Cynllun Strategaethol Calonnau a Meddyliau (2012-2017) - Gweledigaeth Iechyd Meddwl ym Mhowys

Fe'i gelwid yn flaenorol yn Weledigaeth Powys ar gyfer Iechyd Meddwl ond fe'i gelwir bellach yn Calonnau a Meddyliau.

Calonnau a Meddyliau yw ymateb Powys i Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ac mae'r rhoi trosolwg o wasanaethau iechyd meddwl yn y sir ar gyfer dyfodol, yn ogystal â chynllun cyflawni.

Gallwch lawrlwytho'r ddogfen lawn yn Saesneg yma. Gallwch gael y fersiwn Gymraeg yma.

Cyflwyno Strategaeth Calonnau a Meddyliau Powys

Partneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys

Mae'r Bartneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys yn un o saith partneriaethau o'r fath yng Nghymru gyrru'r gweithredu sydd ei angen i wella iechyd meddwl a lles emosiynol pobl leol. Mae'n dod ag asiantaethau ynghyd ar lefel Cyfarwyddwr (neu'r cyfwerth), gan gynnwys Cyngor Sir Powys, Heddlu Dyfed Powys, Bwrdd Addysgu Iechyd Powys, Cynghorau Iechyd Cymuned Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys.

Strategaeth Iechyd Meddwl Calonnau a Meddyliau: Model Gwasanaeth Oedolion

Mae Bwrdd Iechyd addysgu Powys wedi rhoi blaenoriaeth i Iechyd Meddwl yn y Cynllun Blynyddol 2013/14. Ym mis Rhagfyr 2012 cymeradwyodd y Bwrdd Calonnau a Meddyliau: Strategaeth Iechyd Meddwl, cynllun strategol ar y cyd â Chyngor Sir Powys a phartneriaid eraill. Rhan allweddol o weithredu'r strategaeth yw adolygiad o'r model gwasanaethau i oedolion sydd wedi cymryd lle. Mae'r broses a ddefnyddir i ddatblygu'r model; Gellir darllen crynodeb o agweddau allweddol y model a'r camau nesaf ar gyfer gweithredu yma.

Calonnau a Meddyliau Adroddiad Blynyddol 2012-2013

Gallwch ddarllen sut mae'r cynllun strategol: "Calonnau a Meddyliau: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ym Mhowys" yn cael ei weithredu yn yr Adroddiad Blynyddol cyntaf 2012-13 yma.

Calonnau a Meddyliau Adroddiad Blynyddol 2013-2014

Gallwch ddarllen sut mae'r cynllun strategol: "Calonnau a Meddyliau: Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ym Mhowys" yn cael ei weithredu yn yr ail Adroddiad Blynyddol yma.

Gallwch hefyd ddarllen sut mae'r rhai sydd mewn cysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl yn chwarae rhan weithredol yn y broses o gynhyrchu adroddiad blynyddol 2013-14 yma.

Calonnau a Meddyliau Adroddiad Blynyddol 2014-2015

Gallwch ddarllen Adroddiad Blynyddol Calonnau a Meddyliau 2014-15 yma.

Calonnau a Meddyliau Adroddiad Blynyddol 2015-2016

Gallwch ddarllen Adroddiad Blynyddol Calonnau a Meddyliau 2015-16 yma.

Calonnau a Meddyliau Adroddiad Blynyddol 2017-2018

Gallwch ddarllen Adroddiad Blynyddol Calonnau a Meddyliau 2017-18 yma.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

2 new job vacancies at Brecon & District Mind

Brecon & District Mind have two opportunities to join their team. Firstly, a chance to join the Community Wellbeing Service as a Community Wellbeing...

Digwyddiadau

No news available.