Prosiect Storiau a Llyfr DIY Futures 2012 - 2014

Rhedodd prosiect straeon DIY Futures rhwng 2012-2014, gan ddod â phobl sydd â phrofiad byw o drallod meddwl ynghyd â staff y prosiect. Buont yn gweithio ochr yn ochr, i wrando a chofnodi straeon pobl ledled Powys ac arweiniodd hyn at gyhoeddi llyfr clawr caled hardd o'r enw "y tu mewn sy'n bwysig". Mae'r llyfr ar gael ar draws holl lyfrgelloedd Powys. Lansiwyd y llyfr yn 2013.

Gallwch gael gwybod mwy, darllen erthyglau a gwylio fideos. Mae mwy ar gael yma.

Mae'r elyfr ar gael nawr ... cliciwch ar y llun isod i gymryd cip olwg!

Y tu mewn sy'n bwysig (It's the inside that matters) - yr elyfr

Prosiect Adroddiadau Iechyd Meddwl 2007-2011

Roedd y prosiect hwn yn astudiaeth ymchwil weithredol gyfranogol pedair blynedd; cydweithrediad a hwyluswyd o fewn y gwasanaethau iechyd meddwl statudol gan nyrs repolwr iechyd meddwl yn gweithio ochr yn ochr gyda chwech o bobl y bu i’w hunaniaeth symud y tu hwnt i 'ddefnyddiwr gwasanaeth' i gofleidio’r rôl o gyd-ymchwilydd dros y cyfnod hwn. Prif ffocws yr astudiaeth oedd bod y chwe ymchwilydd 'defnyddiwr gwasanaeth' yn cyfweld 31 o bobl oedd yn meddu ar ddiagnosis o salwch meddwl difrifol a pharhaus ac yn derbyn mewnbwn gan y gwasanaethau iechyd meddwl statudol. Cafodd yr holl gyfweliadau eu recordio (sain) a’u trawsgrifio air am air. Cafodd y trawsgrifiadau eu mapio a'u dadansoddi gan y tîm ymchwil gan ddefnyddio dadansoddiad ffenomenolegol deongliadol (interpretative phenomenological analysis - IPA). Er mwyn i'r bobl allu ymgymryd â’r rolau yma, roedd yr astudiaeth yn cynnwys proses o gyfweld a phenodi ymchwilwyr defnyddwyr gwasanaeth gyda rhaglen o weithdai hyfforddi, darparu cefnogaeth goruchwyliaeth a thrafodaeth grŵp / cyfoedion i ddilyn a hwyluswyd gan y nyrs reolwr iechyd meddwl drwy gydol y rhaglen.

Darllenwch fwy am y prosiect yma a gallwch papur ymchwil llawn yma.

Astudiaeth Achos ar gyfer Rhaglen 1000+ o Fywydau 2012. Partneru â chleifion drwy storïau ar gyfer gwelliant. 

Cyflwyniad ar y cyd am y prosiect ymchwil.

Yr hyn a ddywedodd pobl am ymwneud â'r prosiect...

"Rydym wedi symud o fod yn ddefnyddwyr gwasanaeth, i fod yn ymchwilwyr, hunaniaeth gadarnhaol, sydd wedi ein hysgogi, ydym rydym yn ddefnyddiol, mae gennym bwrpas, rydym yn cael ein gwerthfawrogi am helpu i lunio darn anhygoel o waith, i lawer ohonom, mae’n hyder wedi dychwelyd, angerdd a phwrpas hefyd, yn ogystal â theimlad o falchder, o gael bod yn rhan o brosiect mor ddewr ... i ni, mae bod yn rhan o dîm, rhannu, cefnogi, darganfod ac yn bwysicach, chwerthin gyda'i gilydd, wedi bod yn hynod gadarnhaol. "

"Wel gadewch i ni obeithio bod pob un ohonom yn dweud ein straeon yn gwneud ychydig o wahaniaeth, fe ddylai. Y rhain yw’r pethau pwysicaf amdanom ni "

Rhannu’r Dysgu O Brosiectau Straeon

Cyfres Hyfforddi Straeon ar gyfer Gwella 1000+ O Fywydau – gwybodaeth hyfforddi i gefnogi sefydliadau GIG Cymru i ledaenu'r defnydd o straeon ar gyfer gwella. Mwy yma.

Rhwydwaith Gwellhad Yr Alban. Fe all Dysgu am feddyliau a straeon o wellhad pobl eraill ysbrydoli gobaith a herio rhagdybiaethau. Mae nifer o straeon am wellhad yn cael eu cyflwyno yma.

Angen help ar frys

Delighted to share joint communique between @InfoEngine1 & @DewisWales about the data sharing link between the 2 sy… twitter.com/i/web/status/1…

Wrth ein boddau i rannu datganiad ar y cyd rhwng @InfoEngine1 a @DewisCymru am y ddolen rhannu data rhwng y 2 syste… twitter.com/i/web/status/1…

We are running a mental health first aid course! If you work in agriculture this course is FREE! Get in touch today… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think