EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Amdanom ni

Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yw hwn.

 • Gofynnwch am help! Llinell Ymholiadau Iechyd Meddwl Powys. Rydym ar gael i geisio ateb eich cwestiynau am iechyd meddwl a llesiant. Gweler isod rhestr o'r math o wybodaeth y gallwn ei darparu:
  • Gwasanaethau iechyd meddwl yn eich ardal leol
  • Digwyddiadau, hyfforddiant a chyrsiau
  • Cyfleoedd a chymorth gan y sector gwirfoddol
  • Newyddion lleol a chenedlaethol ym maes iechyd meddwl
  • ... Enghreifftiau yn unig yw'r rhain, gwnawn ein gorau i gael hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac os nad ydym yn gwybod gwnawn bob ymdrech i gael hyd iddi ar eich rhan.
 • Rhannwch eich newyddion gyda ni! Hoffech chi rannu newyddion gydag eraill? Os felly, cysylltwch â ni. Gweler isod rhai o'r ffyrdd y gallwn eich helpu i hyrwyddo gwasanaethau, cymorth a chyfleoedd:
  • Powysmentalhealth.org.uk - calendr digwyddiadau a thudalennau newyddion sy'n cael eu diweddaru'n rheolaidd. Os hoffech ychwanegu rhywbeth, cysylltwch â ni.
  • Bwletin Deufisol - gyda'r newyddion a digwyddiadau diweddaraf ym myd iechyd meddwl trwy ebost. Mae'n cael ei hanfon at dros 500 o bobl ar hyd a lled Powys a thu hwnt i'r sir. Felly os hoffech inni hyrwyddo rhywbeth ar eich rhan, neu os hoffech dderbyn yr e-fwletin, gadewch inni wybod.
 • Cymerwch gip! Ceir mynediad at wybodaeth ar ein gwefan ar unrhyw adeg: powysmentalhealth.org.uk, felly mae croeso i chi gymryd cip. Os nad ydych yn gallu cael hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau, cysylltwch â ni?
 • Cyfrannu at y ddadl! Cymerwch gip ar ein blog
 • Beth am gyfrannu! Eisiau dysgu mwy ynghylch sut y gallwch helpu siapio gwasanaethau ar draws Powys a Chymru? Cysylltwch â Jane neu gellir dysgu mwy yma.
 • Ansicr am yr hyn rydych yn chwilio amdano? Os nad ydych yn gwybod yn union am beth rydych yn chwilio, neu'r gwasanaethau a'r cyfleoedd sydd ar gael? Cysylltwch â ni a gwnawn ein gorau i'ch helpu.
 • Cysylltu â ni! Ffoniwch ni ar 01686 628300 neu 01597 822191 neu gellir e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk. Rydym ar gael Dydd Llun - Gwener, 9 am - 5 pm.

Taflen Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys

Gellir lawrlwytho taflen ddwyieithog ar Wasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys yma.

Taflen Cyfranogiad Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO)

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn cefnogi dinasyddion, grwpiau a sefydliadau i gyfrannu at siapio gwasanaethau ar draws Powys mewn nifer o ddulliau gwahanol, o hwyluso clywed eich llais, i hyrwyddo cyfleoedd i chi gymryd rhan uniongyrchol mewn cyfarfodydd strategol. Gellir lawrlwytho'r daflen yn Gymraeg neu Saesneg yma.

Adborth

Gellir cyflwyno adborth am y wefan hon trwy'r arolwg cyfrinachol yma.

Gellir cyflwyno adborth am ein gwaith neu weithgareddau trwy arolwg cyfrinachol PAVO yma.

Neu gallwch gysylltu â ni'n uniongyrchol i roi eich adborth, awgrymiadau a syniadau drwy ffonio 01686 628 300 neu 01597 822191 neu drwy e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.

Mae Bwrdd Iechyd addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yn cyllido Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys (rhan o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys). Nid yw ein cyllidwyr o reidrwydd yn ategu cynnwys y wefan hon na blog Iechyd Meddwl Powys.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

New Mums Matter course from Ystradgynlais Mind

The Perinatal Service at Ystradgynlais Mind offers support in South Powys. The mental health charity supports women aged 18 and upwards who are...

Digwyddiadau

Helping our Homeless Wales

22 Rhagfyr 2019
Cardiff

Christmas Event with Brecon Mind

24 Rhagfyr 2019
Brecon Mind

Christmas Meal - Welshpool

25 Rhagfyr 2019
Welshpool Community Church

Christmas Day Event - Presteigne

25 Rhagfyr 2019
St Andrew's Village Hall, Presteigne

Christmas Event - Brecon

25 Rhagfyr 2019
Oti Kalo Greek Restaurant, Brecon

Christmas Event - Llandrindod Wells

25 Rhagfyr 2019
The Herb Garden, Llandrindod Wells

Christmas Day Dinner - Brecon

25 Rhagfyr 2019
The Castle Hotel, Brecon

Christmas Event - Llandrindod Wells

25 Rhagfyr 2019
Arvon Ales, Llandrindod Wells

Ponthafren Christmas Event - Newtown

25 Rhagfyr 2019
Ponthafren, Newtown

Christmas Day Lunch near Llandrindod Wells

25 Rhagfyr 2019
Ashfield Community Enterprise, Llandrindod Wells

Christmas Day Event - Llandrindod Wells

25 Rhagfyr 2019
Holy Trinity Church, Llandrindod Wells

Christmas Day Dinner - Llanfyllin

25 Rhagfyr 2019
Llanfyllin Institute, Llanfyllin

Christmas Dinner - Ystradgynlais

25 Rhagfyr 2019
Cwmllynfell Hall, Ystradgynlais

St Edwards Boxing Day Drop In

26 Rhagfyr 2019
Knighton Community Centre, Knighton

Powys Dementia Network

15 Ionawr 2020
Crossgates Community Centre, LD1 6RE

Social Prescribing and Arts on Prescription

15 Ionawr 2020
Celf o Gwmpas, Llandrindod Wells

Hearing Voices Network Cymru

15 Ionawr 2020
Global Link, Cardiff CF11 0SN

Inspiring Change – Exploration Workshop

26 Chwefror 2020
Bronllys Hospital, Brecon