Prosiect Storiau a Llyfr DIY Futures 2012 - 2014

Rhedodd prosiect straeon DIY Futures rhwng 2012-2014, gan ddod â phobl sydd â phrofiad byw o drallod meddwl ynghyd â staff y prosiect. Buont yn gweithio ochr yn ochr, i wrando a chofnodi straeon pobl ledled Powys ac arweiniodd hyn at gyhoeddi llyfr clawr caled hardd o'r enw "y tu mewn sy'n bwysig". Mae'r llyfr ar gael ar draws holl lyfrgelloedd Powys. Lansiwyd y llyfr yn 2013.

Gallwch gael gwybod mwy, darllen erthyglau a gwylio fideos. Mae mwy ar gael yma.

Mae'r elyfr ar gael nawr ... cliciwch ar y llun isod i gymryd cip olwg!

Y tu mewn sy'n bwysig (It's the inside that matters) - yr elyfr

Prosiect Adroddiadau Iechyd Meddwl 2007-2011

Roedd y prosiect hwn yn astudiaeth ymchwil weithredol gyfranogol pedair blynedd; cydweithrediad a hwyluswyd o fewn y gwasanaethau iechyd meddwl statudol gan nyrs repolwr iechyd meddwl yn gweithio ochr yn ochr gyda chwech o bobl y bu i’w hunaniaeth symud y tu hwnt i 'ddefnyddiwr gwasanaeth' i gofleidio’r rôl o gyd-ymchwilydd dros y cyfnod hwn. Prif ffocws yr astudiaeth oedd bod y chwe ymchwilydd 'defnyddiwr gwasanaeth' yn cyfweld 31 o bobl oedd yn meddu ar ddiagnosis o salwch meddwl difrifol a pharhaus ac yn derbyn mewnbwn gan y gwasanaethau iechyd meddwl statudol. Cafodd yr holl gyfweliadau eu recordio (sain) a’u trawsgrifio air am air. Cafodd y trawsgrifiadau eu mapio a'u dadansoddi gan y tîm ymchwil gan ddefnyddio dadansoddiad ffenomenolegol deongliadol (interpretative phenomenological analysis - IPA). Er mwyn i'r bobl allu ymgymryd â’r rolau yma, roedd yr astudiaeth yn cynnwys proses o gyfweld a phenodi ymchwilwyr defnyddwyr gwasanaeth gyda rhaglen o weithdai hyfforddi, darparu cefnogaeth goruchwyliaeth a thrafodaeth grŵp / cyfoedion i ddilyn a hwyluswyd gan y nyrs reolwr iechyd meddwl drwy gydol y rhaglen.

Darllenwch fwy am y prosiect yma a gallwch papur ymchwil llawn yma.

Astudiaeth Achos ar gyfer Rhaglen 1000+ o Fywydau 2012. Partneru â chleifion drwy storïau ar gyfer gwelliant. 

Cyflwyniad ar y cyd am y prosiect ymchwil.

Yr hyn a ddywedodd pobl am ymwneud â'r prosiect...

"Rydym wedi symud o fod yn ddefnyddwyr gwasanaeth, i fod yn ymchwilwyr, hunaniaeth gadarnhaol, sydd wedi ein hysgogi, ydym rydym yn ddefnyddiol, mae gennym bwrpas, rydym yn cael ein gwerthfawrogi am helpu i lunio darn anhygoel o waith, i lawer ohonom, mae’n hyder wedi dychwelyd, angerdd a phwrpas hefyd, yn ogystal â theimlad o falchder, o gael bod yn rhan o brosiect mor ddewr ... i ni, mae bod yn rhan o dîm, rhannu, cefnogi, darganfod ac yn bwysicach, chwerthin gyda'i gilydd, wedi bod yn hynod gadarnhaol. "

"Wel gadewch i ni obeithio bod pob un ohonom yn dweud ein straeon yn gwneud ychydig o wahaniaeth, fe ddylai. Y rhain yw’r pethau pwysicaf amdanom ni "

Rhannu’r Dysgu O Brosiectau Straeon

Cyfres Hyfforddi Straeon ar gyfer Gwella 1000+ O Fywydau – gwybodaeth hyfforddi i gefnogi sefydliadau GIG Cymru i ledaenu'r defnydd o straeon ar gyfer gwella. Mwy yma.

Rhwydwaith Gwellhad Yr Alban. Fe all Dysgu am feddyliau a straeon o wellhad pobl eraill ysbrydoli gobaith a herio rhagdybiaethau. Mae nifer o straeon am wellhad yn cael eu cyflwyno yma.

Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think