Cyngor Cleifion Powys

Members of Powys Patients' Council

Rhes flaen, chwith i'r dde: Lauren Edwards, Rheolwr Ward Felindre, John Lilley - Gwirfoddolwr Cyngor Cleifion, Carla Rosenthal - Swyddog Cyfranogi, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys.

Rhes gefn, chwith i'r dde: Philip Moisson, Hwylusydd Cyngor Cleifion, Rhydian Parry - Gwirfoddolwr Cyngor Cleifion.

Cyngor Cleifion Powys

Mae Cyngor Cleifion Powys yn brosiect a hwylusir gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) a'i nod yw rhoi llais i gleifion, sydd ar hyn o bryd yn Uned Felindre, Ysbyty Bronllys, Powys, sy'n cael cynnig gwasanaethau iechyd meddwl i gleifion mewnol acíwt.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd, i gleifion yn unig sy'n rhoi cyfle i bobl i fynegi barn ar y gwasanaethau maent yn eu derbyn tra’u bod yn yr ysbyty. Yna mae’r safbwyntiau hyn yn cael eu pasio ymlaen yn ddienw i ward a staff rheoli’r ysbyty, yn ogystal â staff uwch Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan (sy'n darparu gwasanaethau iechyd meddwl i Ganolbarth a De Powys) a Bwrdd Iechyd addysgu Powys (PtHB), fel bod modd canfod atebion.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymweliadau ward yn Ysbyty Bronllys yn ne Powys ac wedi brocera cysylltiadau â Chanolfan Redwood (ychydig dros y ffin yn Amwythig, Lloegr) a Phoenix House (uned dynion yn y Trallwng) yn y Gogledd a'r Ward F, Castell-nedd / Ysbyty Port Talbot ar gyfer cleifion Powys yn y De. Nod y prosiect yw sicrhau bod cysylltiadau agosach yn cael eu gwneud â Chleifion Powys yn y wardiau ychwanegol yma yn unol â thrafodaethau pellach gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Nid yw Cyngor Cleifion Powys yn ymdrin yn uniongyrchol â materion unigol nac arbenigol, ond yn gweithio drwy gyfeirio at wasanaethau eiriolaeth er mwyn sicrhau bod cleifion yn derbyn y cymorth sydd ei angen.

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn darparu cyfeiriad a chefnogaeth i Gyngor Cleifion Powys trwy:

  • Oruchwylio'r drefn ymweliadau ward
  • Cydlynu adborth i staff yr ysbyty, staff rheoli uwch Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a sicrhau bod materion allweddol yn cael eu hamlygu gyda'r pwyslais ar newid polisïau a / neu brosesau nad ydynt yn cefnogi gwellhad y claf
  • Darparu cefnogaeth a hwyluso gyda gwirfoddolwyr y prosiect sy'n ffurfio'r tîm
  • Sicrhau bod adborth a chynnydd yn cael ei adrodd yn ôl i bobl ym Mhowys sydd â diddordeb yn y prosiect a hefyd i grwpiau lleol o fewn Powys Nerth Mewn Partneriaeth Rhwydwaith

Awst 2014 - gellir lawrlwytho yr wybodaeth ddiweddaraf gan Freda Lacey, Hwylusydd Cyngor Cleifion ', yma.

Cysylltwch â ni

Hoffech chi glywed mwy am waith Cyngor Cleifion Powys ? Hoffech chi gael eich ychwanegu at y rhestr bostio? Cysylltwch â Jane Cooke - jane.cooke(at)pavo.org.uk neu 01597 822191.

Darllenwch erthyglau a blogiau am y Cyngor Cleifion

Bywyd ar y ward: llais y claf - Rhydian Parry yn ysgrifennu am ei brofiad fel gwirfoddolwr gyda’r  Cyngor Cleifion.

Ysmygu a byrbrydau? Achub bywydau neu achub bywyd? - Freda yn ysgrifennu am faterion a godwyd mewn cyfarfod Cyngor y Cleifion.

Agoriad Mawreddog Bronllys - Canolfan Ddysgu Gwellhad a Llesiant – gwybdoaeth am yr adnodd hwn ar gyfer cleifion ar Ward Felindre yn Ysbyty Bronllys.

Angen help ar frys

Chief Inspector Rhiannon Ivens of @DyfedPowys updates us about #Powys Partnerships and the force #mentalhealth conf… twitter.com/i/web/status/9…

Thank you to Huw Irranca-Davies @wgmin_csc for visiting Powys Regional Partnership Board today, helping to shape th… twitter.com/i/web/status/9…

...And for those that either enjoyed my talk at #adisorder4everyone - here it is for your reading pleasure! If you… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Elan Links - FREE Five-Day Ecology Course in the Elan Valley, near Rhayader, Powys

23 Ebrill 2018

The Elan Links project is currently running in the Elan Valley, near Rhayader, Powys and creates opportunities for people to access bespoke well-being woodland activities, woodland skills training courses, week-long intensive training in sector specific activities, mentoring, work placemen

events

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think