Gwasanaethau iechyd meddwl statudol ym Mhowys

Ceir mwy o wybodaeth am ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl statudol ym Mhowys ar wefan Bwrdd Iechyd addysgu Powys ac ar wefan Cyngor Sir Powys.

Derbyn cymorth gan wasanaethau Powys

Ceir mynediad at ein canllawiau ar sut i gael cymorth trwy ymweld â'r tudalen we yma neu gellir lawrlwytho ac argraffu'r canllawiau yma.

Gwasanaethau iechyd meddwl – prosiect rheoli trefniadau iechyd meddwl oedolion y GIG

Cefndir

Mae Bwrdd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP) wedi cymeradwyo'r argymhelliad i reoli cyfran uwch o staff gwasanaethau iechyd meddwl oedolion y GIG yn uniongyrchol, gan gynnwys:

  • Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol ym Mhowys.
  • Timau Iechyd Meddwl Cymunedol ym Mhowys.
  • Timau Datrys Argyfwng yn y Cartref ym Mhowys.
  • Wardiau iechyd meddwl ysbytai Powys (ar gyfer oedolion o bob oed).
  • Seicolegwyr clinigol a therapyddion galwedigaethol cysylltiedig.

Cytunwyd yr argymhellion gan y Bwrdd Prosiect, a gymeradwywyd gan Fwrdd BIAP ym mis Chwefror 2015, o ran pa wasanaethau y dylid eu rheoli o fewn Powys a'r rhai y dylid parhau i'w comisiynu.

Cynnydd

Ar 1af Rhagfyr 2015, llwyddodd BIAP i reoli trosglwyddo 119 o aelodau staff iechyd meddwl o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC - Gogledd Powys) a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BIPABM - Ystradgynlais).

Digwyddod elfen olaf y trosglwyddo - Gwasanaethau De Powys o Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys - ar 1 Mehefin 2017.

Nid oes unrhyw newid i lwybrau cleient.

Gwasanaeth Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed (CAMHS)

Ceir hyd i fwy o wybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc sy'n dioddef o drallod meddwl ym Mhowys ar wefan Bwrdd Iechyd addysgu Powys yma.

GIG Cymru i Gyn-filwyr

Mae rhai cyn-aelodau o'r Lluoedd arfog yn cael trafferth wrth ddychwelyd i fywyd sifil. Mae GIG Cymru wedi sefydlu gwasanaeth lle gall unigolion fynd i siarad gyda rhywun fydd yn deall sut brofiad oedd bod yn y Lluoedd Arfog, fydd yn helpu delio gyda phroblemau iechyd seicolegol. Gellir dysgu mwy ar wefan GIG Cymru i gyn-filwyr ac ar dudalen Iechyd Cyn-filwyr ar Fwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Canllawiau ar gyfer atgyfeiriad iechyd meddwl

Mae grŵp gweithredu yng Ngogledd Powys sydd â phrofiad ym maes problemau iechyd meddwl, sef 'Light the Way'. Yn 2014, cyhoeddwyd taflen gan y grŵp hwn sy'n olrhain y broses atgyfeirio ym maes iechyd meddwl ar gyfer yr ardal hon, sy'n crybwyll yr hyn y gellir ei ddisgwyl wrth gael eich atgyfeirio i weld un o weithwyr y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol.

Lluniwyd y daflen gan bobl sydd wedi cael cyswllt uniongyrchol gyda'r gwasanaethau iechyd meddwl, staff a gwirfoddolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a Chymdeithas Ponthafren. Mae Cyngor Sir Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys wedi cefnogi'r gwaith yma.

Gellir lawrlwytho'r daflen yma.

Llinell Uniongyrchol Powys – cefnogi anghenion eraill

Llinell Uniongyrchol Powys yw'r pwynt mynediad unigol dan ofal Cyngor Sir Powys ar gyfer ymholiadau gwasanaethau oedolion a phlant ar draws y sir. Ymhlith y gwasanaethau hyn mae cymorth i bobl sy'n cael eu hanfon adref o'r ysbyty, cyfeiriadau at wasanaethau eraill, gan gynnwys y sector gwirfoddol, a chyngor ynghylch gofal preswyl.

Un rhif ffôn a ddefnyddir ar gyfer holl ymholiadau gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer oedolion, pobl hŷn, namau synhwyraidd a gwasanaethau anableddau dysgu/corfforol ynghyd â nifer o wasanaethau eraill.

Wrth ffonio Llinell Uniongyrchol Powys, bydd angen i chi ddweud gyda phwy hoffech chi siarad, neu beth yw'ch rheswm dros ffonio, er mwyn cael eich cyfeirio at y cymorth cywir heb unrhyw oedi. Ffoniwch: 01597 827666.

Gellir lawrlwytho taflen ar Linell Uniongyrchol Powys yma.

Cysylltu â ni neu i gynnig awgrymiadau

Neu gallwn eich cynorthwyo i gael hyd i wybodaeth? Gellir cysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys ar 01686 628300 neu 01597 822191 neu drwy e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.

Rydym yn diweddaru'r wybodaeth ar y wefan hon yn rheolaidd. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu syniadau, gallwch roi adborth inni trwy'r arolwg cyfrinachol yma neu gallwch gysylltu â ni'n uniongyrchol gyda'ch adborth ar 01686 628 300 neu 01597 822 191, neu drwy e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.

Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think