EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Inspiring Change – Exploration Workshop

Date: 26th February 2020

Venue: Bronllys Hospital

Target audience: staff at all grades and levels from Mental Health and Learning Disabilities services, acute sector, Local Authority and Care Homes

Aim: Providing skills on how to explore working as a team, identifying shared values and beliefs to achieve purpose and ideas. How to engage with all stakeholders to evaluate and shape practice to meet people’s needs. Using a number of approaches which include Katie Featherstone, Cardiff University, facilitating a workshop on a current research: refusal and resistance to care by people living with dementia, being cared for within acute hospital wards.

To book a place please contact Heather Wenban, Dementia Lead - Heather.wenban(at)wales.nhs.uk

 

Y Gynulleidfa Darged: staff ar bob gradd a lefel o wasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, y sector acíwt, yr Awdurdod Lleol a Chartrefi Gofal

Nod: Darparu sgiliau ar sut i archwilio gweithio fel tîm, nodi gwerthoedd a chredoau a rennir i gyflawni pwrpas a syniadau.

Sut i ymgysylltu â'r holl randdeiliaid i werthuso a siapio arfer i ddiwallu anghenion pobl. Gan ddefnyddio nifer o ddulliau sy'n cynnwys Katie Featherstone, Prifysgol Caerdydd, gan hwyluso gweithdy ar ymchwil gyfredol: gwrthod a gwrthsefyll gofal gan bobl sy'n byw gyda dementia, yn derbyn gofal o fewn wardiau ysbyty acíwt.

I archebu lle, cysylltwch Heather Wenban, Arweinydd Dementia - Heather.wenban(at)wales.nhs.uk

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

SilverCloud, online mental health support for Powys residents

SilverCloud online Cognitive Behavioural Therapy Residents in Powys now have access to online support if they are struggling with stress, anxiety, or...

Digwyddiadau

Inspiring Change – Exploration Workshop

Date: 26th February 2020

Venue: Bronllys Hospital

Target audience: staff at all grades and levels from Mental Health and Learning Disabilities services, acute sector, Local Authority and Care Homes

Aim: Providing skills on how to explore working as a team, identifying shared values and beliefs to achieve purpose and ideas. How to engage with all stakeholders to evaluate and shape practice to meet people’s needs. Using a number of approaches which include Katie Featherstone, Cardiff University, facilitating a workshop on a current research: refusal and resistance to care by people living with dementia, being cared for within acute hospital wards.

To book a place please contact Heather Wenban, Dementia Lead - Heather.wenban(at)wales.nhs.uk

 

Y Gynulleidfa Darged: staff ar bob gradd a lefel o wasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, y sector acíwt, yr Awdurdod Lleol a Chartrefi Gofal

Nod: Darparu sgiliau ar sut i archwilio gweithio fel tîm, nodi gwerthoedd a chredoau a rennir i gyflawni pwrpas a syniadau.

Sut i ymgysylltu â'r holl randdeiliaid i werthuso a siapio arfer i ddiwallu anghenion pobl. Gan ddefnyddio nifer o ddulliau sy'n cynnwys Katie Featherstone, Prifysgol Caerdydd, gan hwyluso gweithdy ar ymchwil gyfredol: gwrthod a gwrthsefyll gofal gan bobl sy'n byw gyda dementia, yn derbyn gofal o fewn wardiau ysbyty acíwt.

I archebu lle, cysylltwch Heather Wenban, Arweinydd Dementia - Heather.wenban(at)wales.nhs.uk