Gwellhad – beth mae’n ei olygu?

Mae gwellhad yn ymwneud â byw yn dda."

"Taith o dwf personol a thrawsnewid."

"Mae pobl sydd â diagnosis seiciatrig yn gwella ac yn aros yn iach."

"gobaith, rheolaeth, cyfleoedd."

Mae gwellhad yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae gan lawer ohonom ein diffiniad eu hunain o wellhad. Dywedwch wrthym am eich un chi fel y gallwn eu rhannu ar y dudalen hon. Cliciwch yma i ddweud wrthym - beth mae gwellhad yn ei olygu i chi?

Adborth

Mai 18, 2012 - "Dod o hyd i foddhad tra’n aros yn iach".

Ionawr 25, 2014 - "I mi, mae gwellhad yn golygu meistroli eich meddwl eich hun a hunan reolaeth. I drin ei hun ac eraill â pharch ac i fod yn rhydd o hunan-amheuaeth a hunan-feirniadaeth fychanol"

Ble alla i gael mwy o wybodaeth am adferiad?

Siaradwch ag eraill, yn enwedig cyfoedion sydd ar lwybrau tebyg. Gallwn i gyd rannu ein profiadau a bod yn greadigol gyda'i gilydd wrth ddod o hyd i les personol.

Ar y we …

Mae DIY Futures Powys yn brosiect sy'n cael ei seilio ar egwyddorion adfer ac ymagwedd sy'n canolbwyntio ar unigolion. Cewch wybod mwy yma.

Gallwch lawrlwytho cyflwyniad am wellhad a baratowyd gan dîm DIY Futures yma.

Darllenwch am Agoriad Swyddogol Canolfan Addysgu Llesiant a Gwellhad yn Ysbyty Bronllys ym Mhowys yma.

Mae gwybodaeth am wellhad ar wefan Cyngor Sir Powys yma.

Dyma rai enghreifftiau o wefannau eraill lle gallwch archwilio a dysgu mwy am wellhad, fodd bynnag, os hoffech chi gael help i gael gwybod mwy, cysylltwch â'n gwasanaeth gwybodaeth:

Mae Inter Voice yn gweithio ar draws y byd i ledaenu negeseuon cadarnhaol a gobeithiol am y profiad o glywed lleisiau. Os ydych yn clywed lleisiau, yn adnabod rhywun sydd neu os hoffech gael gwybod mwy am y profiad hwn, dyma’r safle i chi.

Bydd meddwl positif yn eich galluogi i wneud pethau'n well nag y bydd meddwl negyddol

Adroddiadau ac Erthyglau

All y gwasanaethau iechyd meddwl fel yr ydym yn eu hadnabod mewn gwirionedd gefnogi Gwellhad?

Yn y darn hwn, mae Dr Rachel Perkins OBE yn gofyn cwestiynau heriol am y graddau y mae ein system wasanaeth bresennol yn wirioneddol addas i'r pwrpas wrth ymdrin  â gwellhad. Mae'n mynd ymlaen i awgrymu bod buddiannau breintiedig cryf mewn cynnal y ‘status quo’ ond yn dadlau bod newid yn angenrheidiol er mwyn cyflawni gweledigaeth wellhad. Mae Rachel yn ysgrifennu o safbwynt rhywun sydd â phrofiad helaeth wrth gynllunio, cyflwyno ac hefyd mewn derbyn gwasanaethau iechyd meddwl.

Darllenwch yr erthygl yma.

Gwellhad: persbectif gofalwr

Mae papur briffio’r Galnolfan Iechyd Meddwl yn archwilio beth mae gwellhad yn ei olygu i deuluoedd a ffrindiau pobl â chyflyrau iechyd meddwl. Mwy yma.

Llyfrau...

Os ydych chi'n ddarllenwr mae hefyd lawer o lyfrau ac erthyglau am wellhad. Dyma rai enghreifftiau ond eto os hoffech help i gael gwybod mwy cysylltwch â'n gwasanaeth gwybodaeth.

Recovery in Mental Health: Reshaping Scientific and Clinical Responsibilities by Michaela Amering, Margit Schmolke. Am ddim ar-lein.

Mae PCCS Books yn cyhoeddi llyfrau a chylchgronau cwnsela a seicotherapi.

Os oes gennych awgrymiadau ynghylch ffynonellau eraill o wybodaeth am adferiad yr ydych yn meddwl y dylem rannu, cysylltwch â jackie.newey(at)pavo.org.uk neu ffoniwch 01686 628 300.

Datblygu Colegau Gwellhad

Gallwch gael gwybod mwy o wybodaeth yma.

Webinar ‘Peers as Partners: How England’s Recovery Learning Colleges Are Changing the Culture’.  Mwy yma.

Angen help ar frys

Here's how Consultant Child Psychologist Dr Sue Evans introduced the Finnish @KivaSchool anti-bullying scheme to sc… twitter.com/i/web/status/1…

Shooting the first scenes for our LGBT short film we’re making with @Iris_Outreach. Shame about the weather after a… twitter.com/i/web/status/1…

Pop in to Welshpool Town Hall today (10 July) until 8.30pm to find out more about the NHS Future Fit proposals. I’m… twitter.com/i/web/status/1…

latest news

Mind Brecon & District - 2 vacancies

17 Gorffennaf 2018

Family Well-being Worker Hours:  16 hrs per week Salary:  £18,870 pro rata Location:  Brecon and district area, based in Brecon Contact :  Zoe Porter/Clare Searle on 01874 611529 or email info@breconmind.org.uk Community Well-being Worker Hours:  10 hrs per week Salar

events

Celf-Able Art Group

Mercher 25 Gorffennaf 2018

Caersws

SOS (Silence of Suicide)

Gwener 27 Gorffennaf 2018

Brecon Mind

Dementia Workshop

Llun 30 Gorffennaf 2018

A PAVO event in Llandrindod Wells to discuss engagement with local communities to shape future dementia services in Powys.

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 2 Awst 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 7 Awst 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Dementia Friend Training Session

Mawrth 14 Awst 2018

Ystradgynlais

Dementia Friends Dyfi Valley (first Tuesday of the month)

Mawrth 4 Medi 2018

Memory Cafe - Machynlleth

Life Story Dementia Training

Mercher 5 Medi 2018

Brecon

Youth Group Mid Powys Mind (every Thursday)

Iau 6 Medi 2018

Llandrindod Wells

Children Who Self Harm (one day course)

Mawrth 11 Medi 2018

Newtown

Powys Community Health Council - Full Meeting

Mawrth 11 Medi 2018

Llandrindod Wells

Here I Am: Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 15 Medi 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Friend Training Session

Iau 20 Medi 2018

Brecon

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 9 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 11 Hydref 2018

Powys Community Health Council

Inward Journey - Focusing workshop with Elizabeth Halls

Sadwrn 13 Hydref 2018

A Bleddfa Centre event near Knighton in East Powys

Dementia Awareness Training

Iau 18 Hydref 2018

Llandrindod Wells

Dementia Friend Training Session

Gwener 19 Hydref 2018

Ystradgynlais

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 30 Hydref 2018

Brecon

Challenging Behaviour and Autistic Spectrum Disorder Training

Iau 22 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Dols (Deprivation of Liberty Safeguarding) Legal Guidance Training

Mercher 28 Tachwedd 2018

Llandrindod Wells

Domestic Abuse (Adults) Training

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Powys Community Health Council - Full Council

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Llandrindod Wells

Mental Health Awareness (half day training)

Mawrth 4 Rhagfyr 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Mawrth 5 Chwefror 2019

Newtown

Children Who Self Harm (one day course)

Gwener 15 Chwefror 2019

Brecon

Challenging Behaviour in Dementia Training

Iau 21 Chwefror 2019

Newtown

Life Story Dementia Training

Iau 7 Mawrth 2019

Newtown
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think