EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/Cyfle i ddweud eich dweud - Gwerthfawrogwn eich barn ar ein gwefan

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* cyfeiriad e-bost gofynnol

Pum Ffordd at Les

Mae'r Pum Ffordd at Les yn set o gamau gweithredu seiliedig ar dystiolaeth sy'n hyrwyddo lles pobl. Y Camau yw: Cysylltu, Bod yn Fywiog, Bod yn Sylwgar, Dal Ati i Ddysgu a Rhoi. Mae'r gweithgareddau yma yn bethau syml y gall unigolion eu gwneud yn eu bywydau bob dydd.

Datblygwyd y camau gweithredu gan y Sefydliad Economeg Newydd (New Economics Foundation) yn 2008.

Edrychodd dîm Iechyd Meddwl PAVO ar y camau gweithredu mewn perthynas â'u bywydau dydd i ddydd eu hunain, yma.

Edrychodd Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys ar y Pum Ffordd mewn perthynas â'r gweithle yn Ebrill 2016.

Ysgrifennodd pum aelod o'r is-grŵp 'Engage to Change', Partneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl Powys am eu profiadau o'r Pum Ffordd i Lles ym mis Tachwedd 2017.

Cysylltiadau Defnyddiol

Mae pobl a sefydliadau eraill wedi archwilio'r hyn y mae Pum Ffordd at Les yn ei olygu iddynt hwy. Gallwch weld eu straeon isod.

Pum Ffordd at Les Yr 'Ecologist'

Rhwydwaith Pum Ffordd at Les Gwent

Adnoddau

Gallwch lawrlwytho Cynllun Gweithredu'r Pum Ffordd at Les yma.

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Newyddion

Becoming Dad - a guide to support new Dads from the Mental Health Foundation

The Dads and Football project report by the Mental Health Foundation, released on Friday 19 November to mark International Men’s Day, finds very...

Digwyddiadau

No news available.