EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Social Prescribing and Arts on Prescription

Have you heard of Social Prescribing and want to know where the arts fit?

Are you interested in setting up an Arts on Prescription programme and want to know who to partner with and how to get it off the ground?

Are you already delivering Arts on Prescription and want to improve and grow your programme?

 

On 15th January we are delivering a training event ‘Social prescribing and arts on prescription’ which will be led by Jane Willis of Willis Newson – arts and health experts.  

 

 

 

Here is the link:- https://engage.org/happenings/social-prescribing-and-the-arts/ 

It will take place at Celf o Gwmpas, Llandrindod Wells and has a capacity of 40. 

The cost is £70 for organisations and £35 for freelance practitioners.

 

 

Ydych chi wedi clywed am Ragnodi Cymdeithasol ac yn awyddus i wybod sut mae’n berthnasol i’r celfyddydau?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sefydlu rhaglen Celfyddydau ar Bresgripsiwn ac yn awyddus i wybod pwy i gael fel partner a sut i’w sefydlu?

Ydych chi eisoes yn cyflenwi Celfyddydau ar Bresgripsiwn ac yn dymuno gwella a thyfu eich rhaglen?

Ar 15fed Ionawr rydym yn cyflwyno digwyddiad hyfforddi ‘Rhagnodi cymdeithasol a’r celfyddydau ar bresgripsiwn’ a fydd yn cael ei arwain gan Jane Willis o Willis Newson - arbenigwyr celfyddydau ac iechyd.

Dyma'r ddolen: - https://engage.org/happenings/social-prescribing-and-the-arts/ 

Bydd yn digwydd yng Nghelf Gwmpas, Llandrindod Wells ac mae ganddo le i 40.

Y gost yw £70 i sefydliadau a £35 i ymarferwyr llawrydd.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Do you have lived experience of "mental illness"?

Help University College London learn what helps you in your community. UCL wants to find ways to help community groups, and places such as museums...

Digwyddiadau

Social Prescribing and Arts on Prescription

Have you heard of Social Prescribing and want to know where the arts fit?

Are you interested in setting up an Arts on Prescription programme and want to know who to partner with and how to get it off the ground?

Are you already delivering Arts on Prescription and want to improve and grow your programme?

 

On 15th January we are delivering a training event ‘Social prescribing and arts on prescription’ which will be led by Jane Willis of Willis Newson – arts and health experts.  

 

 

 

Here is the link:- https://engage.org/happenings/social-prescribing-and-the-arts/ 

It will take place at Celf o Gwmpas, Llandrindod Wells and has a capacity of 40. 

The cost is £70 for organisations and £35 for freelance practitioners.

 

 

Ydych chi wedi clywed am Ragnodi Cymdeithasol ac yn awyddus i wybod sut mae’n berthnasol i’r celfyddydau?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sefydlu rhaglen Celfyddydau ar Bresgripsiwn ac yn awyddus i wybod pwy i gael fel partner a sut i’w sefydlu?

Ydych chi eisoes yn cyflenwi Celfyddydau ar Bresgripsiwn ac yn dymuno gwella a thyfu eich rhaglen?

Ar 15fed Ionawr rydym yn cyflwyno digwyddiad hyfforddi ‘Rhagnodi cymdeithasol a’r celfyddydau ar bresgripsiwn’ a fydd yn cael ei arwain gan Jane Willis o Willis Newson - arbenigwyr celfyddydau ac iechyd.

Dyma'r ddolen: - https://engage.org/happenings/social-prescribing-and-the-arts/ 

Bydd yn digwydd yng Nghelf Gwmpas, Llandrindod Wells ac mae ganddo le i 40.

Y gost yw £70 i sefydliadau a £35 i ymarferwyr llawrydd.