Cynllun Strategaethol Calonnau a Meddyliau (2012-2017) - Gweledigaeth Iechyd Meddwl ym Mhowys

Fe’i gelwid yn flaenorol yn Weledigaeth Powys ar gyfer Iechyd Meddwl ond fe’i gelwir bellach yn Calonnau a Meddyliau.

Calonnau a Meddyliau yw ymateb Powys i Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ac mae’r rhoi trosolwg o wasanaethau iechyd meddwl yn y sir ar gyfer dyfodol, yn ogystal â chynllun cyflawni.

Gallwch lawrlwytho'r ddogfen lawn yn Saesneg yma. Gallwch gael y fersiwn Gymraeg yma.

Cyflwyno Strategaeth Calonnau a Meddyliau Powys

Mae gwella iechyd meddwl a lles emosiynol pobl Powys yn flaenoriaeth a rennir gan bartneriaid sy’n cydweithio o fewn Bwrdd Gwasanaethau Lleol Powys. Mae Calonnau a Meddyliau: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ym Mhowys yn gynllun strategol sy'n nodi sut y bydd blaenoriaethau lleol o fewn "One Powys Yn Un" a rhaglen uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru yn cael ei gyflawni. Mae'n ymestyn dro bob oedran ac yn cynnwys gweithredu’r hawliau cyfreithiol newydd a elwir yn Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010; a strategaeth Llywodraeth Cymru ar "Law yn Llaw at Iechyd Meddwl".

Partneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys

Mae'r Bartneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys yn un o saith partneriaethau o'r fath yng Nghymru gyrru'r gweithredu sydd ei angen i wella iechyd meddwl a lles emosiynol pobl leol. Mae'n dod ag asiantaethau ynghyd ar lefel Cyfarwyddwr (neu'r cyfwerth), gan gynnwys Cyngor Sir Powys, Heddlu Dyfed Powys, Bwrdd Addysgu Iechyd Powys, Cynghorau Iechyd Cymuned Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys.

Strategaeth Iechyd Meddwl Calonnau a Meddyliau: Model Gwasanaeth Oedolion

Mae Bwrdd Iechyd addysgu Powys wedi rhoi blaenoriaeth i Iechyd Meddwl yn y Cynllun Blynyddol 2013/14. Ym mis Rhagfyr 2012 cymeradwyodd y Bwrdd Calonnau a Meddyliau: Strategaeth Iechyd Meddwl, cynllun strategol ar y cyd â Chyngor Sir Powys a phartneriaid eraill. Rhan allweddol o weithredu'r strategaeth yw adolygiad o'r model gwasanaethau i oedolion sydd wedi cymryd lle. Mae'r broses a ddefnyddir i ddatblygu'r model; Gellir darllen crynodeb o agweddau allweddol y model a'r camau nesaf ar gyfer gweithredu yma.

Calonnau a Meddyliau Adroddiad Blynyddol 2012-2013

Gallwch ddarllen sut mae'r cynllun strategol: "Calonnau a Meddyliau: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ym Mhowys" yn cael ei weithredu yn yr Adroddiad Blynyddol cyntaf 2012-13 yma.

Calonnau a Meddyliau Adroddiad Blynyddol 2013-2014

Gallwch ddarllen sut mae'r cynllun strategol: "Calonnau a Meddyliau: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ym Mhowys" yn cael ei weithredu yn yr ail Adroddiad Blynyddol yma.

Gallwch hefyd ddarllen sut mae'r rhai sydd mewn cysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl yn chwarae rhan weithredol yn y broses o gynhyrchu adroddiad blynyddol 2013-14 yma.

Calonnau a Meddyliau Adroddiad Blynyddol 2014-2015

Gallwch ddarllen Adroddiad Blynyddol Calonnau a Meddyliau 2014-15 yma.

 

Yr hyn a ddywedoch chi am y Weledigaeth yn 2013

Mae Adroddiad Cyfranogiad, gyda'r holl wybodaeth a gasglwyd yn ystod y sesiynau agored a ddisgrifir isod ar gael i'w lawrlwytho yma nawr.

Gallwch ddarllen rhagor am ddigwyddiad ymgysylltu a gynhaliwyd ar 12 Mawrth 2013 ar ein blog yma.

Datblygu'r Weledigaeth Iechyd Meddwl ar gyfer Powys 2012

Cafodd y Weledigaeth Iechyd Meddwl ar gyfer Powys ei datblgyu o ganlyniad i'r Mesur Iechyd Meddwl 2010 a'r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl 2012. Efallai yr ymgynghorwyd â chi am y Strategaeth Genedlaethol. Yn dilyn ymlaen o hyn, datblygodd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys strategaeth newydd, yr "Weledigaeth" ar gyfer Powys.

Roedd yn bwysig bod unigolion wedi cael cyfle i fod yn rhan o ddatblygu'r "Weledigaeth" newydd. Gofynodd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, mewn partneriaeth â gwasanaethau lleol, am adborth a barn ar y "Weledigaeth".

Cylwyno'r cefndir

Ceir saith nod allweddol yn Iechyd Meddwl - Y weledigaeth ar gyfer Powys:

  1. Adeiladu gwydnwch a hybu iechyd a lles meddyliol ac emosiynol - ar gyfer unigolion a chymunedau.
  2. Cynyddu ymwybyddiaeth o wybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau sydd ar gael.
  3. Gwella adnabyddiaeth gynnar ac ymateb i faterion iechyd meddwl iechyd a llesiant emosiynol.
  4. Galluogi mynediad at wasanaethau sy'n diwallu anghenion yr unigolyn mor agos i'w cartrefi â phosibl.
  5. Hyrwyddo gobaith a chefnogi gwellhad trwy wasanaethau clinigol effeithiol.
  6. Targedu cymorth ac ymyrraeth yn seiliedig ar angen.
  7. Datblygu partneriaeth ehangach ar gyfer iechyd a lles.
Angen help ar frys

Delighted to share joint communique between @InfoEngine1 & @DewisWales about the data sharing link between the 2 sy… twitter.com/i/web/status/1…

Wrth ein boddau i rannu datganiad ar y cyd rhwng @InfoEngine1 a @DewisCymru am y ddolen rhannu data rhwng y 2 syste… twitter.com/i/web/status/1…

We are running a mental health first aid course! If you work in agriculture this course is FREE! Get in touch today… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think