Yn galw egin actorion, cyfarwyddwyr, pobl camera, ysgrifenwyr sgriptiau, technegwyr sain ac unrhyw un a hoffai godi ymwybyddiaeth o’r materion a wynebir gan Bobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT).

Rydym yn gyffrous iawn i gael ein dewis fel un o'r grwpiau i weithio gyda'r tîm profiadol o Iris yn y Gymuned ac yn gwneud ffilm am "Safwch! dros iechyd a llesiant emosiynol". Mae Gwobr Iris yn ŵyl Ffilm Ryngwladol LGBT a leolir yng Nghaerdydd ac ariennir Iris yn y Gymuned gan y Loteri Fawr i weithio gyda chymunedau ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth o faterion a wynebir gan bobl LGBT ac i alluogi pobl i ddatblygu sgiliau yn y diwydiant cyfryngau. Mae cyfranogwyr blaenorol wedi bod yn gadarnhaol iawn ynghylch sut mae'r prosiect wedi eu helpu i ddatblygu hyder yn ogystal â sgiliau gwneud ffilmiau.

Ar hyn o bryd rydym yn mesur diddordeb i benderfynu lle bydd ein cyfarfod cynllunio cyntaf yn cael ei gynnal i ddod o hyd i gysyniad ar gyfer ein ffilm ac yn chwilio am bobl greadigol i ddod i gyfrannu syniadau i'n helpu i ysgrifennu'r stori. Byddwn yn treulio tua 5-6 awr ar hyn, gydag egwyl am ginio. Nid oes rhaid i chi fod yn rhan o'r gymuned LGBT i gymryd rhan, ond os ydych chi, gorau oll! Gallem archwilio materion sy'n ymwneud â rhywioldeb a lles emosiynol, bwlio, ymdopi â stigma a gwahaniaethu neu rywbeth hollol wahanol - mae gennym dudalen wag i fod yn greadigol!

Gan ddibynnu ar y diddordeb, rydym yn gobeithio cynnal dau grŵp gwneud ffilmiau: un yn Ne Powys ac un yng Ngogledd Powys i roi cyfle i gymaint o bobl ag y bo modd gymryd rhan 

Ar ôl i ni gytuno ar y cysyniad, a datblygu’r stori, byddwn yn trefnu dyddiad ar gyfer ffilmio. Bydd y cyfranogwyr yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau wrth weithio camera; sain; cyfarwyddo a / neu actio drwy weithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Bydd yn ddiwrnod gwaith llawn ac yna bydd y golygyddion profiadol yn Iris yn golygu'r ffilm yn ei ffurf derfynol. Bydd y golygu yn cymryd lle yn eu canolfan yng Nghaerdydd ond efallai y byddai cyfleoedd i bobl i fynd i wylio'r broses olygu, os byddai hyn o ddiddordeb.

Elfen olaf y prosiect Fydd Gŵyl Ffilm Iris Mini a bydd cyfleoedd i gymryd rhan er mwyn helpu i gynllunio’r digwyddiad hwn a dewis y rhaglen o archif Gwobr Iris o ffilmiau byr.

Cysylltwch ag Anne Woods i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect cyffrous, p'un a ydych am ymrwymo i'r prosiect cyfan neu dim ond rhan fach.

I ddechrau, byddwn yn asesu ble ym Mhowys mae’r rhan fwyaf o bobl wedi’i lleoli a phenderfynu ble fyddai'r lle mwyaf synhwyrol i gynnal y cyfarfod cyntaf i siarad am syniadau cysyniad a meddwl am leoliadau ffilmio posibl. Gellir ad-dalu costau teithio a gallwn edrych ar opsiynau i wneud yn siŵr nad oes neb yn cael eu heithrio o'r prosiect oherwydd lle maent yn byw. Nid oes rhaid i unrhyw un ymddangos ar gamera os nad ydynt yn dymuno ac ni fydd mynychu’r cyfarfod cyntaf yn eich ymrwymo i unrhyw beth arall. Mae Anne yn hapus i siarad ynglŷn â'r prosiect gyda chi i'ch helpu i benderfynu a yw'n rhywbeth y byddech yn hoffi cymryd rhan ynddo. Gan obeithio y byddwch yn ymuno â ni!

Angen help ar frys

Don't forget to sign up to @TREDCymru's review into the Eating Disorder services review. There is an online survey… twitter.com/i/web/status/9…

Excellent, much needed study: Experiencing mental health diagnosis - a systematic review of qual studies, 78 papers… twitter.com/i/web/status/9…

Improving our 'Child to Adult Eating Disorder Services in Wales' transition process. @1000LivesWales is holding a… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Mental Health Services in Powys survey

5 Chwefror 2018

What do you think of mental health services in Powys? Complete a short survey to feed in your views to the reps sitting on the Powys Mental Health Planning & Development Partnership.

events

T'ai Chi

Llun 23 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 24 Ebrill 2018

Llanfair Caereinion

New Pathways SURE for Mental Health

Mercher 25 Ebrill 2018

Interactive Conference 2018, Wrexham

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Talk on Natural Health and Wellbeing

Mercher 25 Ebrill 2018

Tania Dolley explores the positive mental and physical benefits of connecting with nature and the outdoors (Brecon & District Mind)

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think