Yn galw egin actorion, cyfarwyddwyr, pobl camera, ysgrifenwyr sgriptiau, technegwyr sain ac unrhyw un a hoffai godi ymwybyddiaeth o’r materion a wynebir gan Bobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT).

Rydym yn gyffrous iawn i gael ein dewis fel un o'r grwpiau i weithio gyda'r tîm profiadol o Iris yn y Gymuned ac yn gwneud ffilm am "Safwch! dros iechyd a llesiant emosiynol". Mae Gwobr Iris yn ŵyl Ffilm Ryngwladol LGBT a leolir yng Nghaerdydd ac ariennir Iris yn y Gymuned gan y Loteri Fawr i weithio gyda chymunedau ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth o faterion a wynebir gan bobl LGBT ac i alluogi pobl i ddatblygu sgiliau yn y diwydiant cyfryngau. Mae cyfranogwyr blaenorol wedi bod yn gadarnhaol iawn ynghylch sut mae'r prosiect wedi eu helpu i ddatblygu hyder yn ogystal â sgiliau gwneud ffilmiau.

Ar hyn o bryd rydym yn mesur diddordeb i benderfynu lle bydd ein cyfarfod cynllunio cyntaf yn cael ei gynnal i ddod o hyd i gysyniad ar gyfer ein ffilm ac yn chwilio am bobl greadigol i ddod i gyfrannu syniadau i'n helpu i ysgrifennu'r stori. Byddwn yn treulio tua 5-6 awr ar hyn, gydag egwyl am ginio. Nid oes rhaid i chi fod yn rhan o'r gymuned LGBT i gymryd rhan, ond os ydych chi, gorau oll! Gallem archwilio materion sy'n ymwneud â rhywioldeb a lles emosiynol, bwlio, ymdopi â stigma a gwahaniaethu neu rywbeth hollol wahanol - mae gennym dudalen wag i fod yn greadigol!

Gan ddibynnu ar y diddordeb, rydym yn gobeithio cynnal dau grŵp gwneud ffilmiau: un yn Ne Powys ac un yng Ngogledd Powys i roi cyfle i gymaint o bobl ag y bo modd gymryd rhan 

Ar ôl i ni gytuno ar y cysyniad, a datblygu’r stori, byddwn yn trefnu dyddiad ar gyfer ffilmio. Bydd y cyfranogwyr yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau wrth weithio camera; sain; cyfarwyddo a / neu actio drwy weithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Bydd yn ddiwrnod gwaith llawn ac yna bydd y golygyddion profiadol yn Iris yn golygu'r ffilm yn ei ffurf derfynol. Bydd y golygu yn cymryd lle yn eu canolfan yng Nghaerdydd ond efallai y byddai cyfleoedd i bobl i fynd i wylio'r broses olygu, os byddai hyn o ddiddordeb.

Elfen olaf y prosiect Fydd Gŵyl Ffilm Iris Mini a bydd cyfleoedd i gymryd rhan er mwyn helpu i gynllunio’r digwyddiad hwn a dewis y rhaglen o archif Gwobr Iris o ffilmiau byr.

Cysylltwch ag Anne Woods i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect cyffrous, p'un a ydych am ymrwymo i'r prosiect cyfan neu dim ond rhan fach.

I ddechrau, byddwn yn asesu ble ym Mhowys mae’r rhan fwyaf o bobl wedi’i lleoli a phenderfynu ble fyddai'r lle mwyaf synhwyrol i gynnal y cyfarfod cyntaf i siarad am syniadau cysyniad a meddwl am leoliadau ffilmio posibl. Gellir ad-dalu costau teithio a gallwn edrych ar opsiynau i wneud yn siŵr nad oes neb yn cael eu heithrio o'r prosiect oherwydd lle maent yn byw. Nid oes rhaid i unrhyw un ymddangos ar gamera os nad ydynt yn dymuno ac ni fydd mynychu’r cyfarfod cyntaf yn eich ymrwymo i unrhyw beth arall. Mae Anne yn hapus i siarad ynglŷn â'r prosiect gyda chi i'ch helpu i benderfynu a yw'n rhywbeth y byddech yn hoffi cymryd rhan ynddo. Gan obeithio y byddwch yn ymuno â ni!

Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think