Cael hyd i gymorth a chefnogaeth ym Mhowys

Eich Meddyg Teulu fydd eich man cychwyn fel arfer os ydych yn chwilio am gymorth ym maes iechyd meddwl. Gall y Meddyg Teulu naill ai gynnig cymorth neu eich cyfeirio at Wasanaethau Iechyd Meddwl Arbenigol.

Fodd bynnag, os ydych eisoes wedi derbyn gwasanaethau iechyd meddwl fel claf, ac wedi cael eich rhyddhau yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae gennych hawl cyfreithiol i ofyn am asesiad gan y gwasanaethau iechyd meddwl. Nid oes angen gofyn i'ch meddyg teulu wneud atgyfeiriad ar eich rhan.

Ar draws Powys gall eich Meddyg Teulu eich atgyfeirio at naill ai:

  • Gwasanaeth Iechyd Meddwl Gofal sylfaenol - sy'n cynnig gwybodaeth a chymorth, cwnsela, ymyraethau tymor byr, eich cyfeirio at y sector gwirfoddol, gwybodaeth
  • Gwasanaeth Iechyd Meddwl eilyddol - sef y Timau Iechyd Meddwl Cymunedol. Mae'r timau hyn yn cynnwys Seiciatrydd, Nyrsys Seiciatryddol Cymunedol (CPN), Gweithwyr Cymorth a Gweithwyr Cymdeithasol. Maent yn gallu cyfeirio unigolion at y tîm Therapi Seicolegol.

Canolfan Adnoddau Bryntirion Y Trallwng, Ffordd Salop, Y Trallwng, SY21 7DU. Ffôn: 01938 555076 / 01938 558969            
Y Drenewydd a’r Cylch – Bro Hafren, Y Lôn Gefn, Y Drenewydd, SY16 2NG. Ffôn: 01686 617300  
Llandrindod - Stryd y Deml, Llandrindod, LD1 5HF. Ffôn:  01597 825888  
Canolfan Adnoddau Iechyd Meddwl Ystradgynlais, The Larches, Penrhos, Ystradgynlais, SA9 1QL. Ffôn:  01639 849994    
Aberhonddu a’r Cylch - Heol y Bont, Llanfaes, Aberhonddu, LD3 8AH. Ffôn:  01874 711661

Tîm Triniaeth Datrys Argyfwng yn y Cartref. 9am - 9pm neu 11am - 7pm ar y penwythnos a Gwyliau Banc. Gogledd Powys 01686 617 747. De Powys 01874 712 658. Ystradgynlais 01639 683 212

Mae'r timau hyn yn rhoi cefnogaeth fwy dwys ac yn gweithio tu allan i oriau arferol. Mae'r timau'n cynnwys Seiciatryddion, Nyrsys Seiciatryddol Cymunedol (CPN), Gweithwyr Cymorth a Gweithwyr Cymdeithasol.

Gellir penderfynu gofyn am apwyntiad brys gyda'r Meddyg Teulu.

Gellir cysylltu â gwasanaeth Shrop Doc tu allan i oriau arferol ar 0333 222 6655.

Galw iechyd Cymru - gwasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd sydd ar gael 24 awr y dydd, bob dydd. Gellir cysylltu â nhw drwy ffonio 0845 46 47 os ydych yn teimlo'n wael a ddim yn gwybod beth i'w wneud.

Hefyd gellir ffonio 101 neu 999, yn dibynnu ar yr amgylchiadau, os ydych yn credu bod rhywun mewn perygl gwirioneddol, neu os ydych o'r farn y gall ymyrraeth gan yr heddlu helpu osgoi'r sefyllfa rhag gwaethygu. Gall yr heddlu ddefnyddio'r Ddeddf Iechyd Meddwl i symud rhywun i le diogel, sydd yn eu barn nhw yn peryglu ei hunan neu eraill. O ran Powys, y lleoedd diogel yw Ysbyty Wrecsam yn y Gogledd, Ysbyty Bronllys yn y Canol a'r De ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn ardal Ystradgynlais. Gall cymryd 8.5 awr ar gyfartaledd ar draws ardal Dyfed-Powys cyn gallu trefnu asesiad dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. Gall asesiad o'r fath arwain at dderbyn claf i'r ysbyty yn anwirfoddol a thriniaeth seiciatryddol anwirfoddol.

Tîm ar Ddyletswydd Brys - Gwasanaethau Cymdeithasol. Gellir cysylltu â'r tîm yma tu allan i oriau arferol drwy ffonio 0845 0544847. Hefyd, gellir cysylltu â nhw os nad yw'r unigolyn dan sylw am gael triniaeth, gall cysylltu fel hyn arwain at Asesiad dan y Ddeddf Iechyd Meddwl os ydych yn poeni fod rhywun arall yn risg i'w hunain neu eraill trwy Wasanaethau Cymdeithasol Powys.Yn ystod oriau gwaith dylid ffonio 01597 826 000 neu du allan i'r oriau arferol drwy ffonio 01597 825 275/0845 0544847. Gall y math yma o asesiad arwain at dderbyn yr unigolyn yn anwirfoddol i'r ysbyty a thriniaeth seiciatryddol anwirfoddol.

Fel arall, gellir mynd at yr Adran Damweiniau ac Argyfwng agosaf.

Llinell Gymorth C.A.L.L. (Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol). Llinell Gymorth sy'n cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth am ddim 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. 0800 132 737 neu tecstiwch "help" at 81066.

Os hoffech siarad gyda rhywun a hyfforddwyd i wrando, cysylltwch â'r Samariaid ar 116 123 (am ddim). Maen nhw ar agor 24 awr y dydd.

Derbyn claf i Ysbyty Seiciatryddol, os oes gwely ar gael, o safbwynt y mynediad cyntaf:

Os nad oes gwely ar gael, gellir derbyn unigolion i ysbytai eraill ar draws Cymru.

Darperir Gwasanaethau Iechyd Meddwl gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Angen help ar frys

Delighted to share joint communique between @InfoEngine1 & @DewisWales about the data sharing link between the 2 sy… twitter.com/i/web/status/1…

Wrth ein boddau i rannu datganiad ar y cyd rhwng @InfoEngine1 a @DewisCymru am y ddolen rhannu data rhwng y 2 syste… twitter.com/i/web/status/1…

We are running a mental health first aid course! If you work in agriculture this course is FREE! Get in touch today… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think