EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

St Edwards Boxing Day Drop In

A meal will be provided. Families welcome but no activites are planned, parents are to supervise children.

Not able to provide transport.

Also working with the Food Bank to distribute parcels.

This event is provided for the local community.

The event is free, however donations are welcomed. Helpers are also welcomed.

If you would like to attend, please contact Ceri or Louise on 01547 428088 or drop them an email on knightoncomm@gmail.com

Knighton Community Centre

Bowling Green Lane

LD7 1DR

12pm till 2pm

 

 

Darperir pryd o fwyd. Mae croeso i deuluoedd ond nid oes unrhyw weithgareddau wedi'u cynllunio, mae rhieni i oruchwylio plant.

Methu â darparu trafnidiaeth.

Hefyd yn gweithio gyda'r Banc Bwyd i ddosbarthu parseli.

Darperir y digwyddiad hwn ar gyfer y gymuned leol.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond croesewir rhoddion. Mae croeso i gynorthwywyr hefyd.

Os hoffech chi fod yn bresennol, cysylltwch â Ceri neu Louise ar 01547 428088 neu ollwng e-bost atynt ar knightoncomm@gmail.com

Canolfan Gymunedol Knighton

Bowling Green Lane

LD7 1DR

12yb tan 2yp

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Self Injury Support survey about pre-A&E phone triage for self-harm

The NHS in England and Wales is considering using a 'call before you walk' approach to attending A&E over the winter to try and reduce pressures on...

Digwyddiadau

St Edwards Boxing Day Drop In

A meal will be provided. Families welcome but no activites are planned, parents are to supervise children.

Not able to provide transport.

Also working with the Food Bank to distribute parcels.

This event is provided for the local community.

The event is free, however donations are welcomed. Helpers are also welcomed.

If you would like to attend, please contact Ceri or Louise on 01547 428088 or drop them an email on knightoncomm@gmail.com

Knighton Community Centre

Bowling Green Lane

LD7 1DR

12pm till 2pm

 

 

Darperir pryd o fwyd. Mae croeso i deuluoedd ond nid oes unrhyw weithgareddau wedi'u cynllunio, mae rhieni i oruchwylio plant.

Methu â darparu trafnidiaeth.

Hefyd yn gweithio gyda'r Banc Bwyd i ddosbarthu parseli.

Darperir y digwyddiad hwn ar gyfer y gymuned leol.

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond croesewir rhoddion. Mae croeso i gynorthwywyr hefyd.

Os hoffech chi fod yn bresennol, cysylltwch â Ceri neu Louise ar 01547 428088 neu ollwng e-bost atynt ar knightoncomm@gmail.com

Canolfan Gymunedol Knighton

Bowling Green Lane

LD7 1DR

12yb tan 2yp