Legal matters and strategies

The main law relating to mental health in Powys, and indeed, Wales, is the Mental Health Measure (Wales). You can read about this, and the strategies developed by Welsh Government and Powys teaching Health Board relating to mental health, on these pages.

There is also information about the Deprivation of Liberty Safeguards and the Powys County Council One Plan.

The Active Offer

The Active Offer is one of the key principles of ‘More than just words...’, a strategic framework designed for health, social services and social care that was issued by the Welsh Government to support Welsh services in these fields.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Latest News

Cam-drin sylweddau - Sut allwn ni wrando? Substance Misuse - How can we listen?

Mae Llais Dinasyddion yn gwneud yn siŵr bod gwasanaethau cam-drin sylweddau yn cael eu cyflawni yn y ffordd gorau drwy gynnwys gwybodaeth arbenigol y...

Events