Y dull Deialog Agored

"Mae'r dull Deialog Agored yn ddull athronyddol / damcaniaethol i bobl sy'n dioddef argyfwng iechyd meddwl a'u teuluoedd / rhwydweithiau, yn ogystal â system o ofal, a ddatblygwyd yng Ngorllewin Lapdir yn y Ffindir dros y 25-30 mlynedd diwethaf".

Mae'r pwyslais ar sefydlu deialog gyda nid dim ond y person mewn argyfwng, ond hefyd rwydwaith gymdeithasol y person hwnnw, ac i gyd o fewn 24 awr. O ganlyniad i'r dull hwn, dengys bod yn aml lai o angen am feddyginiaeth a chyfnod mewn ysbyty.

Gallwch gael mwy o wybodaeth drwy glicio ar y cysylltiadau canlynol i wefannau a dogfennau:

Deialog Agored DU (Open Dialogue UK)

Deialog Agored - cymuned ryngwladol

‘Institute for Dialogic Practice’ - Sefydliad a'i leoliad yn yr Unol Daleithiau ac yn gyfleuster hyfforddi ym maes Deialog Agored gyda gwybodaeth ddefnyddiol ar y wefan.

Erthyglau a fideos ar Ddeialog Agored

Mae Dr Jaakko Seikkula yn Athro Seicotherapi ym Mhrifysgol Jyväskylä yn y Ffindir.

Mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar y dull Deialog Agored, ar ôl bod yn ymwneud yn agos â'i arfer yng Ngorllewin y Ffindir ers dros ugain mlynedd. Gallwch weld rhai o'i erthyglau yma - mae rhai wedi cael eu hysgrifennu ar y cyd.

Ebrill 2014 DEIALOG AGORED: y ffilm gyflawn ar gael i’w gwylio ar-lein (dull amgen o wella seicosis).

‘Becoming Dialogical: Psychotherapy or a Way of Life?’ gan Jaakko Seikkula

‘Healing Elements of Therapeutic Conversation: Dialogue as an Embodiment of Love’ gan Jaakko Seikkula a David Trimble

‘Making sense of multi-actor dialogues in family therapy and network meetings’ gan Jaakko Seikkula, Aarno Laitila a Peter Rober

‘The Open Dialogue approach to Acute Psychosis: it's Poetics & Micropolitics’ gan Jaakko Seikkula a Mary E Olson

Gallwch wylio fideo o Jaakko Seikkula yn siarad am y dull Deialog Agored yma.

Mae Daniel Mackler yn wneuthurwr ffilmiau a chyn seicotherapydd o Efrog Newydd sydd wedi gwneud nifer o fideos ar y dull Deialog Agored.

Gallwch wylio rhai o'i gyfweliadau, a rhagluniau ar gyfer ffilmiau hir, ar ei sianel YouTube yma. Mae'r ffilm Deialog Agored llawn bellach ar gael yma. Mae Daniel hefyd wedi ysgrifennu traethawd dilynol 5 mlynedd ar Ddeialog Agored Y Ffindir y gallwch ei ddarllen yma.

Datblygu Deialog Agored (Developing Open Dialogue - DOD)
Mae DOD yn sefydliad nid-er-elw a leolir yn Swydd Efrog, Lloegr, sy'n anelu at ddarparu gwybodaeth gyfoes i bobl sydd â diddordeb mewn datblygiadau ym maes Deialog Agored ar draws y DU ac mewn mannau eraill, o weithrediadau gwasanaeth, i brosiectau ymchwil a chyfleoedd hyfforddi. Darllenwch am adnoddau Deialog Agored eraill ar wefan y sefydliad.

Ysgol Feddygol Prifysgol Massachusetts
Mae Ysgol Feddygol Prifysgol Massachusetts yn gweithio gyda Jaakko Seikkula i weithredu'r dull Deialog Agored yn yr Unol Daleithiau. Gallwch ddarllen mwy am y gwaith hwn yma.

Deialog Agored - bellach yn cael ei gyflwyno i'r DU

Mae grŵp o weithwyr iechyd meddwl proffesiynol ymroddedig yn awr yn cyflwyno Deialog Agored i'r DU. Mae clinigwyr a chyfoedion gwirfoddol lleol o bedair ymddiriedolaeth iechyd meddwl y GIG wedi dechrau hyfforddiant, a dechreuodd treial i'w gymharu gydag ymarfer presennol yn 2016.

Dechreuodd yr Hyfforddiant Sylfaenol cyntaf yn y dull Deialog Agored yn y DU yn 2016. Mae ar gyfer timau GIG, cyfoedion ac ymarferwyr annibynnol, ac fe'i cynhaliwyd yn Llundain dros gyfnod o 20 diwrnod, wedi'u gwasgaru mewn blociau trwy gydol y flwyddyn. Un o'r hyfforddwyr yw Mia Kurtti, sydd hefyd yn hyfforddi ar y Rhaglen Sylfaen yng Ngorllewin Lapdir. 

Cewch wybod mwy am hyfforddiant ar wefan Deialog Agored y DU.

Mae fideos o Gynhadledd Deialog Agored y DU Mawrth 2016 ar flog Mad in America.

Gallwch gael gwybod mwy ar dudalen we y Guardian sy’n sôn am y gynhadledd genedlaethol gyntaf  Deialog Agored â Chymorth-Cyfoedion a gynhaliwyd yn Llundain ym mis Mawrth 2015.

Mynychodd Tom Stockmann, seiciatrydd sy'n gweithio yn Llundain, hyfforddiant mewn Deialog Agored â Chymorth-Cyfoedion yn 2015. Gallwch ddarllen ei flog am ei brofiadau yma a phost arwahân a ysgrifennodd ar gyfer gwefan Mad in America yma.

Gallwch ddarllen rhifynnau o fwletin Deialog Agored â Chymorth Cyfoedion y DU yma.

Grŵp Deialog Agored Nottingham

Cynhyrchwyd nifer o gyflwyniadau a dogfennau gan y grŵp yn Awst / Medi 2013 ar gyfer gweithdy ar Ddeialog Agored mewn cynhadledd o'r enw Seiciatreg y tu hwnt i'r Paradigm Presennol (Psychiatry Beyond the Current Paradigm) a drefnwyd gan y 'Critical Psychiatry Network' ac 'Asylum Associates'.

Cyflwyniad Deialog Agored Nottingham

Egwyddorion Deialog Agored Nottingham

Tudalen Facebook Deialog Agored Nottingham

Gallwch ddarllen mwy am weithdy Deialog Agored Nottingham yma.

Angen help ar frys

Chief Inspector Rhiannon Ivens of @DyfedPowys updates us about #Powys Partnerships and the force #mentalhealth conf… twitter.com/i/web/status/9…

Thank you to Huw Irranca-Davies @wgmin_csc for visiting Powys Regional Partnership Board today, helping to shape th… twitter.com/i/web/status/9…

...And for those that either enjoyed my talk at #adisorder4everyone - here it is for your reading pleasure! If you… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Elan Links - FREE Five-Day Ecology Course in the Elan Valley, near Rhayader, Powys

23 Ebrill 2018

The Elan Links project is currently running in the Elan Valley, near Rhayader, Powys and creates opportunities for people to access bespoke well-being woodland activities, woodland skills training courses, week-long intensive training in sector specific activities, mentoring, work placemen

events

Celf-Able Art Group

Mawrth 24 Ebrill 2018

Llanfair Caereinion

New Pathways SURE for Mental Health

Mercher 25 Ebrill 2018

Interactive Conference 2018, Wrexham

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Talk on Natural Health and Wellbeing

Mercher 25 Ebrill 2018

Tania Dolley explores the positive mental and physical benefits of connecting with nature and the outdoors (Brecon & District Mind)

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think