Sefwch! Dros iechyd a llesiant emosiynol:

grwpiau partneriaeth lleol newydd ym Mhowys

Ydych chi erioed wedi dioddef o drallod emosiynol ac wedi ymweld â’ch meddyg teulu i drafod y broblem?

Ydych chi wedi cael diagnosis o broblem iechyd meddwl?

Ydych chi wedi treulio cyfnod fel claf seiciatryddol mewnol mewn ysbyty?

Ydych chi’n mynychu grŵp cymorth lleol neu Ganolfan Adfer a Llesiant (e.e. Mind)?

Ydych chi’n meddwl weithiau fod gennych hawl i gymorth y GIG ar gyfer eich iechyd emosiynol ond yn poeni am y stigma a gwahaniaethu?

Ydych chi’n gofalu am unigolyn, neu oes rhywun yn eich teulu, sydd wedi cael cysylltiad gyda gwasanaethau iechyd meddwl statudol i oedolion?

Ydych chi’n poeni am ddarpariaeth iechyd meddwl i oedolion o fewn y GIG,

ac a ydych o’r farn y gall fod yn well neu y dylid ei redeg mewn ffordd wahanol?

Os taw “Ie” oedd yr ateb i unrhyw un o’r cwestiynau uchod (neu hyd yn oed os taw “Na” oedd eich ateb ond byddech yn hoffi clywed mwy), gofynnir i chi gofrestru eich diddordeb er mwyn cymryd rhan mewn grwpiau partneriaeth lleol newydd ym Mhowys. Trwy’r grwpiau hyn (y bwriad yw eu cychwyn yn Aberhonddu, Llandrindod, Machynlleth, Y Drenewydd, Y Trallwng ac Ystradgynlais) bydd cyfle i’r cyhoedd ddod at ei gilydd i gwrdd â gweithwyr proffesiynol yn y maes a thrafod sut y darperir gofal iechyd meddwl ym Mhowys.

Hwylusir gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) ac ariennir gan Comic Relief, bydd y grwpiau Sefwch! Dros iechyd a llesiant emosiynol yn rhedeg o 2015 tan o leiaf 2018.

Gellir cofrestru’ch diddordeb trwy gysylltu ag Anne Woods yn swyddfa PAVO:

anne.woods(at)pavo.org.uk

neu galwch 01597 822191

cliciwch yma i lawrlwytho poster yn nodi cyrhaeddiadu'r prosiect dros y ddwy flynedd gyntaf

Angen help ar frys

Here's how Consultant Child Psychologist Dr Sue Evans introduced the Finnish @KivaSchool anti-bullying scheme to sc… twitter.com/i/web/status/1…

Shooting the first scenes for our LGBT short film we’re making with @Iris_Outreach. Shame about the weather after a… twitter.com/i/web/status/1…

Pop in to Welshpool Town Hall today (10 July) until 8.30pm to find out more about the NHS Future Fit proposals. I’m… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think