EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Barn Lerpwl: myfyrdod, atebion a meddyginiaethau

"Mae pobl yn aml yn cael eu beio am sut y maent yn meddwl. Mae'r label sarhaus o 'anhwylder personoliaeth', er enghraifft, yn llwyddo i labeli pobl yn 'sâl' ac ar yr un pryd yn eu beio am eu ffyrdd o feddwl."

Mae'r Athro Peter Kinderman, Cyfarwyddwr Athrofa Seicoleg Prifysgol Lerpwl, Iechyd a Chymdeithas, yn ysgrifennu am yr hyn y gallwn ei wneud i helpu ein hunain i fyw bywydau hapusach, iachach. Mwy yma.

Cyfweliad gyda’r Seicolegydd Lucy Johnstone

Rhan o Gyfres o Gyfweliadau - Dyfodol Iechyd Meddwl ar wefan Psychology Today. Mae Lucy yn sôn am y posibilrwydd o fod "heb-ddiagnosis" a'r fformiwleiddiad seicolegol. Mwy yma.

Mae cyfweliadau eraill yng Nghyfres Cyfweliadau - Dyfodol Iechyd Meddwl ar gael yma.

O salwch meddwl i fodel cymdeithasol o wallgofrwydd a gofid

Adroddiad sy'n ystyried stigmateiddio ac agwedd annefnyddiol y model meddygol sy'n dominyddu meddwl proffesiynol a chyhoeddus. Gyda chyfraniadau gan ddefnyddwyr a goroeswyr gwasanaethau iechyd meddwl. Cefnogir gan Sefydliad Joseph Rowntree, rhwydwaith NSUN ar gyfer iechyd meddwl a 'Shaping our Lives' - sefydliad, tanc meddwl a rhwydwaith genedlaethol annibynnol a reolir gan ddefnyddwyr. Mwy yma.

Seiciatreg: peryglon Diagnosis Seiciatrig ....

Trawma, Profiadau Somatig a Peter A. Levine PhD

Safbwyntiau Critigol ar Fodel Biofeddygol Trallod Meddwl: Achosion neu ffactorau cyfrannol

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Becoming Dad - a guide to support new Dads from the Mental Health Foundation

The Dads and Football project report by the Mental Health Foundation, released on Friday 19 November to mark International Men’s Day, finds very...

Digwyddiadau

No news available.