Cwnsela

Diffiniad Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain:

'Mae cwnsela a seicotherapi yn dermau ymbarél sy'n cwmpasu ystod o therapïau siarad. Fe'u cyflwynir gan ymarferwyr hyfforddedig sy'n gweithio gyda phobl dros gyfnod byr neu hirdymor i'w helpu i sicrhau newid effeithiol neu gyfoethogi eu lles. '

Sut i ddod o hyd i therapi siarad neu gwnsela ym Mhowys

Mae amrywiol ffyrdd i ddod o hyd i gynghorydd neu therapydd ym Mhowys.

Cwnsela'r GIG

Mae Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn darparu ar gyfer gwasanaethau cwnsela trwy'ch meddygfa leol:

"Bydd y Mesur yn sicrhau bod mwy o wasanaethau ar gael i'ch meddyg teulu eich cyfeirio atynt os oes gennych broblemau iechyd meddwl megis pryder neu iselder. Bydd y gwasanaethau hyn, a all gynnwys, er enghraifft cwnsela, rheoli straen a phryder, ar gael naill ai yn eich meddygfa leol neu gerllaw ac felly’n haws cael atynt. "

Gallwch ddarllen mwy yma.

Cynghori a ddarperir gan sefydliadau'r sector gwirfoddol

Mae nifer o'r Canolfannau Dysgu Gwell Iechyd a Gwellhad ym Mhowys yn darparu sesiynau cwnsela am ddim trwy apwyntiad. Gall cynghorwyr dan hyfforddiant ddarparu'r sesiynau hyn. Cysylltwch â'ch Canolfan leol i gael gwybod mwy.

Gallwch ddod o hyd i'r dolenni perthnasol yma.

Mae U&I Counselling yng Nghroesoswallt, hefyd yn fudiad gwirfoddol sy’n darparu gwasanaeth cwnsela trwy rodd, awgrymir rhoi lleiafswm cyfraniad o £3 y sesiwn. Tra'u bod yn seiliedig yn Lloegr, byddant yn cymryd cyfeiriadau, gan gynnwys hunangyfeiriadau, o Bowys. Gallwch ffonio'r sefydliad ar 07530 448 000 neu lawrlwytho taflen yma.

Cwnselwyr sector preifat

Mae'r cwnselwyr hyn yn codi ffi am eu gwasanaethau. Maent yn aml yn hysbysebu mewn cyfeiriaduron cynghori ar-lein a / neu ar eu gwefannau eu hunain.

Gallwch ddod o hyd i gwnselwyr yn eich ardal leol trwy chwilio drwy'r cyfeiriaduron.

Cyfeiriadur cwnsela

Cyfeiriadur Cwnsela – chwilio am gwnselyddneu seicotherapydd yn eich ardal chi.

It's Good to Talk - cyfeiriadur ar-lein Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain.

UK AHPP - mae gan Gymdeithas Ymarferwyr Seicoleg Ddyneiddiol y DU gyfeiriadur ar-lein o therapyddion.

Sefydliad Seicotherapi Prydain - gall y sefydliad eich cynorthwyo i ddod o hyd i therapydd.

Cyngor Seicotherapi y DU - cyfeiriadur ar-lein o seicotherapyddion.

Cymdeithas Cwnselwyr Cristnogol - yn darparu cyfeiriadur ar-lein.

Ihsaan Social Suppport Association - yn darparu cwnsela i'r gymuned Fwslimaidd. Wedi'i leoli yng Nghaerdydd.

Cwnsela Islamaidd - gwybodaeth am gynghori Islamaidd yn y DU yn gyffredinol.

Cyfeiriadur Hypnotherapi - cyfeiriadur ar-lein o hypnotherapyddion proffesiynol yn y DU.

InfoEngine

Gallwch hefyd chwilio yn lleol ym Mhowys ar y cyfeiriadur ar-lein o'r enw InfoEngine. Chwiliwch am gwnselydd yn eich ardal chi.

Cwnsela ym Mhowys - ar flog Iechyd Meddwl Powys

Therapïau Seicolegol - beth sy'n digwydd am restrau aros yn y Canolbarth a De Powys?

Yn derbyn triniaeth o’r diwedd- barn bersonol – fe ddysgwn am daith un person i ddod o hyd i therapïau siarad ym Mhowys.

Yng nghadair y cwnselydd - mae Sorelle White, un o gwnselwyr Powys, yn dweud wrthym am ei phrofiad fel cwnselydd gwirfoddol yn elusen iechyd meddwl Cymdeithas Ponthafren yn y Drenewydd.

Yn cyflwyno Mastermind - CBT cyfrifiadurol - rydym yn darganfod mwy gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys am brosiect peilot sy'n dechrau yn hydref 2014.

Y diweddaraf ar Mastermind - CBT cyfrifiadurol ym Mhowys - diweddariad 2016.

Angen help ar frys

Here's how Consultant Child Psychologist Dr Sue Evans introduced the Finnish @KivaSchool anti-bullying scheme to sc… twitter.com/i/web/status/1…

Shooting the first scenes for our LGBT short film we’re making with @Iris_Outreach. Shame about the weather after a… twitter.com/i/web/status/1…

Pop in to Welshpool Town Hall today (10 July) until 8.30pm to find out more about the NHS Future Fit proposals. I’m… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think