Mesur Iechyd Meddwl 2010 Adolygiad Llywodraeth Cymru 2014 - 15

Mae Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yn nodi uchelgeisiau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella iechyd meddwl a'r weledigaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yr 21ain ganrif.

Mae Mesur Iechyd Meddwl 2010 yn ddarn unigryw o ddeddfwriaeth sy'n darparu fframwaith cyfreithiol ar gyfer gwella gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru.

Rhoddodd Adran 48 o'r Mesur ddyletswydd ar Weinidogion Cymru i adolygu gweithrediad y Mesur o fewn pedair blynedd o'r cychwyn.

Mae'r Adroddiad 'Dyletswydd i Adolygu' bellach wedi'i gyhoeddi ac mae ar gael yma.

Craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

Ymgymerodd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar waith craffu ar ôl deddfu yn 2014 i asesu cyflawni a gweithrediad Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010, yn enwedig trwy:

  • asesu i ba raddau y cyflawnir amcanion datganedig y Mesur;
  • adnabod a oes unrhyw wersi y gellir eu dysgu neu arfer dda yn cael eu rhannu o yn dilyn cyflwyno’r Mesur a'r is-ddeddfwriaeth ac arweiniad cysylltiedig;
  • asesu a yw'r Mesur wedi cynrychioli, ac yn parhau i gynrychioli, gwerth am arian.

Cyhoeddodd y pwyllgor ei adroddiad ym mis Ionawr 2015, yn cynnwys 10 argymhelliad, y gallwch ddarllen yma.

Ymatebodd Llywodraeth Cymru i argymhellion yr adroddiad ym mis Chwefror 2015, a gallwch ddarllen yr ymateb yma.

Cafwyd dadl gan y Cynulliad Cenedlaethol ar yr argymhellion ar 4 Mawrth 2015. Gallwch ddarllen y cofnod o drafodaethau (dechrau ar 15.09) yma.

Angen help ar frys

Here's how Consultant Child Psychologist Dr Sue Evans introduced the Finnish @KivaSchool anti-bullying scheme to sc… twitter.com/i/web/status/1…

Shooting the first scenes for our LGBT short film we’re making with @Iris_Outreach. Shame about the weather after a… twitter.com/i/web/status/1…

Pop in to Welshpool Town Hall today (10 July) until 8.30pm to find out more about the NHS Future Fit proposals. I’m… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think