Partneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys

Mae Partneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys yw gweithio gyda'i gilydd i ddarparu gwasanaethau gofal integredig o ansawdd uchel i wneud gwahaniaeth positif i fywydau pobl sydd eu hangen. Mae'r bartneriaeth yn cynnwys sefydliadau a chynrychiolwyr unigol pobl sy'n defnyddio gwasanaethau a'r rhai sy'n agos atynt. Mae'r grŵp yn hyrwyddo iechyd emosiynol a llesiant i bawb.

Mae'r bartneriaeth ym Mhowys wedi datblygu ac yn gweithredu:

Gallwch weld y Cylch Gorchwyl ar gyfer y grŵp yma. Mae hwn yn cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd i gymryd i ystyriaeth yr hyn mae angen i'r aelodaeth fod i allu cyflawni'n effeithiol ar feysydd blaenoriaeth newydd a amlygwyd yn y cynllun cyflawni.

I gael gwybod am sut rydym wedi recriwtio dinasyddion sydd â phrofiad o Wasanaethau Iechyd Meddwl Powys ar y bwrdd cliciwch yma. I ddarllen am rôl unigolion ar y bartneriaeth cliciwch yma.

Adroddiadau Strategol Powys a Gwybodaeth

Gallwch weld adroddiadau strategol a gwybodaeth berthnasol i Bowys ac Iechyd Meddwl yma.

Diweddariadau Misol

Darllenwch a lawrlwythwch ddiweddariad diweddaraf Partneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys:

Rhagfyr 2020

Medi 2020

Mehefin 2020

Cofnodion Cyfarfodydd

Gallwch lawrlwytho a darllen cofnodion y cyfarfodydd yma:

Rhagfyr 2018

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Opportunities for 1 x Individual Carer and 1 x Service User Representative / Cyfleoedd i 1 x Gofalwr Unigol ac 1 x Cynrychiolydd Defnyddiwr Gwasanaeth

Opportunities for 1 x Individual Carer and 1 x Service User Representative on Mental Health Regional Planning and Development Partnership The Powys...

Digwyddiadau

No news available.