EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Inspiring Change – Exploration Workshop

Date: 26th February 2020

Venue: Bronllys Hospital

Target audience: staff at all grades and levels from Mental Health and Learning Disabilities services, acute sector, Local Authority and Care Homes

Aim: Providing skills on how to explore working as a team, identifying shared values and beliefs to achieve purpose and ideas. How to engage with all stakeholders to evaluate and shape practice to meet people’s needs. Using a number of approaches which include Katie Featherstone, Cardiff University, facilitating a workshop on a current research: refusal and resistance to care by people living with dementia, being cared for within acute hospital wards.

To book a place please contact Heather Wenban, Dementia Lead - Heather.wenban(at)wales.nhs.uk

 

Y Gynulleidfa Darged: staff ar bob gradd a lefel o wasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, y sector acíwt, yr Awdurdod Lleol a Chartrefi Gofal

Nod: Darparu sgiliau ar sut i archwilio gweithio fel tîm, nodi gwerthoedd a chredoau a rennir i gyflawni pwrpas a syniadau.

Sut i ymgysylltu â'r holl randdeiliaid i werthuso a siapio arfer i ddiwallu anghenion pobl. Gan ddefnyddio nifer o ddulliau sy'n cynnwys Katie Featherstone, Prifysgol Caerdydd, gan hwyluso gweithdy ar ymchwil gyfredol: gwrthod a gwrthsefyll gofal gan bobl sy'n byw gyda dementia, yn derbyn gofal o fewn wardiau ysbyty acíwt.

I archebu lle, cysylltwch Heather Wenban, Arweinydd Dementia - Heather.wenban(at)wales.nhs.uk

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Self Injury Support survey about pre-A&E phone triage for self-harm

The NHS in England and Wales is considering using a 'call before you walk' approach to attending A&E over the winter to try and reduce pressures on...

Digwyddiadau

Inspiring Change – Exploration Workshop

Date: 26th February 2020

Venue: Bronllys Hospital

Target audience: staff at all grades and levels from Mental Health and Learning Disabilities services, acute sector, Local Authority and Care Homes

Aim: Providing skills on how to explore working as a team, identifying shared values and beliefs to achieve purpose and ideas. How to engage with all stakeholders to evaluate and shape practice to meet people’s needs. Using a number of approaches which include Katie Featherstone, Cardiff University, facilitating a workshop on a current research: refusal and resistance to care by people living with dementia, being cared for within acute hospital wards.

To book a place please contact Heather Wenban, Dementia Lead - Heather.wenban(at)wales.nhs.uk

 

Y Gynulleidfa Darged: staff ar bob gradd a lefel o wasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, y sector acíwt, yr Awdurdod Lleol a Chartrefi Gofal

Nod: Darparu sgiliau ar sut i archwilio gweithio fel tîm, nodi gwerthoedd a chredoau a rennir i gyflawni pwrpas a syniadau.

Sut i ymgysylltu â'r holl randdeiliaid i werthuso a siapio arfer i ddiwallu anghenion pobl. Gan ddefnyddio nifer o ddulliau sy'n cynnwys Katie Featherstone, Prifysgol Caerdydd, gan hwyluso gweithdy ar ymchwil gyfredol: gwrthod a gwrthsefyll gofal gan bobl sy'n byw gyda dementia, yn derbyn gofal o fewn wardiau ysbyty acíwt.

I archebu lle, cysylltwch Heather Wenban, Arweinydd Dementia - Heather.wenban(at)wales.nhs.uk