Cylchlythyron Sefydliadau Eraill

Mae llawer o gylchlythyron diddorol ar gael ar hyn o bryd, hoffem rannu rhai ohonynt yma.

Age Cymru Powys

Cylchlythyr y Gaeaf yma

Cylchlythyr y Gaeaf yma

Cymdeithas Alzheimer

Gallwch lawrlwytho'r copi diweddaraf o'r cylchgrawn 'Living with Dementia' yma.

Bronllys Wellbeing Park Community Land Trust (Ltd)

Cylchlythyron a chofnodion cyfarfodydd y Bwrdd yma.

Calan DVS - yn gweithio i roi terfyn ar drais a cham-drin domestig.

Gallwch lawrlwytho gylchlythyr diweddaraf y prosiect ymyrraeth gynnar Brave:

Awst 2016

Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a'r Fro

Gallwch ddarllen cylchlythyr diweddaraf CAVAMH, a elwir yn Sefyll News, yma.

Credu Cysylltu Gofalwyr (Gofalwyr Powys gynt)

Gallwch ddarllen newyddion diweddaraf Credu Cysylltu Gofalwyr yma.

Cyfle Cymru

Mae'r cylchlythyron ar gael yma.

Cymunedau Dementia Gyfeillgar Gogledd a Chanolbarth Powys

Rhifyn 3 y cylchlythyr yma.

Rhifyn 2 y cylchlythyr yma.

Cliciwch yma i weld rhifyn 1 y cylchlythyr

Diverse Cymru

Gallwch lawrlwytho'r rhifyn diweddaraf o Newyddion Diverse yma.

Hafal

Gallwch chi lawrlwytho'r newyddion diweddaraf gan Iechyd Meddwl Cymru yma.

Innovations in Dementia

Gallwch lawrlwytho'r newyddion diweddaraf yma.

Cymdeithas Llywodraeth Leol 

Erthygl ar les a chadernid yn y gwaith yma.

Sefydliad Iechyd Meddwl

Gallwch lawrlwytho rhifyn diweddaraf Talkback yma.

Mental Health Today

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf o'r wefan yma.

Mid Powys Mind

Gallwch chi lawrlwytho'r bwletin newyddion diweddaraf o wefan y sefydliad yma.

Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd y Canolbarth

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf gan GCGIC yma.

Cyfranogaeth Cymru

Gallwch ddarllen cylchlythyr diweddaraf Cyfranogaeth Cymru yma.

Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Powys

Gallwch ddarllen cylchlythyr In Focus diweddaraf y Bartneriaeth yma yma.

Cyngor ar Bopeth Powys

Gallwch ddarllen newyddion diweddaraf CAB Powys yma.

Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gallwch ddarllen y newyddion Iechyd Meddwl diweddaraf yma.

Coleg Brenhinol Seiciatryddion Cymru

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf yma.

Unllais

Gallwch lawrlwytho cylchlythyr chwarterol diweddaraf Unllais - Newyddion Iechyd Meddwl Gogledd Cymru - o wefan y sefydliad yma.

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Gallwch lawrlwytho newyddion y Rhwydwaith, y cylchlythyr gan y tîm Ymgysylltu â Chleifion a'r Ymglymiad Cymunedol yma.

Llywodraeth Cymru

Gallwch ddod o hyd i'r newyddion diweddaraf gan Lywodraeth Cymru sy'n ymwneud â gwasanaethau iechyd meddwl - yma.

Llywodraeth Cymru – Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc

Gallwch ddarllen y cylchlython diweddaraf am fenter LlCC i wella iechyd emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc:

Fersiwn Saesneg

Fersiwn Gymraeg

Cymdeithas Seiciatrig Cymru

Gallwch lawrlwytho'r newyddlen ddiweddaraf yma

Other organisations' magazines

There are some commercially produced magazines relating to mental health and wellbeing that are free to read online so we are linking to them here:

Happiful magazine

Happiful's aim is to provide informative, inspiring and topical stories about mental health and wellbeing. They want to break the stigma of mental health in our society, and to shine a light on the positivity and support that should be available for everyone, no matter their situation. Read the magazine online here.

Angen help ar frys

Delighted to share joint communique between @InfoEngine1 & @DewisWales about the data sharing link between the 2 sy… twitter.com/i/web/status/1…

Wrth ein boddau i rannu datganiad ar y cyd rhwng @InfoEngine1 a @DewisCymru am y ddolen rhannu data rhwng y 2 syste… twitter.com/i/web/status/1…

We are running a mental health first aid course! If you work in agriculture this course is FREE! Get in touch today… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think