EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

eGyfranogaeth - rhai diffiniadau

"Y defnydd o TGCh (Technolegau gwybodaeth a chyfathrebu) i alluogi a chryfhau cyfranogiad dinasyddion mewn prosesau gwneud penderfyniadau democrataidd."
(Rhaglen Datblygu'r Cenhedloedd Unedig, 2006)

"Mae eGyfranogaeth yn byw yn y Rhyngrwyd. Mae'r technolegau rhyngrwyd sy'n ein helpu i drefnu a rhannu gwybodaeth yn newid y ffordd yr ydym yn byw ac yn gweithio: rydym yn byw mewn Cymdeithas Wybodaeth."
(Ella Taylor-Smith, 2010)

eGyfranogaeth - rhai dulliau

  • Rhwydweithio cymdeithasol ar-lein fel Facebook a Twitter.
  • Blogs.
  • Wikis.
  • deisebau Rhyngrwyd a holiaduron.

Cliciwch yma i wylio fideo YouTube ar chwyldro'r cyfryngau cymdeithasol.

Cysylltu

Rydym yn dechrau yma ym Mhowys trwy ddarparu rhai dolenni i safleoedd cyfryngau cymdeithasol a fideo diddorol a defnyddiol eraill. Rhowch gynnig ar rai o'r rhain a gadewch i ni wybod beth yw eich barn. Os oes gennych awgrymiadau eraill rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost.

Safleoedd Facebook

Mind Facebook

Dare2Care Wales Facebook

The Root & Branch Project Facebook
Cefnogaeth cymheiriaid i bobl â diagnosis o anhwylder deubegwn, sgitsoffrenia ac iselder tymor hir.

Mad in America Facebook

The Abandoned Soldier (TAS) Powys Facebook
Rhwydwaith beilot gychwynnol ar gyfer y Cymunedau Milwyr a Cyn-filwyr ar lefel leol.

Safleoedd YouTube a Fideo

Ted talks

Fforymau ac Ystafelloedd Sgwrsio

Mental Health forum

Mental Health support

Rethink Talk

Kooth - for young people up to 25

Turn to Me forum

Blogs

Powys Mental Health blog

Mind Freedom blog

Rethink blog

Top dementia blogs

Twitter

PAVO Mental Health Twitter

Dolenni eraill defnyddiol ar y we

The Kindness Offensive!
Ein nod yw cael hwyl, bod yn garedig ac ysbrydoli cymaint o bobl â phosibl i wneud yr un peth. Rydym yn Perfformio Gweithredoedd o Garedigrwydd ar Hap ar raddfa fach a mawr. Twitter, Facebook, You Tube, flickr ...

MindFreedom
Mae MindFreedom yn galw arnoch i rannu eich hanesion am eich profiad o fod â label iechyd meddwl, sut yr ydych wedi goresgyn bod jyst yn ddiagnosis arall, ac unrhyw ddoethinebu y gallwch ei rannu i roi gwybod i eraill bod yna fywyd ar ôl cael eich labelu.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Wild Skills Wild Spaces - a natural way to wellbeing in Powys

Wild Skills Wild Spaces is an innovative new ecotherapy project delivered by Montgomeryshire Wildlife Trust in partnership with Powys Teaching Health...

Digwyddiadau

No news available.