Gwasanaethau iechyd meddwl statudol ym Mhowys

Ceir mwy o wybodaeth am ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl statudol ym Mhowys ar wefan Bwrdd Iechyd addysgu Powys ac ar wefan Cyngor Sir Powys.

Derbyn cymorth gan wasanaethau Powys

Ceir mynediad at ein canllawiau ar sut i gael cymorth trwy ymweld â'r tudalen we yma neu gellir lawrlwytho ac argraffu'r canllawiau yma.

Gwasanaethau iechyd meddwl – prosiect rheoli trefniadau iechyd meddwl oedolion y GIG

Cefndir

Mae Bwrdd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP) wedi cymeradwyo'r argymhelliad i reoli cyfran uwch o staff gwasanaethau iechyd meddwl oedolion y GIG yn uniongyrchol, gan gynnwys:

  • Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol ym Mhowys.
  • Timau Iechyd Meddwl Cymunedol ym Mhowys.
  • Timau Datrys Argyfwng yn y Cartref ym Mhowys.
  • Wardiau iechyd meddwl ysbytai Powys (ar gyfer oedolion o bob oed).
  • Seicolegwyr clinigol a therapyddion galwedigaethol cysylltiedig.

Cytunwyd yr argymhellion gan y Bwrdd Prosiect, a gymeradwywyd gan Fwrdd BIAP ym mis Chwefror 2015, o ran pa wasanaethau y dylid eu rheoli o fewn Powys a'r rhai y dylid parhau i'w comisiynu.

Cynnydd

Ar 1af Rhagfyr 2015, llwyddodd BIAP i reoli trosglwyddo 119 o aelodau staff iechyd meddwl o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC - Gogledd Powys) a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BIPABM - Ystradgynlais).

Digwyddod elfen olaf y trosglwyddo - Gwasanaethau De Powys o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys - ar 1 Mehefin 2017.

Nid oes unrhyw newid i lwybrau cleient.

Gwasanaeth Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS)

Ceir hyd i fwy o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc sy'n dioddef o drallod meddwl ym Mhowys ar wefan Bwrdd Iechyd addysgu Powys yma.

GIG Cymru i Gyn-filwyr

Mae rhai cyn-aelodau o'r Lluoedd arfog yn cael trafferth wrth ddychwelyd i fywyd sifil. Mae GIG Cymru wedi sefydlu gwasanaeth lle gall unigolion fynd i siarad gyda rhywun fydd yn deall sut brofiad oedd bod yn y Lluoedd Arfog, fydd yn helpu delio gyda phroblemau iechyd seicolegol. Gellir dysgu mwy ar wefan GIG Cymru i gyn-filwyr ac ar dudalen Iechyd Cyn-filwyr ar Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Lawrlwythwch fap sy'n dangos lleoliadau clinigau cleifion allanol cyn-filwyr GIG Cymru ym Mhowys.

Canllawiau ar gyfer atgyfeiriad iechyd meddwl

Mae grŵp gweithredu yng Ngogledd Powys sydd â phrofiad ym maes problemau iechyd meddwl, sef 'Light the Way'. Yn 2014, cyhoeddwyd taflen gan y grŵp hwn sy'n olrhain y broses atgyfeirio ym maes iechyd meddwl ar gyfer yr ardal hon, sy'n crybwyll yr hyn y gellir ei ddisgwyl wrth gael eich atgyfeirio i weld un o weithwyr y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol.

Lluniwyd y daflen gan bobl sydd wedi cael cyswllt uniongyrchol gyda'r gwasanaethau iechyd meddwl, staff a gwirfoddolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a Chymdeithas Ponthafren. Mae Cyngor Sir Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys wedi cefnogi'r gwaith yma.

Gellir lawrlwytho'r daflen yma.

Llinell Uniongyrchol Powys – cefnogi anghenion eraill

Llinell Uniongyrchol Powys yw'r pwynt mynediad unigol dan ofal Cyngor Sir Powys ar gyfer ymholiadau gwasanaethau oedolion a phlant ar draws y sir. Ymhlith y gwasanaethau hyn mae cymorth i bobl sy'n cael eu hanfon adref o'r ysbyty, cyfeiriadau at wasanaethau eraill, gan gynnwys y sector gwirfoddol, a chyngor ynghylch gofal preswyl.

Un rhif ffôn a ddefnyddir ar gyfer holl ymholiadau gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer oedolion, pobl hŷn, namau synhwyraidd a gwasanaethau anableddau dysgu/corfforol ynghyd â nifer o wasanaethau eraill.

Wrth ffonio Llinell Uniongyrchol Powys, bydd angen i chi ddweud gyda phwy hoffech chi siarad, neu beth yw'ch rheswm dros ffonio, er mwyn cael eich cyfeirio at y cymorth cywir heb unrhyw oedi. Ffoniwch: 01597 827666.

Gellir lawrlwytho taflen ar Linell Uniongyrchol Powys yma.

Cysylltu â ni neu i gynnig awgrymiadau

Neu gallwn eich cynorthwyo i gael hyd i wybodaeth? Gellir cysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys ar 01686 628300 neu 01597 822191 neu drwy e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.

Rydym yn diweddaru'r wybodaeth ar y wefan hon yn rheolaidd. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu syniadau, gallwch roi adborth inni trwy'r arolwg cyfrinachol yma neu gallwch gysylltu â ni'n uniongyrchol gyda'ch adborth ar 01686 628 300 neu 01597 822 191, neu drwy e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.

Angen help ar frys

Here's how Consultant Child Psychologist Dr Sue Evans introduced the Finnish @KivaSchool anti-bullying scheme to sc… twitter.com/i/web/status/1…

Shooting the first scenes for our LGBT short film we’re making with @Iris_Outreach. Shame about the weather after a… twitter.com/i/web/status/1…

Pop in to Welshpool Town Hall today (10 July) until 8.30pm to find out more about the NHS Future Fit proposals. I’m… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think