Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid - beth ydyn nhw?

Yn y bôn, maent yn gymwys pan:

  • Nad oes gan berson y galluedd i gydsynio i fod mewn ysbyty neu gartref gofal, er enghraifft, oherwydd bod ganddynt ddementia difrifol, neu i'r trefniadau ar gyfer triniaeth neu ofal.
  • Ac mae'r ysbyty neu'r cartref gofal yn rheoli bywyd y person i lefel uchel.
  • Ac ni fyddai'r person yn rhydd i adael os ydynt yn gofyn.

Ystyrir bod rhyddid person yn cael ei amddifadu hyd yn oed os ydynt yn hapus i aros lle maent ac nad ydynt am adael, gan fod yr holl bethau uchod yn berthnasol.

Beth yw diben y mesurau diogelwch?

Y rheswm am y mesurau diogelwch yw sicrhau bod Colli Rhyddid:

  • Yn cael ei osgoi lle bynnag y bo'n bosibl.
  • Ddim ond yn cael ei awdurdodi mewn achosion lle mae er lles pennaf y person perthnasol a'r unig ffordd i'w cadw'n ddiogel.
  • Am gyfnod mor fyr ag y bo modd.
  • Yn sicrhau bod unrhyw gynllun gofal yn rhoi cymaint o ryddid ag y bo modd i rywun.

Sut y gwneir asesiadau?

Mae meddyg â chymwysterau arbennig a gweithiwr cymdeithasol neu nyrs sydd wedi cael hyfforddiant arbennig yn y TDrhCRh yn gwneud asesiadau. Mae'r gweithiwr cymdeithasol neu nyrs, a elwir yn Asesydd Budd Pennaf, yn penderfynu a yw rhywun wedi colli rhyddid, ac os ydy hyn er eu budd gorau, ac a oes modd i unrhyw newidiadau gael eu gwneud i'r cynllun gofal er mwyn rhoi mwy o ddewis neu ryddid i’r person, er enghraifft, cyfle i fynd allan mwy. Mae panel o reolwyr yna’n edrych ar yr asesiadau i sicrhau eu bod yn bodloni'r gofynion cyn cytuno i’r TDrhCRh.

Sut y gallai rhywun apelio am hyn?

Penodir  'cynrychiolydd person perthnasol’ - fel arfer aelod o'r teulu agos, neu Eiriolydd Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA). Gallai'r aelod o'r teulu gael cefnogaeth gan IMCA pe bai angen. Yn y pen draw gellid gofyn i'r llys gwarchod benderfynu.

Eisiau gwybod mwy?

Ffoniwch y Tîm TDrhCRh yng Nghyngor Sir Powys ar 01597 827138.

Angen help ar frys

Chief Inspector Rhiannon Ivens of @DyfedPowys updates us about #Powys Partnerships and the force #mentalhealth conf… twitter.com/i/web/status/9…

Thank you to Huw Irranca-Davies @wgmin_csc for visiting Powys Regional Partnership Board today, helping to shape th… twitter.com/i/web/status/9…

...And for those that either enjoyed my talk at #adisorder4everyone - here it is for your reading pleasure! If you… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Elan Links - FREE Five-Day Ecology Course in the Elan Valley, near Rhayader, Powys

23 Ebrill 2018

The Elan Links project is currently running in the Elan Valley, near Rhayader, Powys and creates opportunities for people to access bespoke well-being woodland activities, woodland skills training courses, week-long intensive training in sector specific activities, mentoring, work placemen

events

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think