Llinellau cymorth cenedlaethol

Gallwch siarad â’r Samariaid unrhyw bryd yn ystod y dydd neu’r nos, rhif ffôn: 116 123 (am ddim) NEU drwy e-bostio: jo@samaritans.org

Mae Llinell Gymorth CALL yn cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar Iechyd Meddwl a materion cysylltiedig i drigolion Cymru. Ffôn: 0800 132 737, tecst: 81066.

Llinell Ymholiadau ar Fudd-daliadau - ffôn: 0800 882 200.

Sefydlwyd ‘The Campaign Against Living Miserably (CALM)’ i leihau’r nifer uchel o ddynion dan 35 oed sy’n lladd eu hunain, ond mae CALM yn gwrando ar unrhyw un sydd angen help neu gymorth.

Llinell Gymorth y GIG – ‘Carers Direct’ ar 0808 802 0202. Gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am ddim i ofalwyr. Mae’r llinellau ar agor rhwng 8am - 9pm Dydd Llun - Gwener, 11am - 4pm ar y penwythnos.

Mae adnodd arlein ‘Connecting with People’ - ‘Cadw’n ddiogel os nad ydych yn credu fod bywyd werth ei fyw’ yn cynnig gwybodaeth i bobl mewn trallod, gyda’r potensial o ladd eu hunain.

Mae llinell gymorth dementia yn cynnig cefnogaeth emosiynol i unrhyw un, beth bynnag fo’i oed, sy’n gofalu am rywun sydd â Dementia yn ogystal ag aelodau eraill y teulu neu ffrindiau. Ffôn: 0808 141 0043, tecst: 81066.

Diverse Cymru - yn cynnig cefnogaeth, gwasanaethau a chyngor i bobl Dduon ac o Leiafrifoedd Ethnig (BME) ar hyd a lled Cymru dan effaith salwch iechyd meddwl. Ffôn: 029 2036 8888. Mae canllawiau arfer dda ar gael i’w lawrlwytho ar y materion sy’n achosi’r pryder mwyaf i gymunedau Duon a Lleiafrifoedd Ethnig sydd â salwch iechyd meddwl yng Nghymru, ynghyd ag argymhellion, yma

Family Lives (‘Parent Line’ cyn hynny) - gellir ffonio am ddim ar 0808 800 2222, unrhyw bryd yn ystod y dydd i drafod problemau teuluol.

The Farming Community Network Helpline ’  Os hoffech siarad gyda rhywun sy’n deall ffermwyr a bywyd gwledig, gellir ffonio 03000 111 999. Atebir y galwadau gan unigolion rhwng 7am - 11pm bob dydd trwy gydol y flwyddyn.

Mae Kooth yn cynnig cymorth a chwnsela ar-lein i bobl ifanc dan 25 oed. Llinell gymorth dros y ffôn ar gyffuriau  ddwyieithog, am ddim sy’n fan cyswllt unigol i unrhyw un yng Nghymru sydd am gael mwy o wybodaeth neu gymorth mewn perthynas â chyffuriau neu alcohol. Ffôn: 0800 633 55 88 tecst: DAN at 81066.

Meddwl.org - Gall byw gyda salwch meddwl fod yn brofiad unig a heriol. Mae’r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau gwahanol, a gwybodaeth am ble i gael cymorth, drwy gyfrwng y Gymraeg. Ein gobaith ydy rhannu gwybodaeth ddefnyddiol i bawb sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a ffrindiau.

Meic – llinell gymorth yw hon i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. Ffôn: 080880 23456, tecst: 84001.

Mae Mind yn cynnig dau wasanaeth gwybodaeth ym maes iechyd meddwl sy’n gyfrinachol. Trwy ddarparu cefnogaeth a dealltwriaeth, ein nod yw galluogi pobl i wneud dewisiadau deallus. Cysylltwch â llinell gwybodaeth Mind neu wasanaeth Cyngor Cyfreithiol Mind. Ffôn: 0300 123 3393.

Mindline Trans+ helpline is a confidential, non-judgemental listening service for people who identify as Trans+, non-binary and their friends and families. Open Monday & Friday 8pm-midnight. Tel 0300 330 5468

Galw Iechyd Cymru, ffôn: 0845 46 47.

No Panic’ - llinell gymorth dros y ffôn 10am - 10pm bob dydd:        0808 808 0545. 

Mae SANE yn rhedeg llinell gymorth genedlaethol, tu allan i oriau arferol, sy’n cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth i unrhyw un dan effaith salwch meddwl, gan gynnwys aelodau’r teulu, ffrindiau a gofalwyr. Rydym ar agor bob dydd trwy gydol y flwyddyn rhwng 6pm - 11pm, ffôn: 0845 767 8000.

Cymorth i Ferched Cymru - ffôn: 0808 80 10 800.

Women's Self Injury Helpline’ - gellir ffonio am ddim ar: 0808 800 8088 – Dydd Llun - Gwener    7 - 10pm a dydd Iau 3 - 6pm.  Mae’n cynnig cymorth emosiynol, ac yn gwrando ac yn cyfeirio merched sy’n anafu eu hunain.

Angen help ar frys

Don't forget to sign up to @TREDCymru's review into the Eating Disorder services review. There is an online survey… twitter.com/i/web/status/9…

Excellent, much needed study: Experiencing mental health diagnosis - a systematic review of qual studies, 78 papers… twitter.com/i/web/status/9…

Improving our 'Child to Adult Eating Disorder Services in Wales' transition process. @1000LivesWales is holding a… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Mental Health Services in Powys survey

5 Chwefror 2018

What do you think of mental health services in Powys? Complete a short survey to feed in your views to the reps sitting on the Powys Mental Health Planning & Development Partnership.

events

T'ai Chi

Llun 23 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 24 Ebrill 2018

Llanfair Caereinion

New Pathways SURE for Mental Health

Mercher 25 Ebrill 2018

Interactive Conference 2018, Wrexham

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Talk on Natural Health and Wellbeing

Mercher 25 Ebrill 2018

Tania Dolley explores the positive mental and physical benefits of connecting with nature and the outdoors (Brecon & District Mind)

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think