Cwnsela

Diffiniad Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain:

'Mae cwnsela a seicotherapi yn dermau ymbarél sy'n cwmpasu ystod o therapïau siarad. Fe'u cyflwynir gan ymarferwyr hyfforddedig sy'n gweithio gyda phobl dros gyfnod byr neu hirdymor i'w helpu i sicrhau newid effeithiol neu gyfoethogi eu lles. '

Sut i ddod o hyd i therapi siarad neu gwnsela ym Mhowys

Mae amrywiol ffyrdd i ddod o hyd i gynghorydd neu therapydd ym Mhowys.

Cwnsela'r GIG

Mae Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn darparu ar gyfer gwasanaethau cwnsela trwy'ch meddygfa leol:

"Bydd y Mesur yn sicrhau bod mwy o wasanaethau ar gael i'ch meddyg teulu eich cyfeirio atynt os oes gennych broblemau iechyd meddwl megis pryder neu iselder. Bydd y gwasanaethau hyn, a all gynnwys, er enghraifft cwnsela, rheoli straen a phryder, ar gael naill ai yn eich meddygfa leol neu gerllaw ac felly’n haws cael atynt. "

Gallwch ddarllen mwy yma.

Cynghori a ddarperir gan sefydliadau'r sector gwirfoddol

Mae nifer o'r Canolfannau Dysgu Gwell Iechyd a Gwellhad ym Mhowys yn darparu sesiynau cwnsela am ddim trwy apwyntiad. Gall cynghorwyr dan hyfforddiant ddarparu'r sesiynau hyn. Cysylltwch â'ch Canolfan leol i gael gwybod mwy.

Gallwch ddod o hyd i'r dolenni perthnasol yma.

Mae U&I Counselling yng Nghroesoswallt, hefyd yn fudiad gwirfoddol sy’n darparu gwasanaeth cwnsela trwy rodd, awgrymir rhoi lleiafswm cyfraniad o £3 y sesiwn. Tra'u bod yn seiliedig yn Lloegr, byddant yn cymryd cyfeiriadau, gan gynnwys hunangyfeiriadau, o Bowys. Gallwch ffonio'r sefydliad ar 07530 448 000 neu lawrlwytho taflen yma.

Cwnselwyr sector preifat

Mae'r cwnselwyr hyn yn codi ffi am eu gwasanaethau. Maent yn aml yn hysbysebu mewn cyfeiriaduron cynghori ar-lein a / neu ar eu gwefannau eu hunain.

Gallwch ddod o hyd i gwnselwyr yn eich ardal leol trwy chwilio drwy'r cyfeiriaduron.

Cyfeiriadur cwnsela

Cyfeiriadur Cwnsela – chwilio am gwnselyddneu seicotherapydd yn eich ardal chi.

It's Good to Talk - cyfeiriadur ar-lein Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain.

UK AHPP - mae gan Gymdeithas Ymarferwyr Seicoleg Ddyneiddiol y DU gyfeiriadur ar-lein o therapyddion.

Sefydliad Seicotherapi Prydain - gall y sefydliad eich cynorthwyo i ddod o hyd i therapydd.

Cyngor Seicotherapi y DU - cyfeiriadur ar-lein o seicotherapyddion.

Cymdeithas Cwnselwyr Cristnogol - yn darparu cyfeiriadur ar-lein.

Ihsaan Social Suppport Association - yn darparu cwnsela i'r gymuned Fwslimaidd. Wedi'i leoli yng Nghaerdydd.

Cwnsela Islamaidd - gwybodaeth am gynghori Islamaidd yn y DU yn gyffredinol.

Cyfeiriadur Hypnotherapi - cyfeiriadur ar-lein o hypnotherapyddion proffesiynol yn y DU.

InfoEngine

Gallwch hefyd chwilio yn lleol ym Mhowys ar y cyfeiriadur ar-lein o'r enw InfoEngine. Chwiliwch am gwnselydd yn eich ardal chi.

Cwnsela ym Mhowys - ar flog Iechyd Meddwl Powys

Therapïau Seicolegol - beth sy'n digwydd am restrau aros yn y Canolbarth a De Powys?

Yn derbyn triniaeth o’r diwedd- barn bersonol – fe ddysgwn am daith un person i ddod o hyd i therapïau siarad ym Mhowys.

Yng nghadair y cwnselydd - mae Sorelle White, un o gwnselwyr Powys, yn dweud wrthym am ei phrofiad fel cwnselydd gwirfoddol yn elusen iechyd meddwl Cymdeithas Ponthafren yn y Drenewydd.

Yn cyflwyno Mastermind - CBT cyfrifiadurol - rydym yn darganfod mwy gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys am brosiect peilot sy'n dechrau yn hydref 2014.

Y diweddaraf ar Mastermind - CBT cyfrifiadurol ym Mhowys - diweddariad 2016.

Angen help ar frys

Don't forget to sign up to @TREDCymru's review into the Eating Disorder services review. There is an online survey… twitter.com/i/web/status/9…

Excellent, much needed study: Experiencing mental health diagnosis - a systematic review of qual studies, 78 papers… twitter.com/i/web/status/9…

Improving our 'Child to Adult Eating Disorder Services in Wales' transition process. @1000LivesWales is holding a… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Mental Health Services in Powys survey

5 Chwefror 2018

What do you think of mental health services in Powys? Complete a short survey to feed in your views to the reps sitting on the Powys Mental Health Planning & Development Partnership.

events

T'ai Chi

Llun 23 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 24 Ebrill 2018

Llanfair Caereinion

New Pathways SURE for Mental Health

Mercher 25 Ebrill 2018

Interactive Conference 2018, Wrexham

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Talk on Natural Health and Wellbeing

Mercher 25 Ebrill 2018

Tania Dolley explores the positive mental and physical benefits of connecting with nature and the outdoors (Brecon & District Mind)

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think