Gwellhad – beth mae’n ei olygu?

Mae gwellhad yn ymwneud â byw yn dda."

"Taith o dwf personol a thrawsnewid."

"Mae pobl sydd â diagnosis seiciatrig yn gwella ac yn aros yn iach."

"gobaith, rheolaeth, cyfleoedd."

Mae gwellhad yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae gan lawer ohonom ein diffiniad eu hunain o wellhad. Dywedwch wrthym am eich un chi fel y gallwn eu rhannu ar y dudalen hon. Cliciwch yma i ddweud wrthym - beth mae gwellhad yn ei olygu i chi?

Adborth

Mai 18, 2012 - "Dod o hyd i foddhad tra’n aros yn iach".

Ionawr 25, 2014 - "I mi, mae gwellhad yn golygu meistroli eich meddwl eich hun a hunan reolaeth. I drin ei hun ac eraill â pharch ac i fod yn rhydd o hunan-amheuaeth a hunan-feirniadaeth fychanol"

Ble alla i gael mwy o wybodaeth am adferiad?

Siaradwch ag eraill, yn enwedig cyfoedion sydd ar lwybrau tebyg. Gallwn i gyd rannu ein profiadau a bod yn greadigol gyda'i gilydd wrth ddod o hyd i les personol.

Ar y we …

Mae DIY Futures Powys yn brosiect sy'n cael ei seilio ar egwyddorion adfer ac ymagwedd sy'n canolbwyntio ar unigolion. Cewch wybod mwy yma.

Gallwch lawrlwytho cyflwyniad am wellhad a baratowyd gan dîm DIY Futures yma.

Darllenwch am Agoriad Swyddogol Canolfan Addysgu Llesiant a Gwellhad yn Ysbyty Bronllys ym Mhowys yma.

Mae gwybodaeth am wellhad ar wefan Cyngor Sir Powys yma.

Dyma rai enghreifftiau o wefannau eraill lle gallwch archwilio a dysgu mwy am wellhad, fodd bynnag, os hoffech chi gael help i gael gwybod mwy, cysylltwch â'n gwasanaeth gwybodaeth:

Mae Inter Voice yn gweithio ar draws y byd i ledaenu negeseuon cadarnhaol a gobeithiol am y profiad o glywed lleisiau. Os ydych yn clywed lleisiau, yn adnabod rhywun sydd neu os hoffech gael gwybod mwy am y profiad hwn, dyma’r safle i chi.

Bydd meddwl positif yn eich galluogi i wneud pethau'n well nag y bydd meddwl negyddol

Adroddiadau ac Erthyglau

All y gwasanaethau iechyd meddwl fel yr ydym yn eu hadnabod mewn gwirionedd gefnogi Gwellhad?

Yn y darn hwn, mae Dr Rachel Perkins OBE yn gofyn cwestiynau heriol am y graddau y mae ein system wasanaeth bresennol yn wirioneddol addas i'r pwrpas wrth ymdrin  â gwellhad. Mae'n mynd ymlaen i awgrymu bod buddiannau breintiedig cryf mewn cynnal y ‘status quo’ ond yn dadlau bod newid yn angenrheidiol er mwyn cyflawni gweledigaeth wellhad. Mae Rachel yn ysgrifennu o safbwynt rhywun sydd â phrofiad helaeth wrth gynllunio, cyflwyno ac hefyd mewn derbyn gwasanaethau iechyd meddwl.

Darllenwch yr erthygl yma.

Gwellhad: persbectif gofalwr

Mae papur briffio’r Galnolfan Iechyd Meddwl yn archwilio beth mae gwellhad yn ei olygu i deuluoedd a ffrindiau pobl â chyflyrau iechyd meddwl. Mwy yma.

Llyfrau...

Os ydych chi'n ddarllenwr mae hefyd lawer o lyfrau ac erthyglau am wellhad. Dyma rai enghreifftiau ond eto os hoffech help i gael gwybod mwy cysylltwch â'n gwasanaeth gwybodaeth.

Recovery in Mental Health: Reshaping Scientific and Clinical Responsibilities by Michaela Amering, Margit Schmolke. Am ddim ar-lein.

Mae PCCS Books yn cyhoeddi llyfrau a chylchgronau cwnsela a seicotherapi.

Os oes gennych awgrymiadau ynghylch ffynonellau eraill o wybodaeth am adferiad yr ydych yn meddwl y dylem rannu, cysylltwch â jackie.newey(at)pavo.org.uk neu ffoniwch 01686 628 300.

Datblygu Colegau Gwellhad

Gallwch gael gwybod mwy o wybodaeth yma.

Webinar ‘Peers as Partners: How England’s Recovery Learning Colleges Are Changing the Culture’.  Mwy yma.

Angen help ar frys

Chief Inspector Rhiannon Ivens of @DyfedPowys updates us about #Powys Partnerships and the force #mentalhealth conf… twitter.com/i/web/status/9…

Thank you to Huw Irranca-Davies @wgmin_csc for visiting Powys Regional Partnership Board today, helping to shape th… twitter.com/i/web/status/9…

...And for those that either enjoyed my talk at #adisorder4everyone - here it is for your reading pleasure! If you… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Elan Links - FREE Five-Day Ecology Course in the Elan Valley, near Rhayader, Powys

23 Ebrill 2018

The Elan Links project is currently running in the Elan Valley, near Rhayader, Powys and creates opportunities for people to access bespoke well-being woodland activities, woodland skills training courses, week-long intensive training in sector specific activities, mentoring, work placemen

events

Visit to Abbey-Cwm-Hir Hall, Llandrindod Wells

Iau 26 Ebrill 2018

Ponthafren Association

80's Disco Night

Sadwrn 28 Ebrill 2018

Newtown

Sculpture Workshop 1 with Geraint Edwards

Mawrth 1 Mai 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 2 Mai 2018

Newtown

Smartphone Workshop

Mercher 2 Mai 2018

Ponthafren, Newtown

Become a Dementia Friend

Mawrth 8 Mai 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 9 Mai 2018

Machynlleth

Mental Health Today Wales 2018

Iau 10 Mai 2018

Conference in Cardiff

Coffee Morning

Sul 13 Mai 2018

Dementia Friendly Newtown

Celf-Able Art Group

Mawrth 15 Mai 2018

Llanfair Caereinion

Networking Event - Mental Health Awareness Week

Mercher 16 Mai 2018

Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Iau 17 Mai 2018

Guilsfield

Ink Drawing 2 with Sorell Matei

Iau 17 Mai 2018

Mid Powys Mind

SafeTALK:Suicide Alertness Course for Everyone

Llun 21 Mai 2018

Bracken Trust, Llandrindod Wells

Celf-Able Art Group

Mercher 23 Mai 2018

Caersws

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 6 Mehefin 2018

Newtown

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Celf-Able Art Group

Mercher 13 Mehefin 2018

Machynlleth

Celf-Able Art Group

Mawrth 19 Mehefin 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 2 with Geraint Edwards

Mawrth 19 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 21 Mehefin 2018

Guilsfield

Stencil Techniques 1 in Painting with Sorell Matei

Iau 21 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mercher 27 Mehefin 2018

Caersws

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne

Celf-Able Art Group

Mercher 4 Gorffennaf 2018

Newtown

Celf-Able Art Group

Mercher 11 Gorffennaf 2018

Machynlleth

Stencil Techniques 2 in Painting with Sorell Matei

Iau 12 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Llanfair Caereinion

Sculpture Workshop 3 with Geraint Edwards

Mawrth 17 Gorffennaf 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Iau 19 Gorffennaf 2018

Guilsfield

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think