Delwedd trwy garedigrwydd Crippen Cartoons dan drwydded Creative Commons.

Beth yw stigma?

Mae stigma yn adwaith cymdeithasol sy'n canolbwyntia ar rai priodoleddau, eu gwerthuso’n annymunol, ac yn dibrisio'r personau sy'n eu meddu. Agnes Miles 1981

Mae diffiniadau geiriadur yn cynnwys stigma fel arwydd o warth neu gywilydd; staen neu waradwydd, fel ar enw da rhywun.

Mae Goffmen yn diffinio stigma fel "nodwedd sy'n dwyn anfri dwfn".

Mynd i'r afael â stigma - ymgyrchoedd a dulliau

Mae tri phrif ddull sy'n rhoi sail i weithgareddau sy'n ceisio mynd i'r afael â stigma:

 1. "Salwch fel unrhyw un arall." Gweithgareddau sy'n cymryd yn ganiataol bod stigma yn cael ei achosi gan bobl nad ydynt yn cydnabod bod problemau iechyd meddwl yn salwch fel unrhyw un arall a chred oni welir trallod fel rhan o salwch, bydd pobl yn rhoi'r bai ar ddioddefwyr am eu problemau eu hunain.
 2. "Model Cymdeithasol o Anabledd". Gweithgareddau sy'n tynnu ar syniadau o'r mudiad anabledd ehangach, sef y 'model cymdeithasol' o anabledd. Mae hyn yn cynnig yn hytrach na bod y nam ei hun yn achosi’r broblem i bobl ag anableddau, bod y rhan fwyaf o anawsterau o ganlyniad i drefniant cymdeithas ei hun.
 3. "Ymateb naturiol a normal i brofiadau bywyd". Gweithgareddau sy'n seiliedig ar y syniad bod problemau iechyd meddwl yn ymatebion naturiol a normal i'r pethau ofnadwy a all ddigwydd i ni. Mae'r dull hwn yn ymwneud â sicrhau bod profiadau pobl yn ymddangos yn fwy dealladwy a fydd yn help i fynd i'r afael â stigma drwy alluogi pobl i gydymdeimlo mwy. Mae tystiolaeth gynyddol nad yw hyd yn oed y problemau iechyd meddwl mwyaf difrifol yn ganlyniad syml genynnau diffygiol neu gemegolion ymennydd (h.y. "salwch meddwl").

Cyfle i ddweud eich dweud

Beth ydych chi'n meddwl sy'n achosi stigma? Pa ddull(iau) yn eich barn chi fydd yn fwyaf effeithiol? Pa weithgareddau ydych chi'n meddwl allai weithio orau? Rhannwch eich syniadau, profiadau a dywedwch wrthym os hoffech gymryd mwy o ran mewn gweithgareddau sy'n ceisio "mynd i'r afael â stigma"?

Mae cyfle i chi ddweud eich dweud drwy gysylltu â ni ar 01686 628300 neu 01597 822191, neu e-bostiwch ni ar mentalhealth(at)pavo.org.uk. Neu gallwch ddweud wrthym drwy lenwi ein ffurflen adborth gyfrinachol (does dim ond angen i chi gwblhau cwestiwn 4) yma.

Gweithgareddau - Ymateb naturiol a normal i brofiadau bywyd

 • Powys - Blog Iechyd Meddwl Powys. Mwy yma.
 • Cymru - 'A Little Insight' - Daeth pobl ifanc o Collective Voice at ei gilydd i greu animeiddiad sy’n chwalu stigma. fideo 2 funud.
 • Powys - Llyfr 'DIY Futures' - straeon 12 o bobl o Bowys. Mwy yma.

Gweithgareddau - "dull salwch fel unrhyw un arall"

 • Y DU a Chymru - Ymgyrch Amser i Newid. Mwy yma.
 • Lloegr – 'Talk Out Loud'- grŵp o bobl ifanc yn Lloegr sy'n mynegi eu barn er mwyn newid stigma iechyd meddwl. Gwyliwch y ffilm yma.
 • Y DU - Ymgyrch 'Saneline Black Dog'. Gwyliwch y ffilm ar You Tube yma. Mwy yma.

Stigma a strategaeth iechyd meddwl yng Nghymru

Mae mynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl yn cael ei nodi mewn nifer o strategaethau sy'n berthnasol i Gymru.

 • Law yn Llaw at Iechyd Meddwl - Strategaeth y Gymraeg Cenedlaethol. Mwy yma.
 • Calonnau a Meddyliau Powys - Strategaeth Powys. Mwy yma.

Erthyglau ar stigma a all fod o ddiddordeb ...

'Unconventional Wisdom? Time To Challenge – Tackling Stigma'. Laura Gallagher. Mwy yma.

'When The Ads Don't Work'. Anne Cooke a Dave Harper. Mwy yma.

'Stigma-Free Support Needed for Positive Recovery Parenting'. Heidi Tweedie, yn archwilio rhai o'r problemau sy'n wynebu rhieni sy'n profi salwch meddwl. Darllenwch ei herthygl yma.

Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think