Law yn Llaw at Iechyd Meddwl - Strategaeth a Chynllun Cyflawni Cenedlaethol Cymru

Ar 22 Hydref, 2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fersiynau terfynol y strategaeth a'r cynllun cyflenwi - Law yn Llaw at Iechyd Meddwl.

Mae Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yn nodi uchelgeisiau ar gyfer gwella iechyd meddwl a gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru. Dyma'r strategaeth iechyd meddwl gyntaf i Gymru sy'n cwmpasu pobl o bob oed. Yn flaenorol bu strategaethau ar wahân ar gyfer plant, ar gyfer oedolion o oedran gweithio ac ar gyfer pobl hŷn.

Gellir gweld y strategaeth sydd yn 75 o dudalennau yn y Saesneg yma ac yn y Gymraeg yma.

Gellir gweld y cynllun cyflawni ar gyfer 2012-16, sy’n 52 tudalen, yn Saesneg yma ac yn Gymraeg yma

Gellir gweld y cynllun cyflawni ar gyfer 2016-19, sy’n 36 tudalen, yn Saesneg yma ac yn Gymraeg yma.

Gellir gweld Adroddiad Blynyddol Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2013 - 2014 yma. Gallwch ddarllen mwy am ddadl Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar yr adroddiad blynyddol a gynhaliwyd ar 13 Ionawr 2015 yma.

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl

Yn ystod Gorffennaf 2012 bu Freda Lacey o PAVO, ac Eleanor Barrow o PMHA, yn gweithio gyda'i gilydd i gasglu adborth ar y Strategaeth Iechyd Meddwl.

"Buom yn siarad gyda dros 50 o bobl ar draws Powys. Roedd pobl a fynychodd sesiynau yn bennaf yn gymysgedd o ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gwirfoddolwyr (oedd wedi bod neu a oeddynt eu hunain, yn ddefnyddwyr gwasanaeth). Cawsom adborth gan bedwar aelod o staff adnoddau. Roedd pedwar o'r unigolion y buom yn siarad â nhw yn gleifion yn Wardiau Seiciatrig yn Ysbytai Bronllys a Shelton."

Iechyd Cyhoeddus Cymru - Law yn Llaw at Iechyd Meddwl - Adroddiad Blynyddol 2013

Mae'r Adroddiad Blynyddol yn ffordd ddefnyddiol y gall Iechyd Cyhoeddus Cymru gofnodi ac edrych yn ôl ar gynnydd ac amlinellu meysydd ar gyfer arloesi a blaenoriaethu. Gallwch weld yr adroddiad blynyddol cyntaf ar gyfer 2012-2013 yma.

Themâu Allweddol

Gallwch lawrlwytho crynodeb o'r themâu allweddol gyda rhai dyfyniadau uniongyrchol sydd wedi ymddangos yma.

Gallwch lawrlwytho canllaw Hafal i'r strategaeth a Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) yma.

Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think