Cwnsela

Diffiniad Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain:

'Mae cwnsela a seicotherapi yn dermau ymbarél sy'n cwmpasu ystod o therapïau siarad. Fe'u cyflwynir gan ymarferwyr hyfforddedig sy'n gweithio gyda phobl dros gyfnod byr neu hirdymor i'w helpu i sicrhau newid effeithiol neu gyfoethogi eu lles. '

Sut i ddod o hyd i therapi siarad neu gwnsela ym Mhowys

Mae amrywiol ffyrdd i ddod o hyd i gynghorydd neu therapydd ym Mhowys.

Cwnsela'r GIG

Mae Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn darparu ar gyfer gwasanaethau cwnsela trwy'ch meddygfa leol:

"Bydd y Mesur yn sicrhau bod mwy o wasanaethau ar gael i'ch meddyg teulu eich cyfeirio atynt os oes gennych broblemau iechyd meddwl megis pryder neu iselder. Bydd y gwasanaethau hyn, a all gynnwys, er enghraifft cwnsela, rheoli straen a phryder, ar gael naill ai yn eich meddygfa leol neu gerllaw ac felly’n haws cael atynt. "

Gallwch ddarllen mwy yma.

Cynghori a ddarperir gan sefydliadau'r sector gwirfoddol

Mae nifer o'r Canolfannau Dysgu Gwell Iechyd a Gwellhad ym Mhowys yn darparu sesiynau cwnsela am ddim trwy apwyntiad. Gall cynghorwyr dan hyfforddiant ddarparu'r sesiynau hyn. Cysylltwch â'ch Canolfan leol i gael gwybod mwy.

Gallwch ddod o hyd i'r dolenni perthnasol yma.

Mae U&I Counselling yng Nghroesoswallt, hefyd yn fudiad gwirfoddol sy’n darparu gwasanaeth cwnsela trwy rodd, awgrymir rhoi lleiafswm cyfraniad o £3 y sesiwn. Tra'u bod yn seiliedig yn Lloegr, byddant yn cymryd cyfeiriadau, gan gynnwys hunangyfeiriadau, o Bowys. Gallwch ffonio'r sefydliad ar 07530 448 000 neu lawrlwytho taflen yma.

Cwnselwyr sector preifat

Mae'r cwnselwyr hyn yn codi ffi am eu gwasanaethau. Maent yn aml yn hysbysebu mewn cyfeiriaduron cynghori ar-lein a / neu ar eu gwefannau eu hunain.

Gallwch ddod o hyd i gwnselwyr yn eich ardal leol trwy chwilio drwy'r cyfeiriaduron.

Cyfeiriadur cwnsela

Cyfeiriadur Cwnsela – chwilio am gwnselyddneu seicotherapydd yn eich ardal chi.

It's Good to Talk - cyfeiriadur ar-lein Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain.

UK AHPP - mae gan Gymdeithas Ymarferwyr Seicoleg Ddyneiddiol y DU gyfeiriadur ar-lein o therapyddion.

Sefydliad Seicotherapi Prydain - gall y sefydliad eich cynorthwyo i ddod o hyd i therapydd.

Cyngor Seicotherapi y DU - cyfeiriadur ar-lein o seicotherapyddion.

Cymdeithas Cwnselwyr Cristnogol - yn darparu cyfeiriadur ar-lein.

Ihsaan Social Suppport Association - yn darparu cwnsela i'r gymuned Fwslimaidd. Wedi'i leoli yng Nghaerdydd.

Cwnsela Islamaidd - gwybodaeth am gynghori Islamaidd yn y DU yn gyffredinol.

Cyfeiriadur Hypnotherapi - cyfeiriadur ar-lein o hypnotherapyddion proffesiynol yn y DU.

InfoEngine

Gallwch hefyd chwilio yn lleol ym Mhowys ar y cyfeiriadur ar-lein o'r enw InfoEngine. Chwiliwch am gwnselydd yn eich ardal chi.

Cwnsela ym Mhowys - ar flog Iechyd Meddwl Powys

Therapïau Seicolegol - beth sy'n digwydd am restrau aros yn y Canolbarth a De Powys?

Yn derbyn triniaeth o’r diwedd- barn bersonol – fe ddysgwn am daith un person i ddod o hyd i therapïau siarad ym Mhowys.

Yng nghadair y cwnselydd - mae Sorelle White, un o gwnselwyr Powys, yn dweud wrthym am ei phrofiad fel cwnselydd gwirfoddol yn elusen iechyd meddwl Cymdeithas Ponthafren yn y Drenewydd.

Yn cyflwyno Mastermind - CBT cyfrifiadurol - rydym yn darganfod mwy gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys am brosiect peilot sy'n dechrau yn hydref 2014.

Y diweddaraf ar Mastermind - CBT cyfrifiadurol ym Mhowys - diweddariad 2016.

Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think