Cael hyd i gymorth a chefnogaeth ym Mhowys

Eich Meddyg Teulu fydd eich man cychwyn fel arfer os ydych yn chwilio am gymorth ym maes iechyd meddwl. Gall y Meddyg Teulu naill ai gynnig cymorth neu eich cyfeirio at Wasanaethau Iechyd Meddwl Arbenigol.

Fodd bynnag, os ydych eisoes wedi derbyn gwasanaethau iechyd meddwl fel claf, ac wedi cael eich rhyddhau yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae gennych hawl cyfreithiol i ofyn am asesiad gan y gwasanaethau iechyd meddwl. Nid oes angen gofyn i'ch meddyg teulu wneud atgyfeiriad ar eich rhan.

Ar draws Powys gall eich Meddyg Teulu eich atgyfeirio at naill ai:

  • Gwasanaeth Iechyd Meddwl Gofal sylfaenol - sy'n cynnig gwybodaeth a chymorth, cwnsela, ymyraethau tymor byr, eich cyfeirio at y sector gwirfoddol, gwybodaeth
  • Gwasanaeth Iechyd Meddwl eilyddol - sef y Timau Iechyd Meddwl Cymunedol. Mae'r timau hyn yn cynnwys Seiciatrydd, Nyrsys Seiciatryddol Cymunedol (CPN), Gweithwyr Cymorth a Gweithwyr Cymdeithasol. Maent yn gallu cyfeirio unigolion at y tîm Therapi Seicolegol.

Canolfan Adnoddau Bryntirion Y Trallwng, Ffordd Salop, Y Trallwng, SY21 7DU. Ffôn: 01938 555076 / 01938 558969            
Y Drenewydd a’r Cylch – Bro Hafren, Y Lôn Gefn, Y Drenewydd, SY16 2NG. Ffôn: 01686 617300  
Llandrindod - Stryd y Deml, Llandrindod, LD1 5HF. Ffôn:  01597 825888  
Canolfan Adnoddau Iechyd Meddwl Ystradgynlais, The Larches, Penrhos, Ystradgynlais, SA9 1QL. Ffôn:  01639 849994    
Aberhonddu a’r Cylch - Heol y Bont, Llanfaes, Aberhonddu, LD3 8AH. Ffôn:  01874 711661

Tîm Triniaeth Datrys Argyfwng yn y Cartref. 9am - 9pm neu 11am - 7pm ar y penwythnos a Gwyliau Banc. Gogledd Powys 01686 617 747. De Powys 01874 712 658. Ystradgynlais 01639 683 212

Mae'r timau hyn yn rhoi cefnogaeth fwy dwys ac yn gweithio tu allan i oriau arferol. Mae'r timau'n cynnwys Seiciatryddion, Nyrsys Seiciatryddol Cymunedol (CPN), Gweithwyr Cymorth a Gweithwyr Cymdeithasol.

Gellir penderfynu gofyn am apwyntiad brys gyda'r Meddyg Teulu.

Gellir cysylltu â gwasanaeth Shrop Doc tu allan i oriau arferol ar 0333 222 6655.

Galw iechyd Cymru - gwasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd sydd ar gael 24 awr y dydd, bob dydd. Gellir cysylltu â nhw drwy ffonio 0845 46 47 os ydych yn teimlo'n wael a ddim yn gwybod beth i'w wneud.

Hefyd gellir ffonio 101 neu 999, yn dibynnu ar yr amgylchiadau, os ydych yn credu bod rhywun mewn perygl gwirioneddol, neu os ydych o'r farn y gall ymyrraeth gan yr heddlu helpu osgoi'r sefyllfa rhag gwaethygu. Gall yr heddlu ddefnyddio'r Ddeddf Iechyd Meddwl i symud rhywun i le diogel, sydd yn eu barn nhw yn peryglu ei hunan neu eraill. O ran Powys, y lleoedd diogel yw Ysbyty Wrecsam yn y Gogledd, Ysbyty Bronllys yn y Canol a'r De ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn ardal Ystradgynlais. Gall cymryd 8.5 awr ar gyfartaledd ar draws ardal Dyfed-Powys cyn gallu trefnu asesiad dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. Gall asesiad o'r fath arwain at dderbyn claf i'r ysbyty yn anwirfoddol a thriniaeth seiciatryddol anwirfoddol.

Tîm ar Ddyletswydd Brys - Gwasanaethau Cymdeithasol. Gellir cysylltu â'r tîm yma tu allan i oriau arferol drwy ffonio 0845 0544847. Hefyd, gellir cysylltu â nhw os nad yw'r unigolyn dan sylw am gael triniaeth, gall cysylltu fel hyn arwain at Asesiad dan y Ddeddf Iechyd Meddwl os ydych yn poeni fod rhywun arall yn risg i'w hunain neu eraill trwy Wasanaethau Cymdeithasol Powys.Yn ystod oriau gwaith dylid ffonio 01597 826 000 neu du allan i'r oriau arferol drwy ffonio 01597 825 275/0845 0544847. Gall y math yma o asesiad arwain at dderbyn yr unigolyn yn anwirfoddol i'r ysbyty a thriniaeth seiciatryddol anwirfoddol.

Fel arall, gellir mynd at yr Adran Damweiniau ac Argyfwng agosaf.

Llinell Gymorth C.A.L.L. (Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol). Llinell Gymorth sy'n cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth am ddim 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 0800 132 737 neu tecstiwch "help" at 81066.

Os hoffech siarad gyda rhywun a hyfforddwyd i wrando, cysylltwch â'r Samariaid ar 116 123 (am ddim). Maen nhw ar agor 24 awr y dydd.

Derbyn claf i Ysbyty Seiciatryddol, os oes gwely ar gael, o safbwynt y mynediad cyntaf:

Os nad oes gwely ar gael, gellir derbyn unigolion i ysbytai eraill ar draws Cymru.

Darperir Gwasanaethau Iechyd Meddwl gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys yng Ngogledd Powys ac Ystradgynlais. Yn y Canolbarth a De Powys fe’u darperir ar hyn o bryd gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan, er eu bod i fod i ddod yn ôl i mewn i reolaeth Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ddiweddarach eleni.

Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think