Os oes angen cymorth a chyngor ar frys arnoch

.... oherwydd pryderon am eich iechyd meddwl eich hunan neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind, gallwch droi at nifer o leoedd i gael cymorth.

 • Os oes angen cymorth gan y Gwasanaethau Iechyd Meddwl a gynigir gan y GIG, fel arfer, bydd gofyn i chi gysylltu â'ch meddyg teulu am gymorth yn y lle cyntaf. Os nad yw manylion cyswllt eich meddyg teulu lleol gennych, gellir chwilio amdanynt yma.
 • Os ydych yn byw yng Nghymru, gallwch ffonio C.A.L.L. (Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol). Llinell Gymorth yw hon sy'n cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Gellir eu ffonio am ddim ar 0800 132 737 neu gellir tecstio "help" i 81066. Ymweld â gwefan C.A.L.L.
 • Mae gwasanaeth Galw Iechyd Cymru yn cynnig cyngor iechyd a gwybodaeth, 24 awr y dydd, bob dydd. Gellir eu ffonio ar 0845 46 47 os ydych yn teimlo'n wael, a ddim yn gwybod beth i'w wneud.

Os oes angen cymorth brys arnoch, ac rydych yn poeni am ddiogelwch eich hunan neu eraill, dylech ddarllen ymlaen i weld awgrymiadau ynghylch cael hyd i gymorth brys.

Gan Mind, elusen genedlaethol, y daw'r rhan fwyaf o'r wybodaeth yma (er bod y rhifau ar gyfer Powys); mae'n gallu rhoi gwybodaeth a chyngor. Gellir eu ffonio ar 0300 123 3393 neu cymerwch gip ar eu gwefan yma.

Rwyf yn meddwl am ladd fy hunan, a ‘dwi mewn perygl go iawn

 • Os hoffech siarad gyda rhywun a hyfforddwyd i wrando, ffoniwch y Samariaid ar 116 123 (am ddim). Maent ar agor 24 awr y dydd.
 • Os oes gennych gerdyn argyfwng a seiliwyd ar brofiad blaenorol, ewch i nôl y cerdyn rŵan, a chysylltwch â'r gwasanaeth cymorth.

Rwyf wedi cymryd gorddos, neu rwyf ar fin gwneud niwed difrifol neu ladd fy hun

 • Ffoniwch 999. Does dim tâl am ffonio. Gellir gofyn aros ar y ffôn tra byddwch yn disgwyl i'r cymorth gyrraedd.
 • Fel arall, ewch at yr adran Damweiniau ac Argyfwng agosach (D&A).

Os ydych yn byw ym Mhowys efallai y bydd y ddolen hon i Adrannau Damweiniau ac Argyfwng yn ddefnyddiol.

Neu ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.

Mae arna’i ofn fy mod ar fin gwneud niwed difrifol i neu ladd rhywun arall

 • Ffoniwch 999 a gofynnwch am gymorth.
 • Fel arall, ewch at yr adran Damweiniau ac Argyfwng agosach. Cliciwch yma am fanylion eich adran D&A agosach.

Rwyf yn adnabod rhywun sydd ar fin gwneud niwed difrifol/lladd ei hunan neu beryglu rhywun arall

 • Cysylltwch â'r gwasanaethau cymdeithasol. Byddant yn gallu trefnu asesu'r unigolyn dan sylw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. Cofiwch y gall hyn olygu y bydd yr unigolyn yn cael ei dderbyn i ysbyty'r meddwl a chael triniaeth heb ei ganiatâd.

Gwasanaethau Cymdeithasol Powys yn ystod oriau swyddfa 01597 826 000

Gwasanaethau Cymdeithasol Powys tu allan i oriau swyddfa 01597 825 275

Cyswllt yn achos tu allan i oriau swyddfa - Careline 0845 054 4847

 • Gellir ffoniwch Galw Iechyd Cymru am ddim ar 0845 4647 am fanylion cyswllt gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd meddwl eich ardal leol, cyngor meddygol a gwybodaeth.
 • Os nad ydych yn gallu cysylltu ag unrhyw un arall, ffoniwch 999.

Gwybodaeth bellach

Os nad yw'r sefyllfaoedd uchod yn berthnasol ichi ar hyn o bryd, hwyrach y bydd mathau eraill o gymorth yn fwy priodol. Am fwy o wybodaeth, dilynwch y dolenni isod ar gyfer:

Dolenni at sefydliadau Iechyd Meddwl Lleol

Dolenni at sefydliadau Iechyd Meddwl Cenedlaethol

Dolenni at wasanaethau lleol eraill

Dolenni at wybodaeth gan Mind ar hunanladdiad, gwasanaethau mewn argyfwng, pyliau panig

Hefyd, gellir lawrlwytho taflenni fydd o gymorth efallai:

Ar y dibyn

Rwyf yn cael fy llethu

Gallaf ymdopi

Angen help ar frys

Chief Inspector Rhiannon Ivens of @DyfedPowys updates us about #Powys Partnerships and the force #mentalhealth conf… twitter.com/i/web/status/9…

Thank you to Huw Irranca-Davies @wgmin_csc for visiting Powys Regional Partnership Board today, helping to shape th… twitter.com/i/web/status/9…

...And for those that either enjoyed my talk at #adisorder4everyone - here it is for your reading pleasure! If you… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Elan Links - FREE Five-Day Ecology Course in the Elan Valley, near Rhayader, Powys

23 Ebrill 2018

The Elan Links project is currently running in the Elan Valley, near Rhayader, Powys and creates opportunities for people to access bespoke well-being woodland activities, woodland skills training courses, week-long intensive training in sector specific activities, mentoring, work placemen

events

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think