Sefwch! Dros iechyd a llesiant emosiynol:

grwpiau partneriaeth lleol newydd ym Mhowys

Ydych chi erioed wedi dioddef o drallod emosiynol ac wedi ymweld â’ch meddyg teulu i drafod y broblem?

Ydych chi wedi cael diagnosis o broblem iechyd meddwl?

Ydych chi wedi treulio cyfnod fel claf seiciatryddol mewnol mewn ysbyty?

Ydych chi’n mynychu grŵp cymorth lleol neu Ganolfan Adfer a Llesiant (e.e. Mind)?

Ydych chi’n meddwl weithiau fod gennych hawl i gymorth y GIG ar gyfer eich iechyd emosiynol ond yn poeni am y stigma a gwahaniaethu?

Ydych chi’n gofalu am unigolyn, neu oes rhywun yn eich teulu, sydd wedi cael cysylltiad gyda gwasanaethau iechyd meddwl statudol i oedolion?

Ydych chi’n poeni am ddarpariaeth iechyd meddwl i oedolion o fewn y GIG,

ac a ydych o’r farn y gall fod yn well neu y dylid ei redeg mewn ffordd wahanol?

Os taw “Ie” oedd yr ateb i unrhyw un o’r cwestiynau uchod (neu hyd yn oed os taw “Na” oedd eich ateb ond byddech yn hoffi clywed mwy), gofynnir i chi gofrestru eich diddordeb er mwyn cymryd rhan mewn grwpiau partneriaeth lleol newydd ym Mhowys. Trwy’r grwpiau hyn (y bwriad yw eu cychwyn yn Aberhonddu, Llandrindod, Machynlleth, Y Drenewydd, Y Trallwng ac Ystradgynlais) bydd cyfle i’r cyhoedd ddod at ei gilydd i gwrdd â gweithwyr proffesiynol yn y maes a thrafod sut y darperir gofal iechyd meddwl ym Mhowys.

Hwylusir gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) ac ariennir gan Comic Relief, bydd y grwpiau Sefwch! Dros iechyd a llesiant emosiynol yn rhedeg o 2015 tan o leiaf 2018.

Gellir cofrestru’ch diddordeb trwy gysylltu ag Anne Woods yn swyddfa PAVO:

anne.woods(at)pavo.org.uk

neu galwch 01597 822191

cliciwch yma i lawrlwytho poster yn nodi cyrhaeddiadu'r prosiect dros y ddwy flynedd gyntaf

Angen help ar frys

Chief Inspector Rhiannon Ivens of @DyfedPowys updates us about #Powys Partnerships and the force #mentalhealth conf… twitter.com/i/web/status/9…

Thank you to Huw Irranca-Davies @wgmin_csc for visiting Powys Regional Partnership Board today, helping to shape th… twitter.com/i/web/status/9…

...And for those that either enjoyed my talk at #adisorder4everyone - here it is for your reading pleasure! If you… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Elan Links - FREE Five-Day Ecology Course in the Elan Valley, near Rhayader, Powys

23 Ebrill 2018

The Elan Links project is currently running in the Elan Valley, near Rhayader, Powys and creates opportunities for people to access bespoke well-being woodland activities, woodland skills training courses, week-long intensive training in sector specific activities, mentoring, work placemen

events

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think