EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/We value your feedback on our website, so please tell us what you think

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Carers Wales Virtual Wellbeing Day

Join Carers Wales for our all-Wales online Wellbeing Day/Ymunwch â Gofalwyr Cymru ar gyfer ein Diwrnod Lles Ar-lein Cymru gyfan

About 

Carers Wales are delighted and excited to announce our dedicated virtual wellbeing day.

We want to invite unpaid carers to join us in a celebration of the Mindful activities that we have had on our Me Time sessions and share that experience with other carers who are in the same position.

Mae Gofalwyr Cymru yn falch iawn ac yn gyffrous i gyhoeddi ein diwrnod lles rhithwir arbennig ar - lein.

Hoffem wahodd gofalwyr di-dal i ymuno a ni i ddathlu'r gweithgareddau Ymwybodol yr ydym wedi'u cael ar ein sesiynau Me Time a rhannu'r profiad hwnnw a gofalwyr eraill yn yr un sefyllfa

Events 

We are hosting a full day of activities to support the mindfulness and wellbeing of unpaid carers on Tuesday 29th June 2021. Each session is individual and you can join as many or as few as you like. You do not have to commit to the whole day.

The day will look like this:

• 10.00 -11.20 – Relaxation through Dance and Music

• 11.30 -12.50 - Dru Yoga

• 14.30 - 15.50 - Learn to Salsa for beginners

• 16.00 -17.20 - Laughing Yoga

• 17.30 – 18.50 – Zumba for beginners

• 19.00 – 20.20 - Qi Gong Yoga taster

Rydym yn cynnal diwrnod llawn o weithgareddau i gefnogi ymwybyddiaeth ofaglar a lles gofalwyr di - dal ar 29ain Mehefin 2021. Mae pob sesiwn yn unigol a gallwch ymuno a chynifer neu gyn lleied ag yn dymunwch. Nid oes raid i chi ymrwymo i'r diwrnod cyfan.

Bydd yr dirwnod yn edrych fel hyn:

• 10.00 - 11.20 - Dawns I Pawb

• 11.30 - 12.50 - Ioga Dru

• 14.30 - 15.50 - Salsa i ddechreuwyr

• 16.00 - 17.20 - Ioga Chwerthin i pawb

• 17.30 – 18.50 – Zwmba i ddechreuwyr

• 19.00 – 20.20 - Ioga Qi Gong sesiwn blasu

Me Time

Me Time' is a chance for unpaid carers to do something for their own enjoyment. These online sessions, funded by the Welsh Government, are a place where carers can get involved in a range of activities and explore new opportunities that they may not be able to do normally. We will be doing all sorts of things ranging from group viewings of the great wonders of the world, to arts, music, physical exercise, relaxation and mindfulness and so much more.

Mae 'Amser i mi' yn gyfle i ofalwyr di-dâl wneud rhywbeth er eu mwynhad eu hunain. Mae'r sesiynau ar-lein hyn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn fan lle gall gofalwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ac archwilio cyfleoedd newydd nad ydyn nhw yn gallu eu gwneud fel arfer o bosibl. Byddwn yn gwneud pob math o bethau yn amrywio o wylio rhyfeddodau mawr y byd mewn grŵp, i gelfyddydau, cerddoriaeth, ymarfer corff, ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar a chymaint mwy.

Registration 

You can register for tickets here/Gallwch cofrestri am tocyn yma - https://www.eventbrite.co.uk/e/carers-wales-wellbeing-day-tickets-148208961995

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Latest News

Wild Skills Wild Spaces - a natural way to wellbeing in Powys

Wild Skills Wild Spaces is an innovative new ecotherapy project delivered by Montgomeryshire Wildlife Trust in partnership with Powys Teaching Health...

Events

Carers Wales Virtual Wellbeing Day

Join Carers Wales for our all-Wales online Wellbeing Day/Ymunwch â Gofalwyr Cymru ar gyfer ein Diwrnod Lles Ar-lein Cymru gyfan

About 

Carers Wales are delighted and excited to announce our dedicated virtual wellbeing day.

We want to invite unpaid carers to join us in a celebration of the Mindful activities that we have had on our Me Time sessions and share that experience with other carers who are in the same position.

Mae Gofalwyr Cymru yn falch iawn ac yn gyffrous i gyhoeddi ein diwrnod lles rhithwir arbennig ar - lein.

Hoffem wahodd gofalwyr di-dal i ymuno a ni i ddathlu'r gweithgareddau Ymwybodol yr ydym wedi'u cael ar ein sesiynau Me Time a rhannu'r profiad hwnnw a gofalwyr eraill yn yr un sefyllfa

Events 

We are hosting a full day of activities to support the mindfulness and wellbeing of unpaid carers on Tuesday 29th June 2021. Each session is individual and you can join as many or as few as you like. You do not have to commit to the whole day.

The day will look like this:

• 10.00 -11.20 – Relaxation through Dance and Music

• 11.30 -12.50 - Dru Yoga

• 14.30 - 15.50 - Learn to Salsa for beginners

• 16.00 -17.20 - Laughing Yoga

• 17.30 – 18.50 – Zumba for beginners

• 19.00 – 20.20 - Qi Gong Yoga taster

Rydym yn cynnal diwrnod llawn o weithgareddau i gefnogi ymwybyddiaeth ofaglar a lles gofalwyr di - dal ar 29ain Mehefin 2021. Mae pob sesiwn yn unigol a gallwch ymuno a chynifer neu gyn lleied ag yn dymunwch. Nid oes raid i chi ymrwymo i'r diwrnod cyfan.

Bydd yr dirwnod yn edrych fel hyn:

• 10.00 - 11.20 - Dawns I Pawb

• 11.30 - 12.50 - Ioga Dru

• 14.30 - 15.50 - Salsa i ddechreuwyr

• 16.00 - 17.20 - Ioga Chwerthin i pawb

• 17.30 – 18.50 – Zwmba i ddechreuwyr

• 19.00 – 20.20 - Ioga Qi Gong sesiwn blasu

Me Time

Me Time' is a chance for unpaid carers to do something for their own enjoyment. These online sessions, funded by the Welsh Government, are a place where carers can get involved in a range of activities and explore new opportunities that they may not be able to do normally. We will be doing all sorts of things ranging from group viewings of the great wonders of the world, to arts, music, physical exercise, relaxation and mindfulness and so much more.

Mae 'Amser i mi' yn gyfle i ofalwyr di-dâl wneud rhywbeth er eu mwynhad eu hunain. Mae'r sesiynau ar-lein hyn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn fan lle gall gofalwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau ac archwilio cyfleoedd newydd nad ydyn nhw yn gallu eu gwneud fel arfer o bosibl. Byddwn yn gwneud pob math o bethau yn amrywio o wylio rhyfeddodau mawr y byd mewn grŵp, i gelfyddydau, cerddoriaeth, ymarfer corff, ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar a chymaint mwy.

Registration 

You can register for tickets here/Gallwch cofrestri am tocyn yma - https://www.eventbrite.co.uk/e/carers-wales-wellbeing-day-tickets-148208961995