Delwedd trwy garedigrwydd Crippen Cartoons dan drwydded Creative Commons.

Beth yw stigma?

Mae stigma yn adwaith cymdeithasol sy'n canolbwyntia ar rai priodoleddau, eu gwerthuso’n annymunol, ac yn dibrisio'r personau sy'n eu meddu. Agnes Miles 1981

Mae diffiniadau geiriadur yn cynnwys stigma fel arwydd o warth neu gywilydd; staen neu waradwydd, fel ar enw da rhywun.

Mae Goffmen yn diffinio stigma fel "nodwedd sy'n dwyn anfri dwfn".

Mynd i'r afael â stigma - ymgyrchoedd a dulliau

Mae tri phrif ddull sy'n rhoi sail i weithgareddau sy'n ceisio mynd i'r afael â stigma:

 1. "Salwch fel unrhyw un arall." Gweithgareddau sy'n cymryd yn ganiataol bod stigma yn cael ei achosi gan bobl nad ydynt yn cydnabod bod problemau iechyd meddwl yn salwch fel unrhyw un arall a chred oni welir trallod fel rhan o salwch, bydd pobl yn rhoi'r bai ar ddioddefwyr am eu problemau eu hunain.
 2. "Model Cymdeithasol o Anabledd". Gweithgareddau sy'n tynnu ar syniadau o'r mudiad anabledd ehangach, sef y 'model cymdeithasol' o anabledd. Mae hyn yn cynnig yn hytrach na bod y nam ei hun yn achosi’r broblem i bobl ag anableddau, bod y rhan fwyaf o anawsterau o ganlyniad i drefniant cymdeithas ei hun.
 3. "Ymateb naturiol a normal i brofiadau bywyd". Gweithgareddau sy'n seiliedig ar y syniad bod problemau iechyd meddwl yn ymatebion naturiol a normal i'r pethau ofnadwy a all ddigwydd i ni. Mae'r dull hwn yn ymwneud â sicrhau bod profiadau pobl yn ymddangos yn fwy dealladwy a fydd yn help i fynd i'r afael â stigma drwy alluogi pobl i gydymdeimlo mwy. Mae tystiolaeth gynyddol nad yw hyd yn oed y problemau iechyd meddwl mwyaf difrifol yn ganlyniad syml genynnau diffygiol neu gemegolion ymennydd (h.y. "salwch meddwl").

Cyfle i ddweud eich dweud

Beth ydych chi'n meddwl sy'n achosi stigma? Pa ddull(iau) yn eich barn chi fydd yn fwyaf effeithiol? Pa weithgareddau ydych chi'n meddwl allai weithio orau? Rhannwch eich syniadau, profiadau a dywedwch wrthym os hoffech gymryd mwy o ran mewn gweithgareddau sy'n ceisio "mynd i'r afael â stigma"?

Mae cyfle i chi ddweud eich dweud drwy gysylltu â ni ar 01686 628300 neu 01597 822191, neu e-bostiwch ni ar mentalhealth(at)pavo.org.uk. Neu gallwch ddweud wrthym drwy lenwi ein ffurflen adborth gyfrinachol (does dim ond angen i chi gwblhau cwestiwn 4) yma.

Gweithgareddau - Ymateb naturiol a normal i brofiadau bywyd

 • Powys - Blog Iechyd Meddwl Powys. Mwy yma.
 • Cymru - 'A Little Insight' - Daeth pobl ifanc o Collective Voice at ei gilydd i greu animeiddiad sy’n chwalu stigma. fideo 2 funud.
 • Powys - Llyfr 'DIY Futures' - straeon 12 o bobl o Bowys. Mwy yma.

Gweithgareddau - "dull salwch fel unrhyw un arall"

 • Y DU a Chymru - Ymgyrch Amser i Newid. Mwy yma.
 • Lloegr – 'Talk Out Loud'- grŵp o bobl ifanc yn Lloegr sy'n mynegi eu barn er mwyn newid stigma iechyd meddwl. Gwyliwch y ffilm yma.
 • Y DU - Ymgyrch 'Saneline Black Dog'. Gwyliwch y ffilm ar You Tube yma. Mwy yma.

Stigma a strategaeth iechyd meddwl yng Nghymru

Mae mynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl yn cael ei nodi mewn nifer o strategaethau sy'n berthnasol i Gymru.

 • Law yn Llaw at Iechyd Meddwl - Strategaeth y Gymraeg Cenedlaethol. Mwy yma.
 • Calonnau a Meddyliau Powys - Strategaeth Powys. Mwy yma.

Erthyglau ar stigma a all fod o ddiddordeb ...

'Unconventional Wisdom? Time To Challenge – Tackling Stigma'. Laura Gallagher. Mwy yma.

'When The Ads Don't Work'. Anne Cooke a Dave Harper. Mwy yma.

'Stigma-Free Support Needed for Positive Recovery Parenting'. Heidi Tweedie, yn archwilio rhai o'r problemau sy'n wynebu rhieni sy'n profi salwch meddwl. Darllenwch ei herthygl yma.

Angen help ar frys

Here's how Consultant Child Psychologist Dr Sue Evans introduced the Finnish @KivaSchool anti-bullying scheme to sc… twitter.com/i/web/status/1…

Shooting the first scenes for our LGBT short film we’re making with @Iris_Outreach. Shame about the weather after a… twitter.com/i/web/status/1…

Pop in to Welshpool Town Hall today (10 July) until 8.30pm to find out more about the NHS Future Fit proposals. I’m… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think