Get Help Now

Croeso i wefan Iechyd Meddwl Powys. Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys sy'n gyfrifol am y wefan hon; mae'r gwasanaeth yn rhan o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO).

Diolch am ymweld â ni, a gobeithio y byddwch yn cael hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar y wefan. Mae'r wefan yn canolbwyntio ar wybodaeth leol ym maes iechyd meddwl, digwyddiadau/hyfforddiant a newyddion ond hefyd mae'n cynnwys dolenni a diweddariadau cenedlaethol. Ein gobaith yw y byddwch yn gallu dysgu mwy am y gwasanaethau a'r cyfleoedd sydd ar gael i unigolion sy'n byw ac yn gweithio ym Mhowys trwy'r wefan hon.

Eisiau cymorth i gael hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gallwch gysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys ar 01686 628300 neu 01597 822191 neu drwy e-bostio mentalhealth(at)pavo.org.uk 

Llun o wraig yn edrych ar y goeden lles yn yr Ystafell Gwellhad ar Ward Felindre yn Ysbyty Bronllys, Powys.

Ein nod yw darparu gwybodaeth amrywiol, o safbwyntiau gwahanol. Mae salwch iechyd meddwl yn golygu nifer fawr o bethau gwahanol i bobl wahanol, yn ogystal â'r hyn sy'n ei achosi, a'r hyn gellir ei wneud i helpu unigolion sy'n dioddef o drallod meddwl. Diben y wefan hon yw cynnig cyfle i chi ystyried yr holl wybodaeth a syniadau sydd ar gael sy'n delio gyda maes trallod meddwl.

Rydym am sicrhau ein bod yn cynnig yr wybodaeth orau bosib, yn y ffordd orau bosib. Mae angen eich cymorth chi i gyflawni hyn. Byddem yn hoffi derbyn eich adborth a syniadau. Gellir rhoi adborth trwy'r arolwg cyfrinachol yma neu drwy gysylltu'n uniongyrchol ar 01686 628 300 neu 01597 822 191, neu drwy e-bostio mentalhealth(at)pavo.org.uk

Ymwadiad
Amrediad o ddarparwyr yn y sectorau gwirfoddol a statudol sydd wedi rhoi'r wybodaeth a geir ar y wefan hon. Nid yw PAVO'n gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau yn y dolenni, ac nid o reidrwydd yn ategu'r farn a fynegir ar y gwefannau hyn. Ni ddylid ystyried y ffaith fod gwefan wedi cael ei rhestru ar y wefan hon yn gadarnhad o unrhyw fath. Ni fedrwn warantu y bydd dolenni allanol yn gweithio bob tro oherwydd nid oes gennym unrhyw reolaeth drostynt.

Angen help ar frys

Charity Concert

Sadwrn 21 Hydref 2017

Brecon & District Mind

Multicultural Fair

Sadwrn 21 Hydref 2017

Aberystwyth

Mental Health First Aid Course ( 2 days)

Mawrth 24 Hydref 2017

Builth Wells (Mid Powys Mind)

Safer Injecting Training

Mawrth 24 Hydref 2017

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 24 Hydref 2017

Powys Community Health Council

Carers Support Group (last Wednesday every month)

Mercher 25 Hydref 2017

Brecon & District Mind

Reiki Sessions

Iau 26 Hydref 2017

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 31 Hydref 2017

Llanfair Caereinion

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mercher 1 Tachwedd 2017

Newtown

Memory Cafe (every Thursday)

Iau 2 Tachwedd 2017

Mid Powys Mind

Alcohol Brief Intervention Training

Iau 2 Tachwedd 2017

Newtown

Mental Health First Aid (Adults) Training (2 days)

Iau 2 Tachwedd 2017

Llandrindod Wells

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Gwener 3 Tachwedd 2017

Brecon

Singing for Fun (1st & 3rd Mondays)

Llun 6 Tachwedd 2017

Llandrindod Wells

Couch to 5k Group (every Monday)

Llun 6 Tachwedd 2017

Ponthafren, Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 7 Tachwedd 2017

Newtown

Autism Support Group

Mawrth 7 Tachwedd 2017

Ponthafren, Newtown

Yoga (every Tuesday)

Mawrth 7 Tachwedd 2017

Newtown

Building Self Worth Course

Mercher 8 Tachwedd 2017

Mid Powys Mind

Alcohol and Older Drinkers Training

Mercher 8 Tachwedd 2017

Newtown

Hearing Voices Peer Support Group (2nd & 4th Thursday)

Iau 9 Tachwedd 2017

Mid Powys Mind

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 9 Tachwedd 2017

Powys Community Health Council

Mental Health and the Great Green Outdoors (all ages)

Llun 13 Tachwedd 2017

Builth Wells

Celf-Able Art Group

Mawrth 14 Tachwedd 2017

Newtown

Substance Misuse and Sexual Health Training

Mawrth 14 Tachwedd 2017

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 15 Tachwedd 2017

Machynlleth

Safeguarding Learning Event

Mercher 15 Tachwedd 2017

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness Course

Gwener 17 Tachwedd 2017

Mid Powys Mind

ACTivate Your Life Classes - Mondays (4 weeks)

Llun 20 Tachwedd 2017

Powys Teaching Health Board, Brecon

Celf-Able Art Group

Mawrth 21 Tachwedd 2017

Newtown

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 22 Tachwedd 2017

Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 28 Tachwedd 2017

Llanfair Caereinion

Executive Committee

Mawrth 28 Tachwedd 2017

Powys Community Health Council

Managing Depression Course

Mercher 29 Tachwedd 2017

Mid Powys Mind

PAVO AGM & Conference 2017

Mercher 29 Tachwedd 2017

Cefn Lea Conference Centre, Newtown

Carers Support Group (last Wednesday every month)

Mercher 29 Tachwedd 2017

Brecon & District Mind

ACTivate Your Life Classes - Mondays

Llun 4 Rhagfyr 2017

Powys Teaching Health Board, Brecon

Celf-Able Art Group

Mawrth 5 Rhagfyr 2017

Newtown

Yoga (every Tuesday)

Mawrth 5 Rhagfyr 2017

Newtown

SURE for Mental Health Training (2 days)

Mawrth 5 Rhagfyr 2017

Brecon

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Rhagfyr 2017

Machynlleth

Memory Cafe (every Thursday)

Iau 7 Rhagfyr 2017

Mid Powys Mind

ACTivate Your Life Classes - Mondays

Llun 11 Rhagfyr 2017

Powys Teaching Health Board, Brecon

Celf-Able Art Group

Mawrth 12 Rhagfyr 2017

Llanfair Caereinion

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 12 Rhagfyr 2017

Newtown

Full Council Meeting

Mawrth 12 Rhagfyr 2017

Powys Community Health Council

Hearing Voices Peer Support Group (2nd & 4th Thursday)

Iau 14 Rhagfyr 2017

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Rhagfyr 2017

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 20 Rhagfyr 2017

Machynlleth

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

our latest tweets

'Gwirfoddoli a Chyllid': trafodaeth gyda Whittingham Riddell, cyfrifwyr #PAVOAGM2017 CROESO I BAWB Archebwch lle ym… twitter.com/i/web/status/9…

THE FUTURE OF VOLUNTEERING IN POWYS. ALL welcome 29 Nov. More info here pavo.org.uk/about-pavo/pav… pic.twitter.com/XKqpEOV49R

We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think