Y dull Deialog Agored

"Mae'r dull Deialog Agored yn ddull athronyddol / damcaniaethol i bobl sy'n dioddef argyfwng iechyd meddwl a'u teuluoedd / rhwydweithiau, yn ogystal â system o ofal, a ddatblygwyd yng Ngorllewin Lapdir yn y Ffindir dros y 25-30 mlynedd diwethaf".

Mae'r pwyslais ar sefydlu deialog gyda nid dim ond y person mewn argyfwng, ond hefyd rwydwaith gymdeithasol y person hwnnw, ac i gyd o fewn 24 awr. O ganlyniad i'r dull hwn, dengys bod yn aml lai o angen am feddyginiaeth a chyfnod mewn ysbyty.

Gallwch gael mwy o wybodaeth drwy glicio ar y cysylltiadau canlynol i wefannau a dogfennau:

Deialog Agored DU (Open Dialogue UK)

Deialog Agored - cymuned ryngwladol

‘Institute for Dialogic Practice’ - Sefydliad a'i leoliad yn yr Unol Daleithiau ac yn gyfleuster hyfforddi ym maes Deialog Agored gyda gwybodaeth ddefnyddiol ar y wefan.

Erthyglau a fideos ar Ddeialog Agored

Mae Dr Jaakko Seikkula yn Athro Seicotherapi ym Mhrifysgol Jyväskylä yn y Ffindir.

Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar y dull Deialog Agored, ar ôl bod yn ymwneud yn agos â'i arfer yng Ngorllewin y Ffindir ers dros ugain mlynedd. Gallwch weld rhai o'i erthyglau yma - mae rhai wedi cael eu hysgrifennu ar y cyd.

Ebrill 2014 DEIALOG AGORED: y ffilm gyflawn ar gael i’w gwylio ar-lein (dull amgen o wella seicosis).

‘Becoming Dialogical: Psychotherapy or a Way of Life?’ gan Jaakko Seikkula

‘Healing Elements of Therapeutic Conversation: Dialogue as an Embodiment of Love’ gan Jaakko Seikkula a David Trimble

‘Making sense of multi-actor dialogues in family therapy and network meetings’ gan Jaakko Seikkula, Aarno Laitila a Peter Rober

‘The Open Dialogue approach to Acute Psychosis: it's Poetics & Micropolitics’ gan Jaakko Seikkula a Mary E Olson

Gallwch wylio fideo o Jaakko Seikkula yn siarad am y dull Deialog Agored yma.

Mae Daniel Mackler yn wneuthurwr ffilmiau a chyn seicotherapydd o Efrog Newydd sydd wedi gwneud nifer o fideos ar y dull Deialog Agored.

Gallwch wylio rhai o'i gyfweliadau, a rhagluniau ar gyfer ffilmiau hir, ar ei sianel YouTube yma. Mae'r ffilm Deialog Agored llawn bellach ar gael yma. Mae Daniel hefyd wedi ysgrifennu traethawd dilynol 5 mlynedd ar Ddeialog Agored Y Ffindir y gallwch ei ddarllen yma.

Datblygu Deialog Agored (Developing Open Dialogue - DOD)
Mae DOD yn sefydliad nid-er-elw a leolir yn Swydd Efrog, Lloegr, sy'n anelu at ddarparu gwybodaeth gyfoes i bobl sydd â diddordeb mewn datblygiadau ym maes Deialog Agored ar draws y DU ac mewn mannau eraill, o weithrediadau gwasanaeth, i brosiectau ymchwil a chyfleoedd hyfforddi. Darllenwch am adnoddau Deialog Agored eraill ar wefan y sefydliad.

Ysgol Feddygol Prifysgol Massachusetts
Mae Ysgol Feddygol Prifysgol Massachusetts yn gweithio gyda Jaakko Seikkula i weithredu'r dull Deialog Agored yn yr Unol Daleithiau. Gallwch ddarllen mwy am y gwaith hwn yma.

Deialog Agored - bellach yn cael ei gyflwyno i'r DU

Mae grŵp o weithwyr iechyd meddwl proffesiynol ymroddedig yn awr yn cyflwyno Deialog Agored i'r DU. Mae clinigwyr a chyfoedion gwirfoddol lleol o bedair ymddiriedolaeth iechyd meddwl y GIG wedi dechrau hyfforddiant, a dechreuodd treial i'w gymharu gydag ymarfer presennol yn 2016.

Dechreuodd yr Hyfforddiant Sylfaenol cyntaf yn y dull Deialog Agored yn y DU yn 2016. Mae ar gyfer timau GIG, cyfoedion ac ymarferwyr annibynnol, ac fe'i cynhaliwyd yn Llundain dros gyfnod o 20 diwrnod, wedi'u gwasgaru mewn blociau trwy gydol y flwyddyn. Un o'r hyfforddwyr yw Mia Kurtti, sydd hefyd yn hyfforddi ar y Rhaglen Sylfaen yng Ngorllewin Lapdir. 

Cewch wybod mwy am hyfforddiant ar wefan Deialog Agored y DU.

Mae fideos o Gynhadledd Deialog Agored y DU Mawrth 2016 ar flog Mad in America.

Gallwch gael gwybod mwy ar dudalen we y Guardian sy’n sôn am y gynhadledd genedlaethol gyntaf  Deialog Agored â Chymorth-Cyfoedion a gynhaliwyd yn Llundain ym mis Mawrth 2015.

Mynychodd Tom Stockmann, seiciatrydd sy'n gweithio yn Llundain, hyfforddiant mewn Deialog Agored â Chymorth-Cyfoedion yn 2015. Gallwch ddarllen ei flog am ei brofiadau yma a phost arwahân a ysgrifennodd ar gyfer gwefan Mad in America yma.

Gallwch ddarllen rhifynnau o fwletin Deialog Agored â Chymorth Cyfoedion y DU yma.

Grŵp Deialog Agored Nottingham

Cynhyrchwyd nifer o gyflwyniadau a dogfennau gan y grŵp yn Awst / Medi 2013 ar gyfer gweithdy ar Ddeialog Agored mewn cynhadledd o'r enw Seiciatreg y tu hwnt i'r Paradigm Presennol (Psychiatry Beyond the Current Paradigm) a drefnwyd gan y 'Critical Psychiatry Network' ac 'Asylum Associates'.

Cyflwyniad Deialog Agored Nottingham

Egwyddorion Deialog Agored Nottingham

Tudalen Facebook Deialog Agored Nottingham

Gallwch ddarllen mwy am weithdy Deialog Agored Nottingham yma.

Angen help ar frys

Here's how Consultant Child Psychologist Dr Sue Evans introduced the Finnish @KivaSchool anti-bullying scheme to sc… twitter.com/i/web/status/1…

Shooting the first scenes for our LGBT short film we’re making with @Iris_Outreach. Shame about the weather after a… twitter.com/i/web/status/1…

Pop in to Welshpool Town Hall today (10 July) until 8.30pm to find out more about the NHS Future Fit proposals. I’m… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think