Prosiect Storiau a Llyfr DIY Futures 2012 - 2014

Rhedodd prosiect straeon DIY Futures rhwng 2012-2014, gan ddod â phobl sydd â phrofiad byw o drallod meddwl ynghyd â staff y prosiect. Buont yn gweithio ochr yn ochr, i wrando a chofnodi straeon pobl ledled Powys ac arweiniodd hyn at gyhoeddi llyfr clawr caled hardd o'r enw "y tu mewn sy'n bwysig". Mae'r llyfr ar gael ar draws holl lyfrgelloedd Powys. Lansiwyd y llyfr yn 2013.

Gallwch gael gwybod mwy, darllen erthyglau a gwylio fideos. Mae mwy ar gael yma.

Mae'r elyfr ar gael nawr ... cliciwch ar y llun isod i gymryd cip olwg!

Y tu mewn sy'n bwysig (It's the inside that matters) - yr elyfr

Prosiect Adroddiadau Iechyd Meddwl 2007-2011

Roedd y prosiect hwn yn astudiaeth ymchwil weithredol gyfranogol pedair blynedd; cydweithrediad a hwyluswyd o fewn y gwasanaethau iechyd meddwl statudol gan nyrs repolwr iechyd meddwl yn gweithio ochr yn ochr gyda chwech o bobl y bu i’w hunaniaeth symud y tu hwnt i 'ddefnyddiwr gwasanaeth' i gofleidio’r rôl o gyd-ymchwilydd dros y cyfnod hwn. Prif ffocws yr astudiaeth oedd bod y chwe ymchwilydd 'defnyddiwr gwasanaeth' yn cyfweld 31 o bobl oedd yn meddu ar ddiagnosis o salwch meddwl difrifol a pharhaus ac yn derbyn mewnbwn gan y gwasanaethau iechyd meddwl statudol. Cafodd yr holl gyfweliadau eu recordio (sain) a’u trawsgrifio air am air. Cafodd y trawsgrifiadau eu mapio a'u dadansoddi gan y tîm ymchwil gan ddefnyddio dadansoddiad ffenomenolegol deongliadol (interpretative phenomenological analysis - IPA). Er mwyn i'r bobl allu ymgymryd â’r rolau yma, roedd yr astudiaeth yn cynnwys proses o gyfweld a phenodi ymchwilwyr defnyddwyr gwasanaeth gyda rhaglen o weithdai hyfforddi, darparu cefnogaeth goruchwyliaeth a thrafodaeth grŵp / cyfoedion i ddilyn a hwyluswyd gan y nyrs reolwr iechyd meddwl drwy gydol y rhaglen.

Darllenwch fwy am y prosiect yma a gallwch papur ymchwil llawn yma.

Astudiaeth Achos ar gyfer Rhaglen 1000+ o Fywydau 2012. Partneru â chleifion drwy storïau ar gyfer gwelliant. 

Cyflwyniad ar y cyd am y prosiect ymchwil.

Yr hyn a ddywedodd pobl am ymwneud â'r prosiect...

"Rydym wedi symud o fod yn ddefnyddwyr gwasanaeth, i fod yn ymchwilwyr, hunaniaeth gadarnhaol, sydd wedi ein hysgogi, ydym rydym yn ddefnyddiol, mae gennym bwrpas, rydym yn cael ein gwerthfawrogi am helpu i lunio darn anhygoel o waith, i lawer ohonom, mae’n hyder wedi dychwelyd, angerdd a phwrpas hefyd, yn ogystal â theimlad o falchder, o gael bod yn rhan o brosiect mor ddewr ... i ni, mae bod yn rhan o dîm, rhannu, cefnogi, darganfod ac yn bwysicach, chwerthin gyda'i gilydd, wedi bod yn hynod gadarnhaol. "

"Wel gadewch i ni obeithio bod pob un ohonom yn dweud ein straeon yn gwneud ychydig o wahaniaeth, fe ddylai. Y rhain yw’r pethau pwysicaf amdanom ni "

Rhannu’r Dysgu O Brosiectau Straeon

Cyfres Hyfforddi Straeon ar gyfer Gwella 1000+ O Fywydau – gwybodaeth hyfforddi i gefnogi sefydliadau GIG Cymru i ledaenu'r defnydd o straeon ar gyfer gwella. Mwy yma.

Rhwydwaith Gwellhad Yr Alban. Fe all Dysgu am feddyliau a straeon o wellhad pobl eraill ysbrydoli gobaith a herio rhagdybiaethau. Mae nifer o straeon am wellhad yn cael eu cyflwyno yma.

Angen help ar frys

Don't forget to sign up to @TREDCymru's review into the Eating Disorder services review. There is an online survey… twitter.com/i/web/status/9…

Excellent, much needed study: Experiencing mental health diagnosis - a systematic review of qual studies, 78 papers… twitter.com/i/web/status/9…

Improving our 'Child to Adult Eating Disorder Services in Wales' transition process. @1000LivesWales is holding a… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Mental Health Services in Powys survey

5 Chwefror 2018

What do you think of mental health services in Powys? Complete a short survey to feed in your views to the reps sitting on the Powys Mental Health Planning & Development Partnership.

events

T'ai Chi

Llun 23 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 24 Ebrill 2018

Llanfair Caereinion

New Pathways SURE for Mental Health

Mercher 25 Ebrill 2018

Interactive Conference 2018, Wrexham

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Talk on Natural Health and Wellbeing

Mercher 25 Ebrill 2018

Tania Dolley explores the positive mental and physical benefits of connecting with nature and the outdoors (Brecon & District Mind)

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think