Law yn Llaw at Iechyd Meddwl - Strategaeth a Chynllun Cyflawni Cenedlaethol Cymru

Ar 22 Hydref, 2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fersiynau terfynol y strategaeth a'r cynllun cyflenwi - Law yn Llaw at Iechyd Meddwl.

Mae Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yn nodi uchelgeisiau ar gyfer gwella iechyd meddwl a gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru. Dyma'r strategaeth iechyd meddwl gyntaf i Gymru sy'n cwmpasu pobl o bob oed. Yn flaenorol bu strategaethau ar wahân ar gyfer plant, ar gyfer oedolion o oedran gweithio ac ar gyfer pobl hŷn.

Gellir gweld y strategaeth sydd yn 75 o dudalennau yn y Saesneg yma ac yn y Gymraeg yma.

Gellir gweld y cynllun cyflawni ar gyfer 2012-16, sy’n 52 tudalen, yn Saesneg yma ac yn Gymraeg yma

Gellir gweld y cynllun cyflawni ar gyfer 2016-19, sy’n 36 tudalen, yn Saesneg yma ac yn Gymraeg yma.

Gellir gweld Adroddiad Blynyddol Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2013 - 2014 yma. Gallwch ddarllen mwy am ddadl Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar yr adroddiad blynyddol a gynhaliwyd ar 13 Ionawr 2015 yma.

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl

Yn ystod Gorffennaf 2012 bu Freda Lacey o PAVO, ac Eleanor Barrow o PMHA, yn gweithio gyda'i gilydd i gasglu adborth ar y Strategaeth Iechyd Meddwl.

"Buom yn siarad gyda dros 50 o bobl ar draws Powys. Roedd pobl a fynychodd sesiynau yn bennaf yn gymysgedd o ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gwirfoddolwyr (oedd wedi bod neu a oeddynt eu hunain, yn ddefnyddwyr gwasanaeth). Cawsom adborth gan bedwar aelod o staff adnoddau. Roedd pedwar o'r unigolion y buom yn siarad â nhw yn gleifion yn Wardiau Seiciatrig yn Ysbytai Bronllys a Shelton."

Iechyd Cyhoeddus Cymru - Law yn Llaw at Iechyd Meddwl - Adroddiad Blynyddol 2013

Mae'r Adroddiad Blynyddol yn ffordd ddefnyddiol y gall Iechyd Cyhoeddus Cymru gofnodi ac edrych yn ôl ar gynnydd ac amlinellu meysydd ar gyfer arloesi a blaenoriaethu. Gallwch weld yr adroddiad blynyddol cyntaf ar gyfer 2012-2013 yma.

Themâu Allweddol

Gallwch lawrlwytho crynodeb o'r themâu allweddol gyda rhai dyfyniadau uniongyrchol sydd wedi ymddangos yma.

Gallwch lawrlwytho canllaw Hafal i'r strategaeth a Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) yma.

Angen help ar frys

Here's how Consultant Child Psychologist Dr Sue Evans introduced the Finnish @KivaSchool anti-bullying scheme to sc… twitter.com/i/web/status/1…

Shooting the first scenes for our LGBT short film we’re making with @Iris_Outreach. Shame about the weather after a… twitter.com/i/web/status/1…

Pop in to Welshpool Town Hall today (10 July) until 8.30pm to find out more about the NHS Future Fit proposals. I’m… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think