Cael hyd i gymorth a chefnogaeth ym Mhowys

Eich Meddyg Teulu fydd eich man cychwyn fel arfer os ydych yn chwilio am gymorth ym maes iechyd meddwl. Gall y Meddyg Teulu naill ai gynnig cymorth neu eich cyfeirio at Wasanaethau Iechyd Meddwl Arbenigol.

Fodd bynnag, os ydych eisoes wedi derbyn gwasanaethau iechyd meddwl fel claf, ac wedi cael eich rhyddhau yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae gennych hawl cyfreithiol i ofyn am asesiad gan y gwasanaethau iechyd meddwl. Nid oes angen gofyn i'ch meddyg teulu wneud atgyfeiriad ar eich rhan.

Ar draws Powys gall eich Meddyg Teulu eich atgyfeirio at naill ai:

  • Gwasanaeth Iechyd Meddwl Gofal sylfaenol - sy'n cynnig gwybodaeth a chymorth, cwnsela, ymyraethau tymor byr, eich cyfeirio at y sector gwirfoddol, gwybodaeth
  • Gwasanaeth Iechyd Meddwl eilyddol - sef y Timau Iechyd Meddwl Cymunedol. Mae'r timau hyn yn cynnwys Seiciatrydd, Nyrsys Seiciatryddol Cymunedol (CPN), Gweithwyr Cymorth a Gweithwyr Cymdeithasol. Maent yn gallu cyfeirio unigolion at y tîm Therapi Seicolegol.

Canolfan Adnoddau Bryntirion Y Trallwng, Ffordd Salop, Y Trallwng, SY21 7DU. Ffôn: 01938 555076 / 01938 558969            
Y Drenewydd a’r Cylch – Bro Hafren, Y Lôn Gefn, Y Drenewydd, SY16 2NG. Ffôn: 01686 617300  
Llandrindod - Stryd y Deml, Llandrindod, LD1 5HF. Ffôn:  01597 825888  
Canolfan Adnoddau Iechyd Meddwl Ystradgynlais, The Larches, Penrhos, Ystradgynlais, SA9 1QL. Ffôn:  01639 849994    
Aberhonddu a’r Cylch - Heol y Bont, Llanfaes, Aberhonddu, LD3 8AH. Ffôn:  01874 711661

Tîm Triniaeth Datrys Argyfwng yn y Cartref. 9am - 9pm neu 11am - 7pm ar y penwythnos a Gwyliau Banc. Gogledd Powys 01686 617 747. De Powys 01874 712 658. Ystradgynlais 01639 683 212

Mae'r timau hyn yn rhoi cefnogaeth fwy dwys ac yn gweithio tu allan i oriau arferol. Mae'r timau'n cynnwys Seiciatryddion, Nyrsys Seiciatryddol Cymunedol (CPN), Gweithwyr Cymorth a Gweithwyr Cymdeithasol.

Gellir penderfynu gofyn am apwyntiad brys gyda'r Meddyg Teulu.

Gellir cysylltu â gwasanaeth Shrop Doc tu allan i oriau arferol ar 0333 222 6655.

Galw iechyd Cymru - gwasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd sydd ar gael 24 awr y dydd, bob dydd. Gellir cysylltu â nhw drwy ffonio 0845 46 47 os ydych yn teimlo'n wael a ddim yn gwybod beth i'w wneud.

Hefyd gellir ffonio 101 neu 999, yn dibynnu ar yr amgylchiadau, os ydych yn credu bod rhywun mewn perygl gwirioneddol, neu os ydych o'r farn y gall ymyrraeth gan yr heddlu helpu osgoi'r sefyllfa rhag gwaethygu. Gall yr heddlu ddefnyddio'r Ddeddf Iechyd Meddwl i symud rhywun i le diogel, sydd yn eu barn nhw yn peryglu ei hunan neu eraill. O ran Powys, y lleoedd diogel yw Ysbyty Wrecsam yn y Gogledd, Ysbyty Bronllys yn y Canol a'r De ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn ardal Ystradgynlais. Gall cymryd 8.5 awr ar gyfartaledd ar draws ardal Dyfed-Powys cyn gallu trefnu asesiad dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. Gall asesiad o'r fath arwain at dderbyn claf i'r ysbyty yn anwirfoddol a thriniaeth seiciatryddol anwirfoddol.

Tîm ar Ddyletswydd Brys - Gwasanaethau Cymdeithasol. Gellir cysylltu â'r tîm yma tu allan i oriau arferol drwy ffonio 0845 0544847. Hefyd, gellir cysylltu â nhw os nad yw'r unigolyn dan sylw am gael triniaeth, gall cysylltu fel hyn arwain at Asesiad dan y Ddeddf Iechyd Meddwl os ydych yn poeni fod rhywun arall yn risg i'w hunain neu eraill trwy Wasanaethau Cymdeithasol Powys.Yn ystod oriau gwaith dylid ffonio 01597 826 000 neu du allan i'r oriau arferol drwy ffonio 01597 825 275/0845 0544847. Gall y math yma o asesiad arwain at dderbyn yr unigolyn yn anwirfoddol i'r ysbyty a thriniaeth seiciatryddol anwirfoddol.

Fel arall, gellir mynd at yr Adran Damweiniau ac Argyfwng agosaf.

Llinell Gymorth C.A.L.L. (Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol). Llinell Gymorth sy'n cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth am ddim 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 0800 132 737 neu tecstiwch "help" at 81066.

Os hoffech siarad gyda rhywun a hyfforddwyd i wrando, cysylltwch â'r Samariaid ar 116 123 (am ddim). Maen nhw ar agor 24 awr y dydd.

Derbyn claf i Ysbyty Seiciatryddol, os oes gwely ar gael, o safbwynt y mynediad cyntaf:

Os nad oes gwely ar gael, gellir derbyn unigolion i ysbytai eraill ar draws Cymru.

Darperir Gwasanaethau Iechyd Meddwl gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys yng Ngogledd Powys ac Ystradgynlais. Yn y Canolbarth a De Powys fe’u darperir ar hyn o bryd gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan, er eu bod i fod i ddod yn ôl i mewn i reolaeth Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn ddiweddarach eleni.

Angen help ar frys

Don't forget to sign up to @TREDCymru's review into the Eating Disorder services review. There is an online survey… twitter.com/i/web/status/9…

Excellent, much needed study: Experiencing mental health diagnosis - a systematic review of qual studies, 78 papers… twitter.com/i/web/status/9…

Improving our 'Child to Adult Eating Disorder Services in Wales' transition process. @1000LivesWales is holding a… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Mental Health Services in Powys survey

5 Chwefror 2018

What do you think of mental health services in Powys? Complete a short survey to feed in your views to the reps sitting on the Powys Mental Health Planning & Development Partnership.

events

T'ai Chi

Llun 23 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 24 Ebrill 2018

Llanfair Caereinion

New Pathways SURE for Mental Health

Mercher 25 Ebrill 2018

Interactive Conference 2018, Wrexham

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Talk on Natural Health and Wellbeing

Mercher 25 Ebrill 2018

Tania Dolley explores the positive mental and physical benefits of connecting with nature and the outdoors (Brecon & District Mind)

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think