Mesur Iechyd Meddwl 2010 Adolygiad Llywodraeth Cymru 2014 - 15

Mae Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yn nodi uchelgeisiau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella iechyd meddwl a'r weledigaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yr 21ain ganrif.

Mae Mesur Iechyd Meddwl 2010 yn ddarn unigryw o ddeddfwriaeth sy'n darparu fframwaith cyfreithiol ar gyfer gwella gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru.

Rhoddodd Adran 48 o'r Mesur ddyletswydd ar Weinidogion Cymru i adolygu gweithrediad y Mesur o fewn pedair blynedd o'r cychwyn.

Mae'r Adroddiad 'Dyletswydd i Adolygu' bellach wedi'i gyhoeddi ac mae ar gael yma.

Craffu ar ôl deddfu ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

Ymgymerodd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar waith craffu ar ôl deddfu yn 2014 i asesu cyflawni a gweithrediad Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010, yn enwedig trwy:

  • asesu i ba raddau y cyflawnir amcanion datganedig y Mesur;
  • adnabod a oes unrhyw wersi y gellir eu dysgu neu arfer dda yn cael eu rhannu o yn dilyn cyflwyno’r Mesur a'r is-ddeddfwriaeth ac arweiniad cysylltiedig;
  • asesu a yw'r Mesur wedi cynrychioli, ac yn parhau i gynrychioli, gwerth am arian.

Cyhoeddodd y pwyllgor ei adroddiad ym mis Ionawr 2015, yn cynnwys 10 argymhelliad, y gallwch ddarllen yma.

Ymatebodd Llywodraeth Cymru i argymhellion yr adroddiad ym mis Chwefror 2015, a gallwch ddarllen yr ymateb yma.

Cafwyd dadl gan y Cynulliad Cenedlaethol ar yr argymhellion ar 4 Mawrth 2015. Gallwch ddarllen y cofnod o drafodaethau (dechrau ar 15.09) yma.

Angen help ar frys

Chief Inspector Rhiannon Ivens of @DyfedPowys updates us about #Powys Partnerships and the force #mentalhealth conf… twitter.com/i/web/status/9…

Thank you to Huw Irranca-Davies @wgmin_csc for visiting Powys Regional Partnership Board today, helping to shape th… twitter.com/i/web/status/9…

...And for those that either enjoyed my talk at #adisorder4everyone - here it is for your reading pleasure! If you… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Elan Links - FREE Five-Day Ecology Course in the Elan Valley, near Rhayader, Powys

23 Ebrill 2018

The Elan Links project is currently running in the Elan Valley, near Rhayader, Powys and creates opportunities for people to access bespoke well-being woodland activities, woodland skills training courses, week-long intensive training in sector specific activities, mentoring, work placemen

events

Celf-Able Art Group

Mawrth 24 Ebrill 2018

Llanfair Caereinion

New Pathways SURE for Mental Health

Mercher 25 Ebrill 2018

Interactive Conference 2018, Wrexham

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Talk on Natural Health and Wellbeing

Mercher 25 Ebrill 2018

Tania Dolley explores the positive mental and physical benefits of connecting with nature and the outdoors (Brecon & District Mind)

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think