Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid - beth ydyn nhw?

Yn y bôn, maent yn gymwys pan:

  • Nad oes gan berson y galluedd i gydsynio i fod mewn ysbyty neu gartref gofal, er enghraifft, oherwydd bod ganddynt ddementia difrifol, neu i'r trefniadau ar gyfer triniaeth neu ofal.
  • Ac mae'r ysbyty neu'r cartref gofal yn rheoli bywyd y person i lefel uchel.
  • Ac ni fyddai'r person yn rhydd i adael os ydynt yn gofyn.

Ystyrir bod rhyddid person yn cael ei amddifadu hyd yn oed os ydynt yn hapus i aros lle maent ac nad ydynt am adael, gan fod yr holl bethau uchod yn berthnasol.

Beth yw diben y mesurau diogelwch?

Y rheswm am y mesurau diogelwch yw sicrhau bod Colli Rhyddid:

  • Yn cael ei osgoi lle bynnag y bo'n bosibl.
  • Ddim ond yn cael ei awdurdodi mewn achosion lle mae er lles pennaf y person perthnasol a'r unig ffordd i'w cadw'n ddiogel.
  • Am gyfnod mor fyr ag y bo modd.
  • Yn sicrhau bod unrhyw gynllun gofal yn rhoi cymaint o ryddid ag y bo modd i rywun.

Sut y gwneir asesiadau?

Mae meddyg â chymwysterau arbennig a gweithiwr cymdeithasol neu nyrs sydd wedi cael hyfforddiant arbennig yn y TDrhCRh yn gwneud asesiadau. Mae'r gweithiwr cymdeithasol neu nyrs, a elwir yn Asesydd Budd Pennaf, yn penderfynu a yw rhywun wedi colli rhyddid, ac os ydy hyn er eu budd gorau, ac a oes modd i unrhyw newidiadau gael eu gwneud i'r cynllun gofal er mwyn rhoi mwy o ddewis neu ryddid i’r person, er enghraifft, cyfle i fynd allan mwy. Mae panel o reolwyr yna’n edrych ar yr asesiadau i sicrhau eu bod yn bodloni'r gofynion cyn cytuno i’r TDrhCRh.

Sut y gallai rhywun apelio am hyn?

Penodir  'cynrychiolydd person perthnasol’ - fel arfer aelod o'r teulu agos, neu Eiriolydd Galluedd Meddyliol Annibynnol (IMCA). Gallai'r aelod o'r teulu gael cefnogaeth gan IMCA pe bai angen. Yn y pen draw gellid gofyn i'r llys gwarchod benderfynu.

Eisiau gwybod mwy?

Ffoniwch y Tîm TDrhCRh yng Nghyngor Sir Powys ar 01597 827138.

Angen help ar frys

Here's how Consultant Child Psychologist Dr Sue Evans introduced the Finnish @KivaSchool anti-bullying scheme to sc… twitter.com/i/web/status/1…

Shooting the first scenes for our LGBT short film we’re making with @Iris_Outreach. Shame about the weather after a… twitter.com/i/web/status/1…

Pop in to Welshpool Town Hall today (10 July) until 8.30pm to find out more about the NHS Future Fit proposals. I’m… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think