EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Powys Dementia Network

Powys Dementia Network is a unique meeting place for people living with dementia, their carers and people who support them in a professional capacity

Powys Dementia Network is a unique meeting place for people living with dementia, their carers and people who support them in a professional capacity. The aim is to share understanding about what it is like to live with dementia and information about the services that are available. Please bring a willingness to listen, engage and share. 

The event is on Wednesday 15th January at the Crossgates Community Centre, Crossgates, Llandrindod Wells LD1 6RE. It starts with coffee at 9.30am with the main programme starting at 10am. The finish time will be approximately 3pm.

To sign up for the Dementia Network, please click here - https://forms.gle/n4JMW3CpJ5jTQnaS7

 

Mae Rhwydwaith Dementia Powys yn fan cyfarfod unigryw i bobl sy'n byw gyda dementia, eu gofalwyr a phobl sy'n eu cefnogi mewn rhinwedd broffesiynol. Y nod yw rhannu dealltwriaeth o sut beth yw byw gyda dementia a gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael. Dewch â pharodrwydd i wrando, ymgysylltu a rhannu.

Mae'r digwyddiad ddydd Mercher 15fed Ionawr yng Nghanolfan Gymunedol Crossgates, Crossgates, Llandrindod Wells LD1 6RE. Mae'n dechrau gyda choffi am 9.30am gyda'r brif raglen yn dechrau am 10am. Bydd yr amser gorffen tua 3pm.

I gofrestru ar gyfer y Rhwydwaith Dementia, cliciwch yma - https://forms.gle/n4JMW3CpJ5jTQnaS7

 

 

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Self Injury Support survey about pre-A&E phone triage for self-harm

The NHS in England and Wales is considering using a 'call before you walk' approach to attending A&E over the winter to try and reduce pressures on...

Digwyddiadau

Powys Dementia Network

Powys Dementia Network is a unique meeting place for people living with dementia, their carers and people who support them in a professional capacity

Powys Dementia Network is a unique meeting place for people living with dementia, their carers and people who support them in a professional capacity. The aim is to share understanding about what it is like to live with dementia and information about the services that are available. Please bring a willingness to listen, engage and share. 

The event is on Wednesday 15th January at the Crossgates Community Centre, Crossgates, Llandrindod Wells LD1 6RE. It starts with coffee at 9.30am with the main programme starting at 10am. The finish time will be approximately 3pm.

To sign up for the Dementia Network, please click here - https://forms.gle/n4JMW3CpJ5jTQnaS7

 

Mae Rhwydwaith Dementia Powys yn fan cyfarfod unigryw i bobl sy'n byw gyda dementia, eu gofalwyr a phobl sy'n eu cefnogi mewn rhinwedd broffesiynol. Y nod yw rhannu dealltwriaeth o sut beth yw byw gyda dementia a gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael. Dewch â pharodrwydd i wrando, ymgysylltu a rhannu.

Mae'r digwyddiad ddydd Mercher 15fed Ionawr yng Nghanolfan Gymunedol Crossgates, Crossgates, Llandrindod Wells LD1 6RE. Mae'n dechrau gyda choffi am 9.30am gyda'r brif raglen yn dechrau am 10am. Bydd yr amser gorffen tua 3pm.

I gofrestru ar gyfer y Rhwydwaith Dementia, cliciwch yma - https://forms.gle/n4JMW3CpJ5jTQnaS7