Llinellau cymorth cenedlaethol

Gallwch siarad â’r Samariaid unrhyw bryd yn ystod y dydd neu’r nos, rhif ffôn: 116 123 (am ddim) NEU drwy e-bostio: jo@samaritans.org

Mae Llinell Gymorth CALL yn cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar Iechyd Meddwl a materion cysylltiedig i drigolion Cymru. Ffôn: 0800 132 737, tecst: 81066.

Llinell Ymholiadau ar Fudd-daliadau - ffôn: 0800 882 200.

Sefydlwyd ‘The Campaign Against Living Miserably (CALM)’ i leihau’r nifer uchel o ddynion dan 35 oed sy’n lladd eu hunain, ond mae CALM yn gwrando ar unrhyw un sydd angen help neu gymorth.

Llinell Gymorth y GIG – ‘Carers Direct’ ar 0808 802 0202. Gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am ddim i ofalwyr. Mae’r llinellau ar agor rhwng 8am - 9pm Dydd Llun - Gwener, 11am - 4pm ar y penwythnos.

Mae adnodd arlein ‘Connecting with People’ - ‘Cadw’n ddiogel os nad ydych yn credu fod bywyd werth ei fyw’ yn cynnig gwybodaeth i bobl mewn trallod, gyda’r potensial o ladd eu hunain.

Mae llinell gymorth dementia yn cynnig cefnogaeth emosiynol i unrhyw un, beth bynnag fo’i oed, sy’n gofalu am rywun sydd â Dementia yn ogystal ag aelodau eraill y teulu neu ffrindiau. Ffôn: 0808 141 0043, tecst: 81066.

Diverse Cymru - yn cynnig cefnogaeth, gwasanaethau a chyngor i bobl Dduon ac o Leiafrifoedd Ethnig (BME) ar hyd a lled Cymru dan effaith salwch iechyd meddwl. Ffôn: 029 2036 8888. Mae canllawiau arfer dda ar gael i’w lawrlwytho ar y materion sy’n achosi’r pryder mwyaf i gymunedau Duon a Lleiafrifoedd Ethnig sydd â salwch iechyd meddwl yng Nghymru, ynghyd ag argymhellion, yma

Family Lives (‘Parent Line’ cyn hynny) - gellir ffonio am ddim ar 0808 800 2222, unrhyw bryd yn ystod y dydd i drafod problemau teuluol.

The Farming Community Network Helpline ’  Os hoffech siarad gyda rhywun sy’n deall ffermwyr a bywyd gwledig, gellir ffonio 03000 111 999. Atebir y galwadau gan unigolion rhwng 7am - 11pm bob dydd trwy gydol y flwyddyn.

Mae Kooth yn cynnig cymorth a chwnsela ar-lein i bobl ifanc dan 25 oed. Llinell gymorth dros y ffôn ar gyffuriau  ddwyieithog, am ddim sy’n fan cyswllt unigol i unrhyw un yng Nghymru sydd am gael mwy o wybodaeth neu gymorth mewn perthynas â chyffuriau neu alcohol. Ffôn: 0800 633 55 88 tecst: DAN at 81066.

Meddwl.org - Gall byw gyda salwch meddwl fod yn brofiad unig a heriol. Mae’r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau gwahanol, a gwybodaeth am ble i gael cymorth, drwy gyfrwng y Gymraeg. Ein gobaith ydy rhannu gwybodaeth ddefnyddiol i bawb sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a ffrindiau.

Meic – llinell gymorth yw hon i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. Ffôn: 080880 23456, tecst: 84001.

Mae Mind yn cynnig dau wasanaeth gwybodaeth ym maes iechyd meddwl sy’n gyfrinachol. Trwy ddarparu cefnogaeth a dealltwriaeth, ein nod yw galluogi pobl i wneud dewisiadau deallus. Cysylltwch â llinell gwybodaeth Mind neu wasanaeth Cyngor Cyfreithiol Mind. Ffôn: 0300 123 3393.

Mindline Trans+ helpline is a confidential, non-judgemental listening service for people who identify as Trans+, non-binary and their friends and families. Open Monday & Friday 8pm-midnight. Tel 0300 330 5468

Galw Iechyd Cymru, ffôn: 0845 46 47.

No Panic’ - llinell gymorth dros y ffôn 10am - 10pm bob dydd:        0808 808 0545. 

Mae SANE yn rhedeg llinell gymorth genedlaethol, tu allan i oriau arferol, sy’n cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth i unrhyw un dan effaith salwch meddwl, gan gynnwys aelodau’r teulu, ffrindiau a gofalwyr. Rydym ar agor bob dydd trwy gydol y flwyddyn rhwng 6pm - 11pm, ffôn: 0845 767 8000.

Cymorth i Ferched Cymru - ffôn: 0808 80 10 800.

Women's Self Injury Helpline’ - gellir ffonio am ddim ar: 0808 800 8088 – Dydd Llun - Gwener    7 - 10pm a dydd Iau 3 - 6pm.  Mae’n cynnig cymorth emosiynol, ac yn gwrando ac yn cyfeirio merched sy’n anafu eu hunain.

Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think