.uk.

Swyddog Cyfranogiad

Swydd wag.

Gweithiwr Cefnogi Cyfranogiad Iechyd Meddwl

Rôl Owen yw cefnogi gwaith Cyfranogiad y tîm. Mae'n gweithio dau ddiwrnod yr wythnos, fel arfer dydd Llun a dydd Mawrth.

Daeth Owen i gysylltiad â'r tîm i ddechrau pan ofynnwyd iddo redeg gweithdy comedi fel gweithgaredd torri’r ias mewn digwyddiad a drefnwyd yn Llandrindod. Roedd Owen yn ddigrifwr stand yp, ac roedd wedi rhedeg gweithdai gyda llawer o wahanol grwpiau, ond roedd gweithio gyda phobl mewn cysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl wedi cael effaith gadarnhaol felly dyfeisiodd brosiect hirdymor ar y cyd â Chanolfan Gelfyddydau Wyeside a’r grŵp ieuenctid Mid Powys Mind a oedd â chanlyniadau gwirioneddol dda i gyfranogwyr.

Mae Owen hefyd yn gweithio ar ei liwt ei hun i Gyngor Celfyddydau Cymru ar Gynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol, ac yn ei amser hamdden mae'n hyrwyddo nosweithiau comedi byw ym Mhowys.

Mae'n credu y gall creadigrwydd a'r celfyddydau fod o fudd mawr i lesiant, ac mae'n edrych ymlaen at ddod â'i sgiliau a'i wybodaeth yn y maes hwn i'r swydd.

Gallwch gysylltu â Owen trwy ffonio 01597 822191 neu anfon e-bost at owen.griffkin(at)pavo.org.uk

Gweithdy ‘Havin’ A Laugh’ Owen gyda thîm Iechyd Meddwl PAVO.

The mindful employer logo
Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think