Law yn Llaw at Iechyd Meddwl - Strategaeth a Chynllun Cyflawni Cenedlaethol Cymru

Ar 22 Hydref, 2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fersiynau terfynol y strategaeth a'r cynllun cyflenwi - Law yn Llaw at Iechyd Meddwl.

Mae Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yn nodi uchelgeisiau ar gyfer gwella iechyd meddwl a gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru. Dyma'r strategaeth iechyd meddwl gyntaf i Gymru sy'n cwmpasu pobl o bob oed. Yn flaenorol bu strategaethau ar wahân ar gyfer plant, ar gyfer oedolion o oedran gweithio ac ar gyfer pobl hŷn.

Gellir gweld y strategaeth sydd yn 75 o dudalennau yn y Saesneg yma ac yn y Gymraeg yma.

Gellir gweld y cynllun cyflawni ar gyfer 2012-16, sy’n 52 tudalen, yn Saesneg yma ac yn Gymraeg yma

Gellir gweld y cynllun cyflawni ar gyfer 2016-19, sy’n 36 tudalen, yn Saesneg yma ac yn Gymraeg yma.

Gellir gweld Adroddiad Blynyddol Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2013 - 2014 yma. Gallwch ddarllen mwy am ddadl Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar yr adroddiad blynyddol a gynhaliwyd ar 13 Ionawr 2015 yma.

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl

Yn ystod Gorffennaf 2012 bu Freda Lacey o PAVO, ac Eleanor Barrow o PMHA, yn gweithio gyda'i gilydd i gasglu adborth ar y Strategaeth Iechyd Meddwl.

"Buom yn siarad gyda dros 50 o bobl ar draws Powys. Roedd pobl a fynychodd sesiynau yn bennaf yn gymysgedd o ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gwirfoddolwyr (oedd wedi bod neu a oeddynt eu hunain, yn ddefnyddwyr gwasanaeth). Cawsom adborth gan bedwar aelod o staff adnoddau. Roedd pedwar o'r unigolion y buom yn siarad â nhw yn gleifion yn Wardiau Seiciatrig yn Ysbytai Bronllys a Shelton."

Iechyd Cyhoeddus Cymru - Law yn Llaw at Iechyd Meddwl - Adroddiad Blynyddol 2013

Mae'r Adroddiad Blynyddol yn ffordd ddefnyddiol y gall Iechyd Cyhoeddus Cymru gofnodi ac edrych yn ôl ar gynnydd ac amlinellu meysydd ar gyfer arloesi a blaenoriaethu. Gallwch weld yr adroddiad blynyddol cyntaf ar gyfer 2012-2013 yma.

Themâu Allweddol

Gallwch lawrlwytho crynodeb o'r themâu allweddol gyda rhai dyfyniadau uniongyrchol sydd wedi ymddangos yma.

Gallwch lawrlwytho canllaw Hafal i'r strategaeth a Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) yma.

Angen help ar frys

Chief Inspector Rhiannon Ivens of @DyfedPowys updates us about #Powys Partnerships and the force #mentalhealth conf… twitter.com/i/web/status/9…

Thank you to Huw Irranca-Davies @wgmin_csc for visiting Powys Regional Partnership Board today, helping to shape th… twitter.com/i/web/status/9…

...And for those that either enjoyed my talk at #adisorder4everyone - here it is for your reading pleasure! If you… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Elan Links - FREE Five-Day Ecology Course in the Elan Valley, near Rhayader, Powys

23 Ebrill 2018

The Elan Links project is currently running in the Elan Valley, near Rhayader, Powys and creates opportunities for people to access bespoke well-being woodland activities, woodland skills training courses, week-long intensive training in sector specific activities, mentoring, work placemen

events

Celf-Able Art Group

Mawrth 24 Ebrill 2018

Llanfair Caereinion

New Pathways SURE for Mental Health

Mercher 25 Ebrill 2018

Interactive Conference 2018, Wrexham

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Talk on Natural Health and Wellbeing

Mercher 25 Ebrill 2018

Tania Dolley explores the positive mental and physical benefits of connecting with nature and the outdoors (Brecon & District Mind)

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think