Os oes angen cymorth a chyngor ar frys arnoch

.... oherwydd pryderon am eich iechyd meddwl eich hunan neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind, gallwch droi at nifer o leoedd i gael cymorth.

 • Os oes angen cymorth gan y Gwasanaethau Iechyd Meddwl a gynigir gan y GIG, fel arfer, bydd gofyn i chi gysylltu â'ch meddyg teulu am gymorth yn y lle cyntaf. Os nad yw manylion cyswllt eich meddyg teulu lleol gennych, gellir chwilio amdanynt yma.
 • Os ydych yn byw yng Nghymru, gallwch ffonio C.A.L.L. (Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol). Llinell Gymorth yw hon sy'n cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Gellir eu ffonio am ddim ar 0800 132 737 neu gellir tecstio "help" i 81066. Ymweld â gwefan C.A.L.L.
 • Mae gwasanaeth Galw Iechyd Cymru yn cynnig cyngor iechyd a gwybodaeth, 24 awr y dydd, bob dydd. Gellir eu ffonio ar 0845 46 47 os ydych yn teimlo'n wael, a ddim yn gwybod beth i'w wneud.

Os oes angen cymorth brys arnoch, ac rydych yn poeni am ddiogelwch eich hunan neu eraill, dylech ddarllen ymlaen i weld awgrymiadau ynghylch cael hyd i gymorth brys.

Gan Mind, elusen genedlaethol, y daw'r rhan fwyaf o'r wybodaeth yma (er bod y rhifau ar gyfer Powys); mae'n gallu rhoi gwybodaeth a chyngor. Gellir eu ffonio ar 0300 123 3393 neu cymerwch gip ar eu gwefan yma.

Rwyf yn meddwl am ladd fy hunan, a ‘dwi mewn perygl go iawn

 • Os hoffech siarad gyda rhywun a hyfforddwyd i wrando, ffoniwch y Samariaid ar 116 123 (am ddim). Maent ar agor 24 awr y dydd.
 • Os oes gennych gerdyn argyfwng a seiliwyd ar brofiad blaenorol, ewch i nôl y cerdyn rŵan, a chysylltwch â'r gwasanaeth cymorth.

Rwyf wedi cymryd gorddos, neu rwyf ar fin gwneud niwed difrifol neu ladd fy hun

 • Ffoniwch 999. Does dim tâl am ffonio. Gellir gofyn aros ar y ffôn tra byddwch yn disgwyl i'r cymorth gyrraedd.
 • Fel arall, ewch at yr adran Damweiniau ac Argyfwng agosach (D&A).

Os ydych yn byw ym Mhowys efallai y bydd y ddolen hon i Adrannau Damweiniau ac Argyfwng yn ddefnyddiol.

Neu ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.

Mae arna’i ofn fy mod ar fin gwneud niwed difrifol i neu ladd rhywun arall

 • Ffoniwch 999 a gofynnwch am gymorth.
 • Fel arall, ewch at yr adran Damweiniau ac Argyfwng agosach. Cliciwch yma am fanylion eich adran D&A agosach.

Rwyf yn adnabod rhywun sydd ar fin gwneud niwed difrifol/lladd ei hunan neu beryglu rhywun arall

 • Cysylltwch â'r gwasanaethau cymdeithasol. Byddant yn gallu trefnu asesu'r unigolyn dan sylw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. Cofiwch y gall hyn olygu y bydd yr unigolyn yn cael ei dderbyn i ysbyty'r meddwl a chael triniaeth heb ei ganiatâd.

Gwasanaethau Cymdeithasol Powys yn ystod oriau swyddfa 01597 826 000

Gwasanaethau Cymdeithasol Powys tu allan i oriau swyddfa 01597 825 275

Cyswllt yn achos tu allan i oriau swyddfa - Careline 0845 054 4847

 • Gellir ffoniwch Galw Iechyd Cymru am ddim ar 0845 4647 am fanylion cyswllt gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd meddwl eich ardal leol, cyngor meddygol a gwybodaeth.
 • Os nad ydych yn gallu cysylltu ag unrhyw un arall, ffoniwch 999.

Gwybodaeth bellach

Os nad yw'r sefyllfaoedd uchod yn berthnasol ichi ar hyn o bryd, hwyrach y bydd mathau eraill o gymorth yn fwy priodol. Am fwy o wybodaeth, dilynwch y dolenni isod ar gyfer:

Dolenni at sefydliadau Iechyd Meddwl Lleol

Dolenni at sefydliadau Iechyd Meddwl Cenedlaethol

Dolenni at wasanaethau lleol eraill

Dolenni at wybodaeth gan Mind ar hunanladdiad, gwasanaethau mewn argyfwng, pyliau panig

Hefyd, gellir lawrlwytho taflenni fydd o gymorth efallai:

Ar y dibyn

Rwyf yn cael fy llethu

Gallaf ymdopi

Angen help ar frys

Here's how Consultant Child Psychologist Dr Sue Evans introduced the Finnish @KivaSchool anti-bullying scheme to sc… twitter.com/i/web/status/1…

Shooting the first scenes for our LGBT short film we’re making with @Iris_Outreach. Shame about the weather after a… twitter.com/i/web/status/1…

Pop in to Welshpool Town Hall today (10 July) until 8.30pm to find out more about the NHS Future Fit proposals. I’m… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think