Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid - beth ydyn nhw?

Yn y bôn, maent yn gymwys pan:

  • Nad oes gan berson y galluedd i gydsynio i fod mewn ysbyty neu gartref gofal, er enghraifft, oherwydd bod ganddynt ddementia difrifol, neu i'r trefniadau ar gyfer triniaeth neu ofal.
  • Ac mae'r ysbyty neu'r cartref gofal yn rheoli bywyd y person i lefel uchel.
  • Ac ni fyddai'r person yn rhydd i adael os ydynt yn gofyn.

Ystyrir bod rhyddid person yn cael ei amddifadu hyd yn oed os ydynt yn hapus i aros lle maent ac nad ydynt am adael, gan fod yr holl bethau uchod yn berthnasol.

Beth yw diben y mesurau diogelwch?

Y rheswm am y mesurau diogelwch yw sicrhau bod Colli Rhyddid:

  • Yn cael ei osgoi lle bynnag y bo'n bosibl.
  • Ddim ond yn cael ei awdurdodi mewn achosion lle mae er lles pennaf y person perthnasol a'r unig ffordd i'w cadw'n ddiogel.
  • Am gyfnod mor fyr ag y bo modd.
  • Yn sicrhau bod unrhyw gynllun gofal yn rhoi cymaint o ryddid ag y bo modd i rywun.

Sut y gwneir asesiadau?

Mae meddyg â chymwysterau arbennig a gweithiwr cymdeithasol neu nyrs sydd wedi cael hyfforddiant arbennig yn y TDrhCRh yn gwneud asesiadau. Mae'r gweithiwr cymdeithasol neu nyrs, a elwir yn Asesydd Budd Pennaf, yn penderfynu a yw rhywun wedi colli rhyddid, ac os ydy hyn er eu budd gorau, ac a oes modd i unrhyw newidiadau gael eu gwneud i'r cynllun gofal er mwyn rhoi mwy o ddewis neu ryddid i’r person, er enghraifft, cyfle i fynd allan mwy. Mae panel o reolwyr yna’n edrych ar yr asesiadau i sicrhau eu bod yn bodloni'r gofynion cyn cytuno i’r TDrhCRh.

Sut y gallai rhywun apelio am hyn?

Penodir  'cynrychiolydd person perthnasol’ - fel arfer aelod o'r teulu agos, neu Eiriolydd Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA). Gallai'r aelod o'r teulu gael cefnogaeth gan IMCA pe bai angen. Yn y pen draw gellid gofyn i'r llys gwarchod benderfynu.

Eisiau gwybod mwy?

Ffoniwch y Tîm TDrhCRh yng Nghyngor Sir Powys ar 01597 827138.

Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think