Gwellhad – beth mae’n ei olygu?

Mae gwellhad yn ymwneud â byw yn dda."

"Taith o dwf personol a thrawsnewid."

"Mae pobl sydd â diagnosis seiciatrig yn gwella ac yn aros yn iach."

"gobaith, rheolaeth, cyfleoedd."

Mae gwellhad yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae gan lawer ohonom ein diffiniad eu hunain o wellhad. Dywedwch wrthym am eich un chi fel y gallwn eu rhannu ar y dudalen hon. Cliciwch yma i ddweud wrthym - beth mae gwellhad yn ei olygu i chi?

Adborth

Mai 18, 2012 - "Dod o hyd i foddhad tra’n aros yn iach".

Ionawr 25, 2014 - "I mi, mae gwellhad yn golygu meistroli eich meddwl eich hun a hunan reolaeth. I drin ei hun ac eraill â pharch ac i fod yn rhydd o hunan-amheuaeth a hunan-feirniadaeth fychanol"

Ble alla i gael mwy o wybodaeth am adferiad?

Siaradwch ag eraill, yn enwedig cyfoedion sydd ar lwybrau tebyg. Gallwn i gyd rannu ein profiadau a bod yn greadigol gyda'i gilydd wrth ddod o hyd i les personol.

Ar y we …

Mae DIY Futures Powys yn brosiect sy'n cael ei seilio ar egwyddorion adfer ac ymagwedd sy'n canolbwyntio ar unigolion. Cewch wybod mwy yma.

Gallwch lawrlwytho cyflwyniad am wellhad a baratowyd gan dîm DIY Futures yma.

Darllenwch am Agoriad Swyddogol Canolfan Addysgu Llesiant a Gwellhad yn Ysbyty Bronllys ym Mhowys yma.

Mae gwybodaeth am wellhad ar wefan Cyngor Sir Powys yma.

Dyma rai enghreifftiau o wefannau eraill lle gallwch archwilio a dysgu mwy am wellhad, fodd bynnag, os hoffech chi gael help i gael gwybod mwy, cysylltwch â'n gwasanaeth gwybodaeth:

Mae Inter Voice yn gweithio ar draws y byd i ledaenu negeseuon cadarnhaol a gobeithiol am y profiad o glywed lleisiau. Os ydych yn clywed lleisiau, yn adnabod rhywun sydd neu os hoffech gael gwybod mwy am y profiad hwn, dyma’r safle i chi.

Bydd meddwl positif yn eich galluogi i wneud pethau'n well nag y bydd meddwl negyddol

Adroddiadau ac Erthyglau

All y gwasanaethau iechyd meddwl fel yr ydym yn eu hadnabod mewn gwirionedd gefnogi Gwellhad?

Yn y darn hwn, mae Dr Rachel Perkins OBE yn gofyn cwestiynau heriol am y graddau y mae ein system wasanaeth bresennol yn wirioneddol addas i'r pwrpas wrth ymdrin  â gwellhad. Mae'n mynd ymlaen i awgrymu bod buddiannau breintiedig cryf mewn cynnal y ‘status quo’ ond yn dadlau bod newid yn angenrheidiol er mwyn cyflawni gweledigaeth wellhad. Mae Rachel yn ysgrifennu o safbwynt rhywun sydd â phrofiad helaeth wrth gynllunio, cyflwyno ac hefyd mewn derbyn gwasanaethau iechyd meddwl.

Darllenwch yr erthygl yma.

Gwellhad: persbectif gofalwr

Mae papur briffio’r Galnolfan Iechyd Meddwl yn archwilio beth mae gwellhad yn ei olygu i deuluoedd a ffrindiau pobl â chyflyrau iechyd meddwl. Mwy yma.

Llyfrau...

Os ydych chi'n ddarllenwr mae hefyd lawer o lyfrau ac erthyglau am wellhad. Dyma rai enghreifftiau ond eto os hoffech help i gael gwybod mwy cysylltwch â'n gwasanaeth gwybodaeth.

Recovery in Mental Health: Reshaping Scientific and Clinical Responsibilities by Michaela Amering, Margit Schmolke. Am ddim ar-lein.

Mae PCCS Books yn cyhoeddi llyfrau a chylchgronau cwnsela a seicotherapi.

Os oes gennych awgrymiadau ynghylch ffynonellau eraill o wybodaeth am adferiad yr ydych yn meddwl y dylem rannu, cysylltwch â jackie.newey(at)pavo.org.uk neu ffoniwch 01686 628 300.

Datblygu Colegau Gwellhad

Gallwch gael gwybod mwy o wybodaeth yma.

Webinar ‘Peers as Partners: How England’s Recovery Learning Colleges Are Changing the Culture’.  Mwy yma.

Angen help ar frys

The Bird Company - Barriers, a free @celf_able performance Wed 24 Jan 2pm at @OrielDavies. Celf-Able - providing o… twitter.com/i/web/status/9…

Call for applications from mental health service users and carers:Involvement in a Lived Experience Working Group f… twitter.com/i/web/status/9…

Come along to this public meeting in @DPP_NPTBrecon to hear from @DafyddLlywelyn & @PGCCMarkCollins with local offi… twitter.com/i/web/status/9…

latest news

Welsh Government Migrant Support Organisations Mapping Exercise

8 Ionawr 2018

The Welsh Government is aware that Brexit is causing some anxiety amongst many migrant communities in Wales. Officials from the Equality Team are drawing up as comprehensive a list as possible of migrant support groups / associations / clubs, so they can better reassure residents about their status,

events

Adult Autism (ASD) Training

Llun 22 Ionawr 2018

Newtown

Invest in your Health

Llun 22 Ionawr 2018

Taster Session - Building Better Health, Ponthafren

Mental Capacity Act & Best Interest Training

Mawrth 23 Ionawr 2018

Newtown

Montgomeryshire Local Committee

Mawrth 23 Ionawr 2018

Powys Community Health Council

The Bird Company – ‘Barriers’

Mercher 24 Ionawr 2018

Celf-Able, Newtown

Meal Deal (Iranian Menu)

Mercher 24 Ionawr 2018

Ponthafren, Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 25 Ionawr 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Emerging Proud - Welsh Premier

Sul 28 Ionawr 2018

Community Film Screening and Discussion Circle - Llandrindod Wells

Sculpture with Geraint Edwards

Mawrth 30 Ionawr 2018

Mid Powys Mind

Celf-Able Art Group

Mawrth 30 Ionawr 2018

Newtown

Creative Space Programme (workshops)

Iau 1 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

LGBTQ+ Awareness Talk

Iau 1 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Mental Health Awareness Training

Llun 5 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Suicide First-Aid 2018 Conference

Llun 5 Chwefror 2018

Cardiff

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Stand up for emotional health & wellbeing meeting

Mawrth 6 Chwefror 2018

A network for anyone with an interest in mental health, including people who have used mental health services, carers or service providers.

Challenging Behaviour in Dementia Training

Mawrth 6 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 7 Chwefror 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Rethinking Respite - Living with/caring for someone with Dementia

Mercher 7 Chwefror 2018

Meeting with the Older People’s Commissioner for Wales to talk about what you want from respite/short break support - Llandrindod Wells

Creative Space Programme (workshops)

Iau 8 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

SURE for Mental Health Training (2 days)

Iau 8 Chwefror 2018

Llandrindod Wells

Radnorshire & Brecknock Local Committee

Iau 8 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Clay Workshop with Alex Allpress

Mawrth 13 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Creative Space Programme (workshops)

Iau 15 Chwefror 2018

Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells

Tai Chi (Mondays)

Llun 19 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Anger Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 21 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Working as an Artist in a Care Home (Talk)

Mercher 21 Chwefror 2018

Brecon & District Mind

Mixed Media with Sorell Matei

Iau 22 Chwefror 2018

Mid Powys Mind

Depression Busting Course (2 days)

Llun 26 Chwefror 2018

Newtown

Adult Autism (ASD) Training

Mawrth 27 Chwefror 2018

Brecon

Executive Committee

Mawrth 27 Chwefror 2018

Powys Community Health Council

Disability Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Newtown

Dementia Awareness Training

Iau 8 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

Full Council Meeting

Mawrth 13 Mawrth 2018

Powys Community Health Council

Depression Management Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 14 Mawrth 2018

Mid Powys Mind

Drug Use Screening Tool (DUST) Training

Mercher 14 Mawrth 2018

Brecon

Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) Awareness Training

Mercher 21 Mawrth 2018

Llandrindod Wells

ACTivate Your Life Classes - Tuesdays (4 weeks)

Mawrth 27 Mawrth 2018

Powys Teaching Health Board, Brecon

Building Self Worth Course (3 weeks, Wednesdays)

Mercher 11 Ebrill 2018

Mid Powys Mind

Compassionate Mental Health Conference (2 days)

Mercher 25 Ebrill 2018

Brecon, Powys

Managing Depression Course (3 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Presteigne

THRIVE Course (5 weeks, Mondays)

Llun 4 Mehefin 2018

Mid Powys Mind

Community Workers Meetings (Montgomeryshire)

Mercher 6 Mehefin 2018

Credu (formerly Powys Carers)

Mental Health First Aid Course (2 days)

Mawrth 3 Gorffennaf 2018

Presteigne
We value your feedback on our website, so please tell us what you think" title="We value your feedback on our website, so please tell us what you think