EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Amdanom ni

Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yw hwn.

 • Gofynnwch am help! Llinell Ymholiadau Iechyd Meddwl Powys. Rydym ar gael i geisio ateb eich cwestiynau am iechyd meddwl a llesiant. Gweler isod rhestr o'r math o wybodaeth y gallwn ei darparu:
  • Gwasanaethau iechyd meddwl yn eich ardal leol
  • Digwyddiadau, hyfforddiant a chyrsiau
  • Cyfleoedd a chymorth gan y sector gwirfoddol
  • Newyddion lleol a chenedlaethol ym maes iechyd meddwl
  • ... Enghreifftiau yn unig yw'r rhain, gwnawn ein gorau i gael hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac os nad ydym yn gwybod gwnawn bob ymdrech i gael hyd iddi ar eich rhan.
 • Rhannwch eich newyddion gyda ni! Hoffech chi rannu newyddion gydag eraill? Os felly, cysylltwch â ni. Gweler isod rhai o'r ffyrdd y gallwn eich helpu i hyrwyddo gwasanaethau, cymorth a chyfleoedd:
  • Powysmentalhealth.org.uk - calendr digwyddiadau a thudalennau newyddion sy'n cael eu diweddaru'n rheolaidd. Os hoffech ychwanegu rhywbeth, cysylltwch â ni.
  • Bwletin Deufisol - gyda'r newyddion a digwyddiadau diweddaraf ym myd iechyd meddwl trwy ebost. Mae'n cael ei hanfon at dros 500 o bobl ar hyd a lled Powys a thu hwnt i'r sir. Felly os hoffech inni hyrwyddo rhywbeth ar eich rhan, neu os hoffech dderbyn yr e-fwletin, gadewch inni wybod.
 • Cymerwch gip! Ceir mynediad at wybodaeth ar ein gwefan ar unrhyw adeg: powysmentalhealth.org.uk, felly mae croeso i chi gymryd cip. Os nad ydych yn gallu cael hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau, cysylltwch â ni?
 • Cyfrannu at y ddadl! Cymerwch gip ar ein blog
 • Beth am gyfrannu! Eisiau dysgu mwy ynghylch sut y gallwch helpu siapio gwasanaethau ar draws Powys a Chymru? Cysylltwch â Owen neu gellir dysgu mwy yma.
 • Ansicr am yr hyn rydych yn chwilio amdano? Os nad ydych yn gwybod yn union am beth rydych yn chwilio, neu'r gwasanaethau a'r cyfleoedd sydd ar gael? Cysylltwch â ni a gwnawn ein gorau i'ch helpu.
 • Cysylltu â ni! Ffoniwch ni ar 01686 628300 neu 01597 822191 neu gellir e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk. Rydym ar gael Dydd Llun - Gwener, 9 am - 5 pm.

Taflen Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys

Gellir lawrlwytho taflen ddwyieithog ar Wasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys yma.

Taflen Cyfranogiad Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO)

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) yn cefnogi dinasyddion, grwpiau a sefydliadau i gyfrannu at siapio gwasanaethau ar draws Powys mewn nifer o ddulliau gwahanol, o hwyluso clywed eich llais, i hyrwyddo cyfleoedd i chi gymryd rhan uniongyrchol mewn cyfarfodydd strategol. Gellir lawrlwytho'r daflen yn Gymraeg neu Saesneg yma.

Adborth

Gellir cyflwyno adborth am y wefan hon trwy'r arolwg cyfrinachol yma.

Gellir cyflwyno adborth am ein gwaith neu weithgareddau trwy arolwg cyfrinachol PAVO yma.

Neu gallwch gysylltu â ni'n uniongyrchol i roi eich adborth, awgrymiadau a syniadau drwy ffonio 01686 628 300 neu 01597 822191 neu drwy e-bostio: mentalhealth(at)pavo.org.uk.

Mae Bwrdd Iechyd addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yn cyllido Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl Powys (rhan o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys). Nid yw ein cyllidwyr o reidrwydd yn ategu cynnwys y wefan hon na blog Iechyd Meddwl Powys.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Cynghrair Diwylliant Cymru | Wales Culture Alliance

Grŵp Cynghrair Diwylliant, Amrywiaeth a Chydraddoldeb Cymru Scroll down for English Mae Cynghrair Diwylliant Cymru yn grŵp gwirfoddol o bobl o...

Digwyddiadau