Law yn Llaw at Iechyd Meddwl - Strategaeth a Chynllun Cyflawni Cenedlaethol Cymru

Ar 22 Hydref, 2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fersiynau terfynol y strategaeth a'r cynllun cyflenwi - Law yn Llaw at Iechyd Meddwl.

Mae Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yn nodi uchelgeisiau ar gyfer gwella iechyd meddwl a gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru. Dyma'r strategaeth iechyd meddwl gyntaf i Gymru sy'n cwmpasu pobl o bob oed. Yn flaenorol bu strategaethau ar wahân ar gyfer plant, ar gyfer oedolion o oedran gweithio ac ar gyfer pobl hŷn.

Gellir gweld y strategaeth sydd yn 75 o dudalennau yn y Saesneg yma ac yn y Gymraeg yma.

Gellir gweld y cynllun cyflawni ar gyfer 2012-16, sy'n 52 tudalen, yn Saesneg yma ac yn Gymraeg yma

Gellir gweld y cynllun cyflawni ar gyfer 2016-19, sy'n 36 tudalen, yn Saesneg yma ac yn Gymraeg yma.

Gellir gweld y cynllun cyflawni ar gyfer 2016-19, sy'n 44 tudalen, yn Saesneg yma ac yn Gymraeg yma.

Gellir gweld Adroddiad Blynyddol Law yn Llaw at Iechyd Meddwl 2013 - 2014 yma. Gallwch ddarllen mwy am ddadl Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar yr adroddiad blynyddol a gynhaliwyd ar 13 Ionawr 2015 yma.

Themâu Allweddol

Gallwch lawrlwytho crynodeb o'r themâu allweddol gyda rhai dyfyniadau uniongyrchol sydd wedi ymddangos yma.

Gallwch lawrlwytho canllaw Hafal i'r strategaeth a Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) yma.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Coronavirus & Me - Results of January 2021 survey of young people in Wales

Professor Sally Holland, Children's Commissioner for Wales, introduces the report. Here is just a taster: "This report presents the views and...

Digwyddiadau

No news available.