Delwedd trwy garedigrwydd Crippen Cartoons dan drwydded Creative Commons.

Beth yw stigma?

Mae stigma yn adwaith cymdeithasol sy'n canolbwyntia ar rai priodoleddau, eu gwerthuso’n annymunol, ac yn dibrisio'r personau sy'n eu meddu. Agnes Miles 1981

Mae diffiniadau geiriadur yn cynnwys stigma fel arwydd o warth neu gywilydd; staen neu waradwydd, fel ar enw da rhywun.

Mae Goffmen yn diffinio stigma fel "nodwedd sy'n dwyn anfri dwfn".

Mynd i'r afael â stigma - ymgyrchoedd a dulliau

Mae tri phrif ddull sy'n rhoi sail i weithgareddau sy'n ceisio mynd i'r afael â stigma:

 1. "Salwch fel unrhyw un arall." Gweithgareddau sy'n cymryd yn ganiataol bod stigma yn cael ei achosi gan bobl nad ydynt yn cydnabod bod problemau iechyd meddwl yn salwch fel unrhyw un arall a chred oni welir trallod fel rhan o salwch, bydd pobl yn rhoi'r bai ar ddioddefwyr am eu problemau eu hunain.
 2. "Model Cymdeithasol o Anabledd". Gweithgareddau sy'n tynnu ar syniadau o'r mudiad anabledd ehangach, sef y 'model cymdeithasol' o anabledd. Mae hyn yn cynnig yn hytrach na bod y nam ei hun yn achosi’r broblem i bobl ag anableddau, bod y rhan fwyaf o anawsterau o ganlyniad i drefniant cymdeithas ei hun.
 3. "Ymateb naturiol a normal i brofiadau bywyd". Gweithgareddau sy'n seiliedig ar y syniad bod problemau iechyd meddwl yn ymatebion naturiol a normal i'r pethau ofnadwy a all ddigwydd i ni. Mae'r dull hwn yn ymwneud â sicrhau bod profiadau pobl yn ymddangos yn fwy dealladwy a fydd yn help i fynd i'r afael â stigma drwy alluogi pobl i gydymdeimlo mwy. Mae tystiolaeth gynyddol nad yw hyd yn oed y problemau iechyd meddwl mwyaf difrifol yn ganlyniad syml genynnau diffygiol neu gemegolion ymennydd (h.y. "salwch meddwl").

Cyfle i ddweud eich dweud

Beth ydych chi'n meddwl sy'n achosi stigma? Pa ddull(iau) yn eich barn chi fydd yn fwyaf effeithiol? Pa weithgareddau ydych chi'n meddwl allai weithio orau? Rhannwch eich syniadau, profiadau a dywedwch wrthym os hoffech gymryd mwy o ran mewn gweithgareddau sy'n ceisio "mynd i'r afael â stigma"?

Mae cyfle i chi ddweud eich dweud drwy gysylltu â ni ar 01686 628300 neu 01597 822191, neu e-bostiwch ni ar mentalhealth(at)pavo.org.uk. Neu gallwch ddweud wrthym drwy lenwi ein ffurflen adborth gyfrinachol (does dim ond angen i chi gwblhau cwestiwn 4) yma.

Gweithgareddau - Ymateb naturiol a normal i brofiadau bywyd

 • Powys - Blog Iechyd Meddwl Powys. Mwy yma.
 • Cymru - 'A Little Insight' - Daeth pobl ifanc o Collective Voice at ei gilydd i greu animeiddiad sy’n chwalu stigma. fideo 2 funud.
 • Powys - Llyfr 'DIY Futures' - straeon 12 o bobl o Bowys. Mwy yma.

Gweithgareddau - "dull salwch fel unrhyw un arall"

 • Y DU a Chymru - Ymgyrch Amser i Newid. Mwy yma.
 • Lloegr – 'Talk Out Loud'- grŵp o bobl ifanc yn Lloegr sy'n mynegi eu barn er mwyn newid stigma iechyd meddwl. Gwyliwch y ffilm yma.
 • Y DU - Ymgyrch 'Saneline Black Dog'. Gwyliwch y ffilm ar You Tube yma. Mwy yma.

Stigma a strategaeth iechyd meddwl yng Nghymru

Mae mynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl yn cael ei nodi mewn nifer o strategaethau sy'n berthnasol i Gymru.

 • Law yn Llaw at Iechyd Meddwl - Strategaeth y Gymraeg Cenedlaethol. Mwy yma.
 • Calonnau a Meddyliau Powys - Strategaeth Powys. Mwy yma.

Erthyglau ar stigma a all fod o ddiddordeb ...

'Unconventional Wisdom? Time To Challenge – Tackling Stigma'. Laura Gallagher. Mwy yma.

'When The Ads Don't Work'. Anne Cooke a Dave Harper. Mwy yma.

'Stigma-Free Support Needed for Positive Recovery Parenting'. Heidi Tweedie, yn archwilio rhai o'r problemau sy'n wynebu rhieni sy'n profi salwch meddwl. Darllenwch ei herthygl yma.

Angen help ar frys

Chief Inspector Rhiannon Ivens of @DyfedPowys updates us about #Powys Partnerships and the force #mentalhealth conf… twitter.com/i/web/status/9…

Thank you to Huw Irranca-Davies @wgmin_csc for visiting Powys Regional Partnership Board today, helping to shape th… twitter.com/i/web/status/9…

...And for those that either enjoyed my talk at #adisorder4everyone - here it is for your reading pleasure! If you… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Elan Links - FREE Five-Day Ecology Course in the Elan Valley, near Rhayader, Powys

23 Ebrill 2018

The Elan Links project is currently running in the Elan Valley, near Rhayader, Powys and creates opportunities for people to access bespoke well-being woodland activities, woodland skills training courses, week-long intensive training in sector specific activities, mentoring, work placemen

events

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think