Barn Lerpwl: myfyrdod, atebion a meddyginiaethau

"Mae pobl yn aml yn cael eu beio am sut y maent yn meddwl. Mae'r label sarhaus o 'anhwylder personoliaeth', er enghraifft, yn llwyddo i labeli pobl yn 'sâl' ac ar yr un pryd yn eu beio am eu ffyrdd o feddwl."

Mae’r Athro Peter Kinderman, Cyfarwyddwr Athrofa Seicoleg Prifysgol Lerpwl, Iechyd a Chymdeithas, yn ysgrifennu am yr hyn y gallwn ei wneud i helpu ein hunain i fyw bywydau hapusach, iachach. Mwy yma.

Cyfweliad gyda’r Seicolegydd Lucy Johnstone

Rhan o Gyfres o Gyfweliadau - Dyfodol Iechyd Meddwl ar wefan Psychology Today. Mae Lucy yn sôn am y posibilrwydd o fod "heb-ddiagnosis" a’r fformiwleiddiad seicolegol. Mwy yma.

Mae cyfweliadau eraill yng Nghyfres Cyfweliadau - Dyfodol Iechyd Meddwl ar gael yma.

O salwch meddwl i fodel cymdeithasol o wallgofrwydd a gofid

Towards a social model of madness and distress report

Adroddiad sy'n ystyried stigmateiddio ac agwedd annefnyddiol y model meddygol sy'n dominyddu meddwl proffesiynol a chyhoeddus. Gyda chyfraniadau gan ddefnyddwyr a goroeswyr gwasanaethau iechyd meddwl. Cefnogir gan Sefydliad Joseph Rowntree, rhwydwaith NSUN ar gyfer iechyd meddwl a ‘Shaping our Lives’ – sefydliad, tanc meddwl a rhwydwaith genedlaethol annibynnol a reolir gan ddefnyddwyr. Mwy yma.

'storm risin' gan Sean Burn

Mae’r artist Sean Burn wedi cynhyrchu darn o "gelf sŵn" sydd yn symiant o'i brofiadau tymor hir o glywed lleisiau a gweledigaethau. Gallwch wrando ar y darn yma.

Rachel Waddingham - anghofio'r labeli

Deinameg Grym: Lleisiau ymylol, Lleisiau cryfach

Ym mis Medi 2013, yng nghynhadledd Nottingham: Seiciatreg y tu hwnt i'r patrwm presennol, cynhaliodd y Seicolegydd Clinigol Steven Coles weithdy ar y pwnc Deinameg Grym yn ymwneud â gofid meddwl.

Mae wedi darparu'r adnoddau canlynol o’i weithdy am ragor o wybodaeth:

Gallwch ddarllen mwy am y gweithdy yma.

Seiciatreg: peryglon Diagnosis Seiciatrig ....

Trawma, Profiadau Somatig a Peter A. Levine PhD

Safbwyntiau Critigol ar Fodel Biofeddygol Trallod Meddwl: Achosion neu ffactorau cyfrannol

Angen help ar frys

Chief Inspector Rhiannon Ivens of @DyfedPowys updates us about #Powys Partnerships and the force #mentalhealth conf… twitter.com/i/web/status/9…

Thank you to Huw Irranca-Davies @wgmin_csc for visiting Powys Regional Partnership Board today, helping to shape th… twitter.com/i/web/status/9…

...And for those that either enjoyed my talk at #adisorder4everyone - here it is for your reading pleasure! If you… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Elan Links - FREE Five-Day Ecology Course in the Elan Valley, near Rhayader, Powys

23 Ebrill 2018

The Elan Links project is currently running in the Elan Valley, near Rhayader, Powys and creates opportunities for people to access bespoke well-being woodland activities, woodland skills training courses, week-long intensive training in sector specific activities, mentoring, work placemen

events

Celf-Able Art Group

Mawrth 24 Ebrill 2018

Llanfair Caereinion

New Pathways SURE for Mental Health

Mercher 25 Ebrill 2018

Interactive Conference 2018, Wrexham

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Talk on Natural Health and Wellbeing

Mercher 25 Ebrill 2018

Tania Dolley explores the positive mental and physical benefits of connecting with nature and the outdoors (Brecon & District Mind)

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think