Y dull Deialog Agored

"Mae'r dull Deialog Agored yn ddull athronyddol / damcaniaethol i bobl sy'n dioddef argyfwng iechyd meddwl a'u teuluoedd / rhwydweithiau, yn ogystal â system o ofal, a ddatblygwyd yng Ngorllewin Lapdir yn y Ffindir dros y 25-30 mlynedd diwethaf".

Mae'r pwyslais ar sefydlu deialog gyda nid dim ond y person mewn argyfwng, ond hefyd rwydwaith gymdeithasol y person hwnnw, ac i gyd o fewn 24 awr. O ganlyniad i'r dull hwn, dengys bod yn aml lai o angen am feddyginiaeth a chyfnod mewn ysbyty.

Gallwch gael mwy o wybodaeth drwy glicio ar y cysylltiadau canlynol i wefannau a dogfennau:

Deialog Agored DU (Open Dialogue UK)

Deialog Agored - cymuned ryngwladol

‘Institute for Dialogic Practice’ - Sefydliad a'i leoliad yn yr Unol Daleithiau ac yn gyfleuster hyfforddi ym maes Deialog Agored gyda gwybodaeth ddefnyddiol ar y wefan.

Erthyglau a fideos ar Ddeialog Agored

Mae Dr Jaakko Seikkula yn Athro Seicotherapi ym Mhrifysgol Jyväskylä yn y Ffindir.

Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar y dull Deialog Agored, ar ôl bod yn ymwneud yn agos â'i arfer yng Ngorllewin y Ffindir ers dros ugain mlynedd. Gallwch weld rhai o'i erthyglau yma - mae rhai wedi cael eu hysgrifennu ar y cyd.

Ebrill 2014 DEIALOG AGORED: y ffilm gyflawn ar gael i’w gwylio ar-lein (dull amgen o wella seicosis).

‘Becoming Dialogical: Psychotherapy or a Way of Life?’ gan Jaakko Seikkula

‘Healing Elements of Therapeutic Conversation: Dialogue as an Embodiment of Love’ gan Jaakko Seikkula a David Trimble

‘Making sense of multi-actor dialogues in family therapy and network meetings’ gan Jaakko Seikkula, Aarno Laitila a Peter Rober

‘The Open Dialogue approach to Acute Psychosis: it's Poetics & Micropolitics’ gan Jaakko Seikkula a Mary E Olson

Gallwch wylio fideo o Jaakko Seikkula yn siarad am y dull Deialog Agored yma.

Mae Daniel Mackler yn wneuthurwr ffilmiau a chyn seicotherapydd o Efrog Newydd sydd wedi gwneud nifer o fideos ar y dull Deialog Agored.

Gallwch wylio rhai o'i gyfweliadau, a rhagluniau ar gyfer ffilmiau hir, ar ei sianel YouTube yma. Mae'r ffilm Deialog Agored llawn bellach ar gael yma. Mae Daniel hefyd wedi ysgrifennu traethawd dilynol 5 mlynedd ar Ddeialog Agored Y Ffindir y gallwch ei ddarllen yma.

Datblygu Deialog Agored (Developing Open Dialogue - DOD)
Mae DOD yn sefydliad nid-er-elw a leolir yn Swydd Efrog, Lloegr, sy'n anelu at ddarparu gwybodaeth gyfoes i bobl sydd â diddordeb mewn datblygiadau ym maes Deialog Agored ar draws y DU ac mewn mannau eraill, o weithrediadau gwasanaeth, i brosiectau ymchwil a chyfleoedd hyfforddi. Darllenwch am adnoddau Deialog Agored eraill ar wefan y sefydliad.

Ysgol Feddygol Prifysgol Massachusetts
Mae Ysgol Feddygol Prifysgol Massachusetts yn gweithio gyda Jaakko Seikkula i weithredu'r dull Deialog Agored yn yr Unol Daleithiau. Gallwch ddarllen mwy am y gwaith hwn yma.

Deialog Agored - bellach yn cael ei gyflwyno i'r DU

Mae grŵp o weithwyr iechyd meddwl proffesiynol ymroddedig yn awr yn cyflwyno Deialog Agored i'r DU. Mae clinigwyr a chyfoedion gwirfoddol lleol o bedair ymddiriedolaeth iechyd meddwl y GIG wedi dechrau hyfforddiant, a dechreuodd treial i'w gymharu gydag ymarfer presennol yn 2016.

Dechreuodd yr Hyfforddiant Sylfaenol cyntaf yn y dull Deialog Agored yn y DU yn 2016. Mae ar gyfer timau GIG, cyfoedion ac ymarferwyr annibynnol, ac fe'i cynhaliwyd yn Llundain dros gyfnod o 20 diwrnod, wedi'u gwasgaru mewn blociau trwy gydol y flwyddyn. Un o'r hyfforddwyr yw Mia Kurtti, sydd hefyd yn hyfforddi ar y Rhaglen Sylfaen yng Ngorllewin Lapdir. 

Cewch wybod mwy am hyfforddiant ar wefan Deialog Agored y DU.

Mae fideos o Gynhadledd Deialog Agored y DU Mawrth 2016 ar flog Mad in America.

Gallwch gael gwybod mwy ar dudalen we y Guardian sy’n sôn am y gynhadledd genedlaethol gyntaf  Deialog Agored â Chymorth-Cyfoedion a gynhaliwyd yn Llundain ym mis Mawrth 2015.

Mynychodd Tom Stockmann, seiciatrydd sy'n gweithio yn Llundain, hyfforddiant mewn Deialog Agored â Chymorth-Cyfoedion yn 2015. Gallwch ddarllen ei flog am ei brofiadau yma a phost arwahân a ysgrifennodd ar gyfer gwefan Mad in America yma.

Gallwch ddarllen rhifynnau o fwletin Deialog Agored â Chymorth Cyfoedion y DU yma.

Grŵp Deialog Agored Nottingham

Cynhyrchwyd nifer o gyflwyniadau a dogfennau gan y grŵp yn Awst / Medi 2013 ar gyfer gweithdy ar Ddeialog Agored mewn cynhadledd o'r enw Seiciatreg y tu hwnt i'r Paradigm Presennol (Psychiatry Beyond the Current Paradigm) a drefnwyd gan y 'Critical Psychiatry Network' ac 'Asylum Associates'.

Cyflwyniad Deialog Agored Nottingham

Egwyddorion Deialog Agored Nottingham

Tudalen Facebook Deialog Agored Nottingham

Gallwch ddarllen mwy am weithdy Deialog Agored Nottingham yma.

Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think