EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Gwellhad – beth mae’n ei olygu?

Mae gwellhad yn ymwneud â byw yn dda."

"Taith o dwf personol a thrawsnewid."

"Mae pobl sydd â diagnosis seiciatrig yn gwella ac yn aros yn iach."

"gobaith, rheolaeth, cyfleoedd."

Mae gwellhad yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae gan lawer ohonom ein diffiniad eu hunain o wellhad. Dywedwch wrthym am eich un chi fel y gallwn eu rhannu ar y dudalen hon. Cliciwch yma i ddweud wrthym - beth mae gwellhad yn ei olygu i chi?

Adborth

Mai 18, 2012 - "Dod o hyd i foddhad tra'n aros yn iach".

Ionawr 25, 2014 - "I mi, mae gwellhad yn golygu meistroli eich meddwl eich hun a hunan reolaeth. I drin ei hun ac eraill â pharch ac i fod yn rhydd o hunan-amheuaeth a hunan-feirniadaeth fychanol"

Ble alla i gael mwy o wybodaeth am adferiad?

Siaradwch ag eraill, yn enwedig cyfoedion sydd ar lwybrau tebyg. Gallwn i gyd rannu ein profiadau a bod yn greadigol gyda'i gilydd wrth ddod o hyd i les personol.

Ar y we ...

Mae DIY Futures Powys yn brosiect sy'n cael ei seilio ar egwyddorion adfer ac ymagwedd sy'n canolbwyntio ar unigolion. Cewch wybod mwy yma.

Gallwch lawrlwytho cyflwyniad am wellhad a baratowyd gan dîm DIY Futures yma.

Darllenwch am Agoriad Swyddogol Canolfan Addysgu Llesiant a Gwellhad yn Ysbyty Bronllys ym Mhowys yma.

Dyma rai enghreifftiau o wefannau eraill lle gallwch archwilio a dysgu mwy am wellhad, fodd bynnag, os hoffech chi gael help i gael gwybod mwy, cysylltwch â'n gwasanaeth gwybodaeth:

Mae Inter Voice yn gweithio ar draws y byd i ledaenu negeseuon cadarnhaol a gobeithiol am y profiad o glywed lleisiau. Os ydych yn clywed lleisiau, yn adnabod rhywun sydd neu os hoffech gael gwybod mwy am y profiad hwn, dyma'r safle i chi.

Datblygu Colegau Gwellhad

Gallwch gael gwybod mwy o wybodaeth yma.

Webinar 'Peers as Partners: How England's Recovery Learning Colleges Are Changing the Culture'. Mwy yma.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Becoming Dad - a guide to support new Dads from the Mental Health Foundation

The Dads and Football project report by the Mental Health Foundation, released on Friday 19 November to mark International Men’s Day, finds very...

Digwyddiadau

No news available.