Llinellau cymorth cenedlaethol

Gallwch siarad â’r Samariaid unrhyw bryd yn ystod y dydd neu’r nos, rhif ffôn: 116 123 (am ddim) NEU drwy e-bostio: jo@samaritans.org

Mae Llinell Gymorth CALL yn cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar Iechyd Meddwl a materion cysylltiedig i drigolion Cymru. Ffôn: 0800 132 737, tecst: 81066.

Beat Eating Disorders telephone 0808 801 0677 (3.00pm - 10.00pm)

Llinell Ymholiadau ar Fudd-daliadau - ffôn: 0800 882 200.

Sefydlwyd ‘The Campaign Against Living Miserably (CALM)’ i leihau’r nifer uchel o ddynion dan 35 oed sy’n lladd eu hunain, ond mae CALM yn gwrando ar unrhyw un sydd angen help neu gymorth.

Llinell Gymorth y GIG – ‘Carers Direct’ ar 0808 802 0202. Gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am ddim i ofalwyr. Mae’r llinellau ar agor rhwng 8am - 9pm Dydd Llun - Gwener, 11am - 4pm ar y penwythnos.

Mae adnodd arlein ‘Connecting with People’ - ‘Cadw’n ddiogel os nad ydych yn credu fod bywyd werth ei fyw’ yn cynnig gwybodaeth i bobl mewn trallod, gyda’r potensial o ladd eu hunain.

Mae llinell gymorth dementia yn cynnig cefnogaeth emosiynol i unrhyw un, beth bynnag fo’i oed, sy’n gofalu am rywun sydd â Dementia yn ogystal ag aelodau eraill y teulu neu ffrindiau. Ffôn: 0808 141 0043, tecst: 81066.

Diverse Cymru - yn cynnig cefnogaeth, gwasanaethau a chyngor i bobl Dduon ac o Leiafrifoedd Ethnig (BME) ar hyd a lled Cymru dan effaith salwch iechyd meddwl. Ffôn: 029 2036 8888. Mae canllawiau arfer dda ar gael i’w lawrlwytho ar y materion sy’n achosi’r pryder mwyaf i gymunedau Duon a Lleiafrifoedd Ethnig sydd â salwch iechyd meddwl yng Nghymru, ynghyd ag argymhellion, yma

Family Lives (‘Parent Line’ cyn hynny) - gellir ffonio am ddim ar 0808 800 2222, unrhyw bryd yn ystod y dydd i drafod problemau teuluol.

The Farming Community Network Helpline ’  Os hoffech siarad gyda rhywun sy’n deall ffermwyr a bywyd gwledig, gellir ffonio 03000 111 999. Atebir y galwadau gan unigolion rhwng 7am - 11pm bob dydd trwy gydol y flwyddyn.

Mae Kooth yn cynnig cymorth a chwnsela ar-lein i bobl ifanc dan 25 oed. Llinell gymorth dros y ffôn ar gyffuriau  ddwyieithog, am ddim sy’n fan cyswllt unigol i unrhyw un yng Nghymru sydd am gael mwy o wybodaeth neu gymorth mewn perthynas â chyffuriau neu alcohol. Ffôn: 0800 633 55 88 tecst: DAN at 81066.

Meddwl.org - Gall byw gyda salwch meddwl fod yn brofiad unig a heriol. Mae’r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau gwahanol, a gwybodaeth am ble i gael cymorth, drwy gyfrwng y Gymraeg. Ein gobaith ydy rhannu gwybodaeth ddefnyddiol i bawb sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a ffrindiau.

Meic – llinell gymorth yw hon i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. Ffôn: 080880 23456, tecst: 84001.

Mae Mind yn cynnig dau wasanaeth gwybodaeth ym maes iechyd meddwl sy’n gyfrinachol. Trwy ddarparu cefnogaeth a dealltwriaeth, ein nod yw galluogi pobl i wneud dewisiadau deallus. Cysylltwch â llinell gwybodaeth Mind neu wasanaeth Cyngor Cyfreithiol Mind. Ffôn: 0300 123 3393.

Mindline Trans+ helpline is a confidential, non-judgemental listening service for people who identify as Trans+, non-binary and their friends and families. Open Monday & Friday 8pm-midnight. Tel 0300 330 5468

Galw Iechyd Cymru, ffôn: 0845 46 47.

No Panic’ - llinell gymorth dros y ffôn 10am - 10pm bob dydd:        0808 808 0545. 

Mae SANE yn rhedeg llinell gymorth genedlaethol, tu allan i oriau arferol, sy’n cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth i unrhyw un dan effaith salwch meddwl, gan gynnwys aelodau’r teulu, ffrindiau a gofalwyr. Rydym ar agor bob dydd trwy gydol y flwyddyn rhwng 6pm - 11pm, ffôn: 0845 767 8000.

Cymorth i Ferched Cymru - ffôn: 0808 80 10 800.

Women's Self Injury Helpline’ - gellir ffonio am ddim ar: 0808 800 8088 – Dydd Llun - Gwener    7 - 10pm a dydd Iau 3 - 6pm.  Mae’n cynnig cymorth emosiynol, ac yn gwrando ac yn cyfeirio merched sy’n anafu eu hunain.

Angen help ar frys

Delighted to share joint communique between @InfoEngine1 & @DewisWales about the data sharing link between the 2 sy… twitter.com/i/web/status/1…

Wrth ein boddau i rannu datganiad ar y cyd rhwng @InfoEngine1 a @DewisCymru am y ddolen rhannu data rhwng y 2 syste… twitter.com/i/web/status/1…

We are running a mental health first aid course! If you work in agriculture this course is FREE! Get in touch today… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think