Cynllun Strategaethol Calonnau a Meddyliau (2012-2017) - Gweledigaeth Iechyd Meddwl ym Mhowys

Fe’i gelwid yn flaenorol yn Weledigaeth Powys ar gyfer Iechyd Meddwl ond fe’i gelwir bellach yn Calonnau a Meddyliau.

Calonnau a Meddyliau yw ymateb Powys i Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ac mae’r rhoi trosolwg o wasanaethau iechyd meddwl yn y sir ar gyfer dyfodol, yn ogystal â chynllun cyflawni.

Gallwch lawrlwytho'r ddogfen lawn yn Saesneg yma. Gallwch gael y fersiwn Gymraeg yma.

Cyflwyno Strategaeth Calonnau a Meddyliau Powys

Mae gwella iechyd meddwl a lles emosiynol pobl Powys yn flaenoriaeth a rennir gan bartneriaid sy’n cydweithio o fewn Bwrdd Gwasanaethau Lleol Powys. Mae Calonnau a Meddyliau: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ym Mhowys yn gynllun strategol sy'n nodi sut y bydd blaenoriaethau lleol o fewn "One Powys Yn Un" a rhaglen uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru yn cael ei gyflawni. Mae'n ymestyn dro bob oedran ac yn cynnwys gweithredu’r hawliau cyfreithiol newydd a elwir yn Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010; a strategaeth Llywodraeth Cymru ar "Law yn Llaw at Iechyd Meddwl".

Partneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys

Mae'r Bartneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys yn un o saith partneriaethau o'r fath yng Nghymru gyrru'r gweithredu sydd ei angen i wella iechyd meddwl a lles emosiynol pobl leol. Mae'n dod ag asiantaethau ynghyd ar lefel Cyfarwyddwr (neu'r cyfwerth), gan gynnwys Cyngor Sir Powys, Heddlu Dyfed Powys, Bwrdd Addysgu Iechyd Powys, Cynghorau Iechyd Cymuned Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys.

Strategaeth Iechyd Meddwl Calonnau a Meddyliau: Model Gwasanaeth Oedolion

Mae Bwrdd Iechyd addysgu Powys wedi rhoi blaenoriaeth i Iechyd Meddwl yn y Cynllun Blynyddol 2013/14. Ym mis Rhagfyr 2012 cymeradwyodd y Bwrdd Calonnau a Meddyliau: Strategaeth Iechyd Meddwl, cynllun strategol ar y cyd â Chyngor Sir Powys a phartneriaid eraill. Rhan allweddol o weithredu'r strategaeth yw adolygiad o'r model gwasanaethau i oedolion sydd wedi cymryd lle. Mae'r broses a ddefnyddir i ddatblygu'r model; Gellir darllen crynodeb o agweddau allweddol y model a'r camau nesaf ar gyfer gweithredu yma.

Calonnau a Meddyliau Adroddiad Blynyddol 2012-2013

Gallwch ddarllen sut mae'r cynllun strategol: "Calonnau a Meddyliau: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ym Mhowys" yn cael ei weithredu yn yr Adroddiad Blynyddol cyntaf 2012-13 yma.

Calonnau a Meddyliau Adroddiad Blynyddol 2013-2014

Gallwch ddarllen sut mae'r cynllun strategol: "Calonnau a Meddyliau: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ym Mhowys" yn cael ei weithredu yn yr ail Adroddiad Blynyddol yma.

Gallwch hefyd ddarllen sut mae'r rhai sydd mewn cysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl yn chwarae rhan weithredol yn y broses o gynhyrchu adroddiad blynyddol 2013-14 yma.

Calonnau a Meddyliau Adroddiad Blynyddol 2014-2015

Gallwch ddarllen Adroddiad Blynyddol Calonnau a Meddyliau 2014-15 yma.

 

Yr hyn a ddywedoch chi am y Weledigaeth yn 2013

Mae Adroddiad Cyfranogiad, gyda'r holl wybodaeth a gasglwyd yn ystod y sesiynau agored a ddisgrifir isod ar gael i'w lawrlwytho yma nawr.

Gallwch ddarllen rhagor am ddigwyddiad ymgysylltu a gynhaliwyd ar 12 Mawrth 2013 ar ein blog yma.

Datblygu'r Weledigaeth Iechyd Meddwl ar gyfer Powys 2012

Cafodd y Weledigaeth Iechyd Meddwl ar gyfer Powys ei datblgyu o ganlyniad i'r Mesur Iechyd Meddwl 2010 a'r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl 2012. Efallai yr ymgynghorwyd â chi am y Strategaeth Genedlaethol. Yn dilyn ymlaen o hyn, datblygodd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys strategaeth newydd, yr "Weledigaeth" ar gyfer Powys.

Roedd yn bwysig bod unigolion wedi cael cyfle i fod yn rhan o ddatblygu'r "Weledigaeth" newydd. Gofynodd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, mewn partneriaeth â gwasanaethau lleol, am adborth a barn ar y "Weledigaeth".

Cylwyno'r cefndir

Ceir saith nod allweddol yn Iechyd Meddwl - Y weledigaeth ar gyfer Powys:

  1. Adeiladu gwydnwch a hybu iechyd a lles meddyliol ac emosiynol - ar gyfer unigolion a chymunedau.
  2. Cynyddu ymwybyddiaeth o wybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau sydd ar gael.
  3. Gwella adnabyddiaeth gynnar ac ymateb i faterion iechyd meddwl iechyd a llesiant emosiynol.
  4. Galluogi mynediad at wasanaethau sy'n diwallu anghenion yr unigolyn mor agos i'w cartrefi â phosibl.
  5. Hyrwyddo gobaith a chefnogi gwellhad trwy wasanaethau clinigol effeithiol.
  6. Targedu cymorth ac ymyrraeth yn seiliedig ar angen.
  7. Datblygu partneriaeth ehangach ar gyfer iechyd a lles.
Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think