Cynllun Strategaethol Calonnau a Meddyliau (2012-2017) - Gweledigaeth Iechyd Meddwl ym Mhowys

Fe’i gelwid yn flaenorol yn Weledigaeth Powys ar gyfer Iechyd Meddwl ond fe’i gelwir bellach yn Calonnau a Meddyliau.

Calonnau a Meddyliau yw ymateb Powys i Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ac mae’r rhoi trosolwg o wasanaethau iechyd meddwl yn y sir ar gyfer dyfodol, yn ogystal â chynllun cyflawni.

Gallwch lawrlwytho'r ddogfen lawn yn Saesneg yma. Gallwch gael y fersiwn Gymraeg yma.

Cyflwyno Strategaeth Calonnau a Meddyliau Powys

Mae gwella iechyd meddwl a lles emosiynol pobl Powys yn flaenoriaeth a rennir gan bartneriaid sy’n cydweithio o fewn Bwrdd Gwasanaethau Lleol Powys. Mae Calonnau a Meddyliau: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ym Mhowys yn gynllun strategol sy'n nodi sut y bydd blaenoriaethau lleol o fewn "One Powys Yn Un" a rhaglen uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru yn cael ei gyflawni. Mae'n ymestyn dro bob oedran ac yn cynnwys gweithredu’r hawliau cyfreithiol newydd a elwir yn Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010; a strategaeth Llywodraeth Cymru ar "Law yn Llaw at Iechyd Meddwl".

Partneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys

Mae'r Bartneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys yn un o saith partneriaethau o'r fath yng Nghymru gyrru'r gweithredu sydd ei angen i wella iechyd meddwl a lles emosiynol pobl leol. Mae'n dod ag asiantaethau ynghyd ar lefel Cyfarwyddwr (neu'r cyfwerth), gan gynnwys Cyngor Sir Powys, Heddlu Dyfed Powys, Bwrdd Addysgu Iechyd Powys, Cynghorau Iechyd Cymuned Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys.

Strategaeth Iechyd Meddwl Calonnau a Meddyliau: Model Gwasanaeth Oedolion

Mae Bwrdd Iechyd addysgu Powys wedi rhoi blaenoriaeth i Iechyd Meddwl yn y Cynllun Blynyddol 2013/14. Ym mis Rhagfyr 2012 cymeradwyodd y Bwrdd Calonnau a Meddyliau: Strategaeth Iechyd Meddwl, cynllun strategol ar y cyd â Chyngor Sir Powys a phartneriaid eraill. Rhan allweddol o weithredu'r strategaeth yw adolygiad o'r model gwasanaethau i oedolion sydd wedi cymryd lle. Mae'r broses a ddefnyddir i ddatblygu'r model; Gellir darllen crynodeb o agweddau allweddol y model a'r camau nesaf ar gyfer gweithredu yma.

Calonnau a Meddyliau Adroddiad Blynyddol 2012-2013

Gallwch ddarllen sut mae'r cynllun strategol: "Calonnau a Meddyliau: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ym Mhowys" yn cael ei weithredu yn yr Adroddiad Blynyddol cyntaf 2012-13 yma.

Calonnau a Meddyliau Adroddiad Blynyddol 2013-2014

Gallwch ddarllen sut mae'r cynllun strategol: "Calonnau a Meddyliau: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ym Mhowys" yn cael ei weithredu yn yr ail Adroddiad Blynyddol yma.

Gallwch hefyd ddarllen sut mae'r rhai sydd mewn cysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl yn chwarae rhan weithredol yn y broses o gynhyrchu adroddiad blynyddol 2013-14 yma.

Calonnau a Meddyliau Adroddiad Blynyddol 2014-2015

Gallwch ddarllen Adroddiad Blynyddol Calonnau a Meddyliau 2014-15 yma.

 

Yr hyn a ddywedoch chi am y Weledigaeth yn 2013

Mae Adroddiad Cyfranogiad, gyda'r holl wybodaeth a gasglwyd yn ystod y sesiynau agored a ddisgrifir isod ar gael i'w lawrlwytho yma nawr.

Gallwch ddarllen rhagor am ddigwyddiad ymgysylltu a gynhaliwyd ar 12 Mawrth 2013 ar ein blog yma.

Datblygu'r Weledigaeth Iechyd Meddwl ar gyfer Powys 2012

Cafodd y Weledigaeth Iechyd Meddwl ar gyfer Powys ei datblgyu o ganlyniad i'r Mesur Iechyd Meddwl 2010 a'r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl 2012. Efallai yr ymgynghorwyd â chi am y Strategaeth Genedlaethol. Yn dilyn ymlaen o hyn, datblygodd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys strategaeth newydd, yr "Weledigaeth" ar gyfer Powys.

Roedd yn bwysig bod unigolion wedi cael cyfle i fod yn rhan o ddatblygu'r "Weledigaeth" newydd. Gofynodd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, mewn partneriaeth â gwasanaethau lleol, am adborth a barn ar y "Weledigaeth".

Cylwyno'r cefndir

Ceir saith nod allweddol yn Iechyd Meddwl - Y weledigaeth ar gyfer Powys:

  1. Adeiladu gwydnwch a hybu iechyd a lles meddyliol ac emosiynol - ar gyfer unigolion a chymunedau.
  2. Cynyddu ymwybyddiaeth o wybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau sydd ar gael.
  3. Gwella adnabyddiaeth gynnar ac ymateb i faterion iechyd meddwl iechyd a llesiant emosiynol.
  4. Galluogi mynediad at wasanaethau sy'n diwallu anghenion yr unigolyn mor agos i'w cartrefi â phosibl.
  5. Hyrwyddo gobaith a chefnogi gwellhad trwy wasanaethau clinigol effeithiol.
  6. Targedu cymorth ac ymyrraeth yn seiliedig ar angen.
  7. Datblygu partneriaeth ehangach ar gyfer iechyd a lles.
Angen help ar frys

Don't forget to sign up to @TREDCymru's review into the Eating Disorder services review. There is an online survey… twitter.com/i/web/status/9…

Excellent, much needed study: Experiencing mental health diagnosis - a systematic review of qual studies, 78 papers… twitter.com/i/web/status/9…

Improving our 'Child to Adult Eating Disorder Services in Wales' transition process. @1000LivesWales is holding a… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Mental Health Services in Powys survey

5 Chwefror 2018

What do you think of mental health services in Powys? Complete a short survey to feed in your views to the reps sitting on the Powys Mental Health Planning & Development Partnership.

events

T'ai Chi

Llun 23 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 24 Ebrill 2018

Llanfair Caereinion

New Pathways SURE for Mental Health

Mercher 25 Ebrill 2018

Interactive Conference 2018, Wrexham

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Talk on Natural Health and Wellbeing

Mercher 25 Ebrill 2018

Tania Dolley explores the positive mental and physical benefits of connecting with nature and the outdoors (Brecon & District Mind)

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think