Cyngor Cleifion Powys

Members of Powys Patients' Council

Rhes flaen, chwith i'r dde: Lauren Edwards, Rheolwr Ward Felindre, John Lilley - Gwirfoddolwr Cyngor Cleifion, Carla Rosenthal - Swyddog Cyfranogi, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys.

Rhes gefn, chwith i'r dde: Philip Moisson, Hwylusydd Cyngor Cleifion, Rhydian Parry - Gwirfoddolwr Cyngor Cleifion.

Cyngor Cleifion Powys

Mae Cyngor Cleifion Powys yn brosiect a hwylusir gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) a'i nod yw rhoi llais i gleifion, sydd ar hyn o bryd yn Uned Felindre, Ysbyty Bronllys, Powys, sy'n cael cynnig gwasanaethau iechyd meddwl i gleifion mewnol acíwt.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd, i gleifion yn unig sy'n rhoi cyfle i bobl i fynegi barn ar y gwasanaethau maent yn eu derbyn tra’u bod yn yr ysbyty. Yna mae’r safbwyntiau hyn yn cael eu pasio ymlaen yn ddienw i ward a staff rheoli’r ysbyty, yn ogystal â staff uwch Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan (sy'n darparu gwasanaethau iechyd meddwl i Ganolbarth a De Powys) a Bwrdd Iechyd addysgu Powys (PtHB), fel bod modd canfod atebion.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymweliadau ward yn Ysbyty Bronllys yn ne Powys ac wedi brocera cysylltiadau â Chanolfan Redwood (ychydig dros y ffin yn Amwythig, Lloegr) a Phoenix House (uned dynion yn y Trallwng) yn y Gogledd a'r Ward F, Castell-nedd / Ysbyty Port Talbot ar gyfer cleifion Powys yn y De. Nod y prosiect yw sicrhau bod cysylltiadau agosach yn cael eu gwneud â Chleifion Powys yn y wardiau ychwanegol yma yn unol â thrafodaethau pellach gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Nid yw Cyngor Cleifion Powys yn ymdrin yn uniongyrchol â materion unigol nac arbenigol, ond yn gweithio drwy gyfeirio at wasanaethau eiriolaeth er mwyn sicrhau bod cleifion yn derbyn y cymorth sydd ei angen.

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn darparu cyfeiriad a chefnogaeth i Gyngor Cleifion Powys trwy:

  • Oruchwylio'r drefn ymweliadau ward
  • Cydlynu adborth i staff yr ysbyty, staff rheoli uwch Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a sicrhau bod materion allweddol yn cael eu hamlygu gyda'r pwyslais ar newid polisïau a / neu brosesau nad ydynt yn cefnogi gwellhad y claf
  • Darparu cefnogaeth a hwyluso gyda gwirfoddolwyr y prosiect sy'n ffurfio'r tîm
  • Sicrhau bod adborth a chynnydd yn cael ei adrodd yn ôl i bobl ym Mhowys sydd â diddordeb yn y prosiect a hefyd i grwpiau lleol o fewn Powys Nerth Mewn Partneriaeth Rhwydwaith

Awst 2014 - gellir lawrlwytho yr wybodaeth ddiweddaraf gan Freda Lacey, Hwylusydd Cyngor Cleifion ', yma.

Cysylltwch â ni

Hoffech chi glywed mwy am waith Cyngor Cleifion Powys ? Hoffech chi gael eich ychwanegu at y rhestr bostio? Cysylltwch â Jane Cooke - jane.cooke(at)pavo.org.uk neu 01597 822191.

Darllenwch erthyglau a blogiau am y Cyngor Cleifion

Bywyd ar y ward: llais y claf - Rhydian Parry yn ysgrifennu am ei brofiad fel gwirfoddolwr gyda’r  Cyngor Cleifion.

Ysmygu a byrbrydau? Achub bywydau neu achub bywyd? - Freda yn ysgrifennu am faterion a godwyd mewn cyfarfod Cyngor y Cleifion.

Agoriad Mawreddog Bronllys - Canolfan Ddysgu Gwellhad a Llesiant – gwybdoaeth am yr adnodd hwn ar gyfer cleifion ar Ward Felindre yn Ysbyty Bronllys.

Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think