EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Prosiect Storiau a Llyfr DIY Futures 2012 - 2014

Rhedodd prosiect straeon DIY Futures rhwng 2012-2014, gan ddod â phobl sydd â phrofiad byw o drallod meddwl ynghyd â staff y prosiect. Buont yn gweithio ochr yn ochr, i wrando a chofnodi straeon pobl ledled Powys ac arweiniodd hyn at gyhoeddi llyfr clawr caled hardd o'r enw "y tu mewn sy'n bwysig". Mae'r llyfr ar gael ar draws holl lyfrgelloedd Powys. Lansiwyd y llyfr yn 2013.

Mae'r elyfr ar gael nawr ... cliciwch ar y llun isod i gymryd cip olwg!

Y tu mewn sy'n bwysig (It's the inside that matters) - yr elyfr

Prosiect Adroddiadau Iechyd Meddwl 2007-2011

Roedd y prosiect hwn yn astudiaeth ymchwil weithredol gyfranogol pedair blynedd; cydweithrediad a hwyluswyd o fewn y gwasanaethau iechyd meddwl statudol gan nyrs repolwr iechyd meddwl yn gweithio ochr yn ochr gyda chwech o bobl y bu i'w hunaniaeth symud y tu hwnt i 'ddefnyddiwr gwasanaeth' i gofleidio'r rôl o gyd-ymchwilydd dros y cyfnod hwn. Prif ffocws yr astudiaeth oedd bod y chwe ymchwilydd 'defnyddiwr gwasanaeth' yn cyfweld 31 o bobl oedd yn meddu ar ddiagnosis o salwch meddwl difrifol a pharhaus ac yn derbyn mewnbwn gan y gwasanaethau iechyd meddwl statudol. Cafodd yr holl gyfweliadau eu recordio (sain) a'u trawsgrifio air am air. Cafodd y trawsgrifiadau eu mapio a'u dadansoddi gan y tîm ymchwil gan ddefnyddio dadansoddiad ffenomenolegol deongliadol (interpretative phenomenological analysis - IPA). Er mwyn i'r bobl allu ymgymryd â'r rolau yma, roedd yr astudiaeth yn cynnwys proses o gyfweld a phenodi ymchwilwyr defnyddwyr gwasanaeth gyda rhaglen o weithdai hyfforddi, darparu cefnogaeth goruchwyliaeth a thrafodaeth grŵp / cyfoedion i ddilyn a hwyluswyd gan y nyrs reolwr iechyd meddwl drwy gydol y rhaglen.

Darllenwch fwy am y prosiect yma a gallwch papur ymchwil llawn yma.

Astudiaeth Achos ar gyfer Rhaglen 1000+ o Fywydau 2012. Partneru â chleifion drwy storïau ar gyfer gwelliant.

Cyflwyniad ar y cyd am y prosiect ymchwil.

Yr hyn a ddywedodd pobl am ymwneud â'r prosiect...

"Rydym wedi symud o fod yn ddefnyddwyr gwasanaeth, i fod yn ymchwilwyr, hunaniaeth gadarnhaol, sydd wedi ein hysgogi, ydym rydym yn ddefnyddiol, mae gennym bwrpas, rydym yn cael ein gwerthfawrogi am helpu i lunio darn anhygoel o waith, i lawer ohonom, mae'n hyder wedi dychwelyd, angerdd a phwrpas hefyd, yn ogystal â theimlad o falchder, o gael bod yn rhan o brosiect mor ddewr ... i ni, mae bod yn rhan o dîm, rhannu, cefnogi, darganfod ac yn bwysicach, chwerthin gyda'i gilydd, wedi bod yn hynod gadarnhaol. "

"Wel gadewch i ni obeithio bod pob un ohonom yn dweud ein straeon yn gwneud ychydig o wahaniaeth, fe ddylai. Y rhain yw'r pethau pwysicaf amdanom ni "

Rhannu'r Dysgu O Brosiectau Straeon

Cyfres Hyfforddi Straeon ar gyfer Gwella 1000+ O Fywydau - gwybodaeth hyfforddi i gefnogi sefydliadau GIG Cymru i ledaenu'r defnydd o straeon ar gyfer gwella. Mwy yma.

Rhwydwaith Gwellhad Yr Alban. Fe all Dysgu am feddyliau a straeon o wellhad pobl eraill ysbrydoli gobaith a herio rhagdybiaethau. Mae nifer o straeon am wellhad yn cael eu cyflwyno yma.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Becoming Dad - a guide to support new Dads from the Mental Health Foundation

The Dads and Football project report by the Mental Health Foundation, released on Friday 19 November to mark International Men’s Day, finds very...

Digwyddiadau

No news available.