Cylchlythyron Sefydliadau Eraill

Mae llawer o gylchlythyron diddorol ar gael ar hyn o bryd, hoffem rannu rhai ohonynt yma.

Age Cymru Powys

Cylchlythyr y Gaeaf yma

Cylchlythyr y Gaeaf yma

Cymdeithas Alzheimer

Gallwch lawrlwytho'r copi diweddaraf o'r cylchgrawn 'Living with Dementia' yma.

Bronllys Wellbeing Park Community Land Trust (Ltd)

Cylchlythyron a chofnodion cyfarfodydd y Bwrdd yma.

Calan DVS - yn gweithio i roi terfyn ar drais a cham-drin domestig.

Gallwch lawrlwytho gylchlythyr diweddaraf y prosiect ymyrraeth gynnar Brave:

Awst 2016

Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a'r Fro

Gallwch ddarllen cylchlythyr diweddaraf CAVAMH, a elwir yn Sefyll News, yma.

Credu Cysylltu Gofalwyr (Gofalwyr Powys gynt)

Gallwch ddarllen newyddion diweddaraf Credu Cysylltu Gofalwyr yma.

Cyfle Cymru

Mae'r cylchlythyron ar gael yma.

Cymunedau Dementia Gyfeillgar Gogledd a Chanolbarth Powys

Rhifyn 3 y cylchlythyr yma.

Rhifyn 2 y cylchlythyr yma.

Cliciwch yma i weld rhifyn 1 y cylchlythyr

Diverse Cymru

Gallwch lawrlwytho'r rhifyn diweddaraf o Newyddion Diverse yma.

Hafal

Gallwch chi lawrlwytho'r newyddion diweddaraf gan Iechyd Meddwl Cymru yma.

Innovations in Dementia

Gallwch lawrlwytho'r newyddion diweddaraf yma.

Cymdeithas Llywodraeth Leol 

Erthygl ar les a chadernid yn y gwaith yma.

Sefydliad Iechyd Meddwl

Gallwch lawrlwytho rhifyn diweddaraf Talkback yma.

Mental Health Today

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf o'r wefan yma.

Mid Powys Mind

Gallwch chi lawrlwytho'r bwletin newyddion diweddaraf o wefan y sefydliad yma.

Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd y Canolbarth

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf gan GCGIC yma.

Cyfranogaeth Cymru

Gallwch ddarllen cylchlythyr diweddaraf Cyfranogaeth Cymru yma.

Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Powys

Gallwch ddarllen cylchlythyr In Focus diweddaraf y Bartneriaeth yma yma.

Cyngor ar Bopeth Powys

Gallwch ddarllen newyddion diweddaraf CAB Powys yma.

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gallwch ddarllen y newyddion Iechyd Meddwl diweddaraf yma.

Coleg Brenhinol Seiciatryddion Cymru

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf yma.

Unllais

Gallwch lawrlwytho cylchlythyr chwarterol diweddaraf Unllais - Newyddion Iechyd Meddwl Gogledd Cymru - o wefan y sefydliad yma.

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gallwch lawrlwytho newyddion y Rhwydwaith, y cylchlythyr gan y tîm Ymgysylltu â Chleifion a'r Ymglymiad Cymunedol yma.

Llywodraeth Cymru

Gallwch ddod o hyd i'r newyddion diweddaraf gan Lywodraeth Cymru sy'n ymwneud â gwasanaethau iechyd meddwl - yma.

Llywodraeth Cymru – Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc

Gallwch ddarllen y cylchlython diweddaraf am fenter LlCC i wella iechyd emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc:

Fersiwn Saesneg

Fersiwn Gymraeg

Cymdeithas Seiciatrig Cymru

Gallwch lawrlwytho'r newyddlen ddiweddaraf yma

Angen help ar frys

Don't forget to sign up to @TREDCymru's review into the Eating Disorder services review. There is an online survey… twitter.com/i/web/status/9…

Excellent, much needed study: Experiencing mental health diagnosis - a systematic review of qual studies, 78 papers… twitter.com/i/web/status/9…

Improving our 'Child to Adult Eating Disorder Services in Wales' transition process. @1000LivesWales is holding a… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Mental Health Services in Powys survey

5 Chwefror 2018

What do you think of mental health services in Powys? Complete a short survey to feed in your views to the reps sitting on the Powys Mental Health Planning & Development Partnership.

events

T'ai Chi

Llun 23 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 24 Ebrill 2018

Llanfair Caereinion

New Pathways SURE for Mental Health

Mercher 25 Ebrill 2018

Interactive Conference 2018, Wrexham

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Talk on Natural Health and Wellbeing

Mercher 25 Ebrill 2018

Tania Dolley explores the positive mental and physical benefits of connecting with nature and the outdoors (Brecon & District Mind)

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think