Yn galw egin actorion, cyfarwyddwyr, pobl camera, ysgrifenwyr sgriptiau, technegwyr sain ac unrhyw un a hoffai godi ymwybyddiaeth o’r materion a wynebir gan Bobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT).

Rydym yn gyffrous iawn i gael ein dewis fel un o'r grwpiau i weithio gyda'r tîm profiadol o Iris yn y Gymuned ac yn gwneud ffilm am "Safwch! dros iechyd a llesiant emosiynol". Mae Gwobr Iris yn ŵyl Ffilm Ryngwladol LGBT a leolir yng Nghaerdydd ac ariennir Iris yn y Gymuned gan y Loteri Fawr i weithio gyda chymunedau ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth o faterion a wynebir gan bobl LGBT ac i alluogi pobl i ddatblygu sgiliau yn y diwydiant cyfryngau. Mae cyfranogwyr blaenorol wedi bod yn gadarnhaol iawn ynghylch sut mae'r prosiect wedi eu helpu i ddatblygu hyder yn ogystal â sgiliau gwneud ffilmiau.

Ar hyn o bryd rydym yn mesur diddordeb i benderfynu lle bydd ein cyfarfod cynllunio cyntaf yn cael ei gynnal i ddod o hyd i gysyniad ar gyfer ein ffilm ac yn chwilio am bobl greadigol i ddod i gyfrannu syniadau i'n helpu i ysgrifennu'r stori. Byddwn yn treulio tua 5-6 awr ar hyn, gydag egwyl am ginio. Nid oes rhaid i chi fod yn rhan o'r gymuned LGBT i gymryd rhan, ond os ydych chi, gorau oll! Gallem archwilio materion sy'n ymwneud â rhywioldeb a lles emosiynol, bwlio, ymdopi â stigma a gwahaniaethu neu rywbeth hollol wahanol - mae gennym dudalen wag i fod yn greadigol!

Gan ddibynnu ar y diddordeb, rydym yn gobeithio cynnal dau grŵp gwneud ffilmiau: un yn Ne Powys ac un yng Ngogledd Powys i roi cyfle i gymaint o bobl ag y bo modd gymryd rhan 

Ar ôl i ni gytuno ar y cysyniad, a datblygu’r stori, byddwn yn trefnu dyddiad ar gyfer ffilmio. Bydd y cyfranogwyr yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau wrth weithio camera; sain; cyfarwyddo a / neu actio drwy weithio gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Bydd yn ddiwrnod gwaith llawn ac yna bydd y golygyddion profiadol yn Iris yn golygu'r ffilm yn ei ffurf derfynol. Bydd y golygu yn cymryd lle yn eu canolfan yng Nghaerdydd ond efallai y byddai cyfleoedd i bobl i fynd i wylio'r broses olygu, os byddai hyn o ddiddordeb.

Elfen olaf y prosiect Fydd Gŵyl Ffilm Iris Mini a bydd cyfleoedd i gymryd rhan er mwyn helpu i gynllunio’r digwyddiad hwn a dewis y rhaglen o archif Gwobr Iris o ffilmiau byr.

Cysylltwch ag Anne Woods i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan yn y prosiect cyffrous, p'un a ydych am ymrwymo i'r prosiect cyfan neu dim ond rhan fach.

I ddechrau, byddwn yn asesu ble ym Mhowys mae’r rhan fwyaf o bobl wedi’i lleoli a phenderfynu ble fyddai'r lle mwyaf synhwyrol i gynnal y cyfarfod cyntaf i siarad am syniadau cysyniad a meddwl am leoliadau ffilmio posibl. Gellir ad-dalu costau teithio a gallwn edrych ar opsiynau i wneud yn siŵr nad oes neb yn cael eu heithrio o'r prosiect oherwydd lle maent yn byw. Nid oes rhaid i unrhyw un ymddangos ar gamera os nad ydynt yn dymuno ac ni fydd mynychu’r cyfarfod cyntaf yn eich ymrwymo i unrhyw beth arall. Mae Anne yn hapus i siarad ynglŷn â'r prosiect gyda chi i'ch helpu i benderfynu a yw'n rhywbeth y byddech yn hoffi cymryd rhan ynddo. Gan obeithio y byddwch yn ymuno â ni!

Angen help ar frys

Survey about Farming Life and Wellbeing from @CRPowys and @Agecymrupowys to help them develop their services to me… twitter.com/i/web/status/1…

New job opportunity with Credu based in #Llandrindod #Powys #Carers @CreduCarers please RT or share with anyone yo… twitter.com/i/web/status/1…

We currently have a job opportunity for a Centre Assistant at Ponthafren Association. If you would like to download… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Brecon & District Mind - vacancy

8 Awst 2018

Community Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and outreach centres Contract: Fixed term to March 2019 subject to further funding Contact:  Michael Power on 01874 611529 or email info(at)breconmind.org.uk Closing date Fr

events

Driving Range at the Golf Club

Mawrth 21 Awst 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 22 Awst 2018

Caersws

Garden Open Day for Charity

Sadwrn 25 Awst 2018

Ponthafren, Newtown

A walk around the Rock Park

Mawrth 28 Awst 2018

Mid Powys Mind

Tai Chi (Mondays)

Llun 3 Medi 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Celf-Able Art Group

Mercher 5 Medi 2018

Newtown

Anger Management Training (5th, 12th & 19th September)

Mercher 5 Medi 2018

Mid Powys Mind

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

A Disorder for Everyone!

Iau 6 Medi 2018

Challenging the culture of psychiatric diagnosis: London conference

My Generation (8 weeks)

Gwener 7 Medi 2018

Mid Powys Mind (Presteigne)

Budgeting Skills

Llun 10 Medi 2018

Mid Powys Mind

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Mums Matter new Autumn group - Rhayader

Mawrth 11 Medi 2018

The Autumn group for new Mums run by Mid Powys Mind.

Celf-Able Art Group

Mercher 12 Medi 2018

Machynlleth

Mums Matter new Autumn group - Knighton

Mercher 12 Medi 2018

A group for new Mums run by Mid Powys Mind.

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Celf-Able Art Group

Mawrth 18 Medi 2018

Llanfair Caereinion

Celf-Able Art Group

Iau 20 Medi 2018

Guilsfield

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Mental Health Awareness Course

Llun 24 Medi 2018

Mid Powys Mind

Building Self Worth (3 week course)

Mercher 26 Medi 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 26 Medi 2018

Caersws

Tai Chi (Mondays)

Llun 1 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Someone's Home

Mawrth 2 Hydref 2018

Hay Theatre Production in Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 3 Hydref 2018

Newtown

Adult Safeguarding Awareness Training

Mawrth 9 Hydref 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Celf-Able Art Group

Mercher 10 Hydref 2018

Machynlleth

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Celf-Able Art Group

Mawrth 16 Hydref 2018

Llanfair Caereinion

Stress & Anxiety Management Course (3 weeks)

Mercher 17 Hydref 2018

Knighton

Celf-Able Art Group

Iau 18 Hydref 2018

Guilsfield

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Celf-Able Art Group

Mercher 24 Hydref 2018

Caersws

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

THRIVE Course (5 weeks)

Gwener 2 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Adult Safeguarding Awareness Training

Llun 5 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 5 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 7 Tachwedd 2018

Newtown

PAVO 2018 Conference and AGM

Mawrth 13 Tachwedd 2018

Cefn Lea Conference Centre, Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 14 Tachwedd 2018

Machynlleth

Managing Depression Course (3 weeks)

Mercher 14 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mawrth 20 Tachwedd 2018

Llanfair Caereinion

Celf-Able Art Group

Iau 22 Tachwedd 2018

Guilsfield

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 27 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 28 Tachwedd 2018

Caersws

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 5 Rhagfyr 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 12 Rhagfyr 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 18 Rhagfyr 2018

Llanfair Caereinion

Celf-Able Art Group

Iau 20 Rhagfyr 2018

Guilsfield

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Adult Safeguarding Awareness Training

Mercher 13 Chwefror 2019

Brecon

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think