eGyfranogaeth - rhai diffiniadau

"Y defnydd o TGCh (Technolegau gwybodaeth a chyfathrebu) i alluogi a chryfhau cyfranogiad dinasyddion mewn prosesau gwneud penderfyniadau democrataidd."
(Rhaglen Datblygu'r Cenhedloedd Unedig, 2006)

"Mae eGyfranogaeth yn byw yn y Rhyngrwyd. Mae'r technolegau rhyngrwyd sy’n ein helpu i drefnu a rhannu gwybodaeth yn newid y ffordd yr ydym yn byw ac yn gweithio: rydym yn byw mewn Cymdeithas Wybodaeth."
(Ella Taylor-Smith, 2010)

eGyfranogaeth - rhai offer

  • Rhwydweithio cymdeithasol ar-lein fel Facebook a Twitter.
  • Blogs.
  • Wikis.
  • deisebau Rhyngrwyd a holiaduron.

Cliciwch yma i wylio fideo YouTube ar chwyldro’r cyfryngau cymdeithasol.

Cysylltu

Rydym yn dechrau yma ym Mhowys trwy ddarparu rhai cysylltiadau i safleoedd cyfryngau cymdeithasol  a fideo diddorol a defnyddiol eraill. Rhowch gynnig ar rai o'r rhain a gadewch i ni wybod beth yw eich barn. Os oes gennych awgrymiadau eraill rhowch wybod i ni drwy e-bostio ni.

Safleoedd Facebook 

Mind Facebook

Dare2Care Wales Facebook

The Root & Branch Project Facebook
Cefnogaeth cymheiriaid i bobl â diagnosis o anhwylder deubegwn, sgitsoffrenia ac iselder tymor hir.

Mad in America Facebook

The Abandoned Soldier (TAS) Powys Facebook
Rhwydwaith beilot gychwynnol ar gyfer y Cymunedau Milwyr a Cyn-filwyr ar lefel leol.

Safleoedd YouTube a Fideo

Ted talks

Fforymau ac Ystafelloedd Sgwrsio

Mental Health forum

Mental Health support

Rethink Talk

Kooth - for young people up to 25

Turn to Me forum

Blogs

Powys Mental Health blog

Mind Freedom blog

Rethink blog

Top dementia blogs

Twitter

PAVO Mental Health Twitter

Dolenni eraill defnyddiol ar y we

The Kindness Offensive!
Ein nod yw cael hwyl, bod yn garedig ac ysbrydoli cymaint o bobl â phosibl i wneud yr un peth. Rydym yn Perfformio Gweithredoedd o Garedigrwydd ar Hap ar raddfa fach a mawr. Twitter, Facebook, You Tube, flickr ...

MindFreedom
Mae MindFreedom yn galw arnoch i rannu eich hanesion am eich profiad o fod â label iechyd meddwl, sut yr ydych wedi goresgyn bod jyst yn ddiagnosis arall, ac unrhyw ddoethinebu y gallwch ei rannu i roi gwybod i eraill bod yna fywyd ar ôl cael eich labelu.

Angen help ar frys

Don't forget to sign up to @TREDCymru's review into the Eating Disorder services review. There is an online survey… twitter.com/i/web/status/9…

Excellent, much needed study: Experiencing mental health diagnosis - a systematic review of qual studies, 78 papers… twitter.com/i/web/status/9…

Improving our 'Child to Adult Eating Disorder Services in Wales' transition process. @1000LivesWales is holding a… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Mental Health Services in Powys survey

5 Chwefror 2018

What do you think of mental health services in Powys? Complete a short survey to feed in your views to the reps sitting on the Powys Mental Health Planning & Development Partnership.

events

T'ai Chi

Llun 23 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 24 Ebrill 2018

Llanfair Caereinion

New Pathways SURE for Mental Health

Mercher 25 Ebrill 2018

Interactive Conference 2018, Wrexham

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Talk on Natural Health and Wellbeing

Mercher 25 Ebrill 2018

Tania Dolley explores the positive mental and physical benefits of connecting with nature and the outdoors (Brecon & District Mind)

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think