Cyngor Cleifion Powys

Members of Powys Patients' Council

Rhes flaen, chwith i'r dde: Lauren Edwards, Rheolwr Ward Felindre, John Lilley - Gwirfoddolwr Cyngor Cleifion, Carla Rosenthal - Swyddog Cyfranogi, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys.

Rhes gefn, chwith i'r dde: Philip Moisson, Hwylusydd Cyngor Cleifion, Rhydian Parry - Gwirfoddolwr Cyngor Cleifion.

Cyngor Cleifion Powys

Mae Cyngor Cleifion Powys yn brosiect a hwylusir gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) a'i nod yw rhoi llais i gleifion, sydd ar hyn o bryd yn Uned Felindre, Ysbyty Bronllys, Powys, sy'n cael cynnig gwasanaethau iechyd meddwl i gleifion mewnol acíwt.

Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd, i gleifion yn unig sy'n rhoi cyfle i bobl i fynegi barn ar y gwasanaethau maent yn eu derbyn tra’u bod yn yr ysbyty. Yna mae’r safbwyntiau hyn yn cael eu pasio ymlaen yn ddienw i ward a staff rheoli’r ysbyty, yn ogystal â staff uwch Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan (sy'n darparu gwasanaethau iechyd meddwl i Ganolbarth a De Powys) a Bwrdd Iechyd addysgu Powys (PtHB), fel bod modd canfod atebion.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymweliadau ward yn Ysbyty Bronllys yn ne Powys ac wedi brocera cysylltiadau â Chanolfan Redwood (ychydig dros y ffin yn Amwythig, Lloegr) a Phoenix House (uned dynion yn y Trallwng) yn y Gogledd a'r Ward F, Castell-nedd / Ysbyty Port Talbot ar gyfer cleifion Powys yn y De. Nod y prosiect yw sicrhau bod cysylltiadau agosach yn cael eu gwneud â Chleifion Powys yn y wardiau ychwanegol yma yn unol â thrafodaethau pellach gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Nid yw Cyngor Cleifion Powys yn ymdrin yn uniongyrchol â materion unigol nac arbenigol, ond yn gweithio drwy gyfeirio at wasanaethau eiriolaeth er mwyn sicrhau bod cleifion yn derbyn y cymorth sydd ei angen.

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn darparu cyfeiriad a chefnogaeth i Gyngor Cleifion Powys trwy:

  • Oruchwylio'r drefn ymweliadau ward
  • Cydlynu adborth i staff yr ysbyty, staff rheoli uwch Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a sicrhau bod materion allweddol yn cael eu hamlygu gyda'r pwyslais ar newid polisïau a / neu brosesau nad ydynt yn cefnogi gwellhad y claf
  • Darparu cefnogaeth a hwyluso gyda gwirfoddolwyr y prosiect sy'n ffurfio'r tîm
  • Sicrhau bod adborth a chynnydd yn cael ei adrodd yn ôl i bobl ym Mhowys sydd â diddordeb yn y prosiect a hefyd i grwpiau lleol o fewn Powys Nerth Mewn Partneriaeth Rhwydwaith

Cysylltwch â ni

Hoffech chi glywed mwy am waith Cyngor Cleifion Powys ? Hoffech chi gael eich ychwanegu at y rhestr bostio? Cysylltwch â Jane Cooke - jane.cooke(at)pavo.org.uk neu 01597 822191.

Darllenwch erthyglau a blogiau am y Cyngor Cleifion

Bywyd ar y ward: llais y claf - Rhydian Parry yn ysgrifennu am ei brofiad fel gwirfoddolwr gyda’r  Cyngor Cleifion.

Ysmygu a byrbrydau? Achub bywydau neu achub bywyd? - Freda yn ysgrifennu am faterion a godwyd mewn cyfarfod Cyngor y Cleifion.

Agoriad Mawreddog Bronllys - Canolfan Ddysgu Gwellhad a Llesiant – gwybdoaeth am yr adnodd hwn ar gyfer cleifion ar Ward Felindre yn Ysbyty Bronllys.

Angen help ar frys

Here's how Consultant Child Psychologist Dr Sue Evans introduced the Finnish @KivaSchool anti-bullying scheme to sc… twitter.com/i/web/status/1…

Shooting the first scenes for our LGBT short film we’re making with @Iris_Outreach. Shame about the weather after a… twitter.com/i/web/status/1…

Pop in to Welshpool Town Hall today (10 July) until 8.30pm to find out more about the NHS Future Fit proposals. I’m… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think