EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Christmas Meal - Welshpool

As well as a Christmas meal there is also a short service at 10:00am followed by refreshments if people would like to attend.

Please call Ruth Trice Magness on 07811 949439 to confirm attendance in order for them to manage numbers.

Transport can possibly be arranged with notice. 

This is a community event for people in the local community to attend.

The event is free however donations are welcomed. Helpers are also welcome to come along and join in chatting to people.

1:00pm for meal but the centre will be open all day.

Welshpool Community Church & Friends

Ann Holloway Centre

Salop Road

Welshpool

SY21 7EA

 

Yn ogystal â phryd o fwyd Nadolig mae yna wasanaeth byr hefyd am 10:00yb gyda lluniaeth yn dilyn os hoffai pobl ddod.

Ffoniwch Ruth Trice Magness ar 07811 949439 i gadarnhau presenoldeb er mwyn iddynt reoli rhifau.

Gellir trefnu cludiant gyda rhybudd.

Digwyddiad cymunedol yw hwn i bobl yn y gymuned leol ei fynychu.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond croesewir rhoddion. Mae croeso hefyd i gynorthwywyr ddod draw i ymuno â sgwrsio â phobl.

1:00yp i gael fwyd ond bydd y ganolfan ar agor trwy'r dydd.

Welshpool Community Church & Friends

Ann Holloway Centre

Salop Road

Welshpool

SY21 7EA

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Self Injury Support survey about pre-A&E phone triage for self-harm

The NHS in England and Wales is considering using a 'call before you walk' approach to attending A&E over the winter to try and reduce pressures on...

Digwyddiadau

Christmas Meal - Welshpool

As well as a Christmas meal there is also a short service at 10:00am followed by refreshments if people would like to attend.

Please call Ruth Trice Magness on 07811 949439 to confirm attendance in order for them to manage numbers.

Transport can possibly be arranged with notice. 

This is a community event for people in the local community to attend.

The event is free however donations are welcomed. Helpers are also welcome to come along and join in chatting to people.

1:00pm for meal but the centre will be open all day.

Welshpool Community Church & Friends

Ann Holloway Centre

Salop Road

Welshpool

SY21 7EA

 

Yn ogystal â phryd o fwyd Nadolig mae yna wasanaeth byr hefyd am 10:00yb gyda lluniaeth yn dilyn os hoffai pobl ddod.

Ffoniwch Ruth Trice Magness ar 07811 949439 i gadarnhau presenoldeb er mwyn iddynt reoli rhifau.

Gellir trefnu cludiant gyda rhybudd.

Digwyddiad cymunedol yw hwn i bobl yn y gymuned leol ei fynychu.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond croesewir rhoddion. Mae croeso hefyd i gynorthwywyr ddod draw i ymuno â sgwrsio â phobl.

1:00yp i gael fwyd ond bydd y ganolfan ar agor trwy'r dydd.

Welshpool Community Church & Friends

Ann Holloway Centre

Salop Road

Welshpool

SY21 7EA