Os oes angen cymorth a chyngor ar frys arnoch

.... oherwydd pryderon am eich iechyd meddwl eich hunan neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind, gallwch droi at nifer o leoedd i gael cymorth.

 • Os oes angen cymorth gan y Gwasanaethau Iechyd Meddwl a gynigir gan y GIG, fel arfer, bydd gofyn i chi gysylltu â'ch meddyg teulu am gymorth yn y lle cyntaf. Os nad yw manylion cyswllt eich meddyg teulu lleol gennych, gellir chwilio amdanynt yma.
 • Os ydych yn byw yng Nghymru, gallwch ffonio C.A.L.L. (Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol). Llinell Gymorth yw hon sy'n cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Gellir eu ffonio am ddim ar 0800 132 737 neu gellir tecstio "help" i 81066. Ymweld â gwefan C.A.L.L.
 • Mae gwasanaeth Galw Iechyd Cymru yn cynnig cyngor iechyd a gwybodaeth, 24 awr y dydd, bob dydd. Gellir eu ffonio ar 0845 46 47 os ydych yn teimlo'n wael, a ddim yn gwybod beth i'w wneud.

Os oes angen cymorth brys arnoch, ac rydych yn poeni am ddiogelwch eich hunan neu eraill, dylech ddarllen ymlaen i weld awgrymiadau ynghylch cael hyd i gymorth brys.

Gan Mind, elusen genedlaethol, y daw'r rhan fwyaf o'r wybodaeth yma (er bod y rhifau ar gyfer Powys); mae'n gallu rhoi gwybodaeth a chyngor. Gellir eu ffonio ar 0300 123 3393 neu cymerwch gip ar eu gwefan yma.

Rwyf yn meddwl am ladd fy hunan, a ‘dwi mewn perygl go iawn

 • Os hoffech siarad gyda rhywun a hyfforddwyd i wrando, ffoniwch y Samariaid ar 116 123 (am ddim). Maent ar agor 24 awr y dydd.
 • Os oes gennych gerdyn argyfwng a seiliwyd ar brofiad blaenorol, ewch i nôl y cerdyn rŵan, a chysylltwch â'r gwasanaeth cymorth.

Rwyf wedi cymryd gorddos, neu rwyf ar fin gwneud niwed difrifol neu ladd fy hun

 • Ffoniwch 999. Does dim tâl am ffonio. Gellir gofyn aros ar y ffôn tra byddwch yn disgwyl i'r cymorth gyrraedd.
 • Fel arall, ewch at yr adran Damweiniau ac Argyfwng agosach (D&A).

Os ydych yn byw ym Mhowys efallai y bydd y ddolen hon i Adrannau Damweiniau ac Argyfwng yn ddefnyddiol.

Neu ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.

Mae arna’i ofn fy mod ar fin gwneud niwed difrifol i neu ladd rhywun arall

 • Ffoniwch 999 a gofynnwch am gymorth.
 • Fel arall, ewch at yr adran Damweiniau ac Argyfwng agosach. Cliciwch yma am fanylion eich adran D&A agosach.

Rwyf yn adnabod rhywun sydd ar fin gwneud niwed difrifol/lladd ei hunan neu beryglu rhywun arall

 • Cysylltwch â'r gwasanaethau cymdeithasol. Byddant yn gallu trefnu asesu'r unigolyn dan sylw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. Cofiwch y gall hyn olygu y bydd yr unigolyn yn cael ei dderbyn i ysbyty'r meddwl a chael triniaeth heb ei ganiatâd.

Gwasanaethau Cymdeithasol Powys yn ystod oriau swyddfa 01597 826 000

Gwasanaethau Cymdeithasol Powys tu allan i oriau swyddfa 01597 825 275

Cyswllt yn achos tu allan i oriau swyddfa - Careline 0845 054 4847

 • Gellir ffoniwch Galw Iechyd Cymru am ddim ar 0845 4647 am fanylion cyswllt gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd meddwl eich ardal leol, cyngor meddygol a gwybodaeth.
 • Os nad ydych yn gallu cysylltu ag unrhyw un arall, ffoniwch 999.

Gwybodaeth bellach

Os nad yw'r sefyllfaoedd uchod yn berthnasol ichi ar hyn o bryd, hwyrach y bydd mathau eraill o gymorth yn fwy priodol. Am fwy o wybodaeth, dilynwch y dolenni isod ar gyfer:

Dolenni at sefydliadau Iechyd Meddwl Lleol

Dolenni at sefydliadau Iechyd Meddwl Cenedlaethol

Dolenni at wasanaethau lleol eraill

Dolenni at wybodaeth gan Mind ar hunanladdiad, gwasanaethau mewn argyfwng, pyliau panig

Hefyd, gellir lawrlwytho taflenni fydd o gymorth efallai:

Ar y dibyn

Rwyf yn cael fy llethu

Gallaf ymdopi

Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think