EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/We value your feedback on our website, so please tell us what you think

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Invest In Your Health Programme for 5 Weeks/Buddsoddi yn Eich Iechyd am 5 Wythnosau

What is Invest in Your Health?

What is Invest in Your Health?

Invest in Your Health is a free NHS course for anyone in Powys who would like to improve their health and wellbeing.

There are five modules, once you have attended the first module (Building Better Health) you can then choose to participate in any of the other four modules. They are group sessions with a maximum of 12 participants delivered by team members from Powys Teaching Health Board's Pain and Fatigue Management Service.

Each week we will look at different ways in which you can maintain and improve your health and wellbeing through topics such as acceptance, follow up & solution finding, mindfulness, healthy eating, hydration & weight management, activity & movement

The course is also available on Skype- details of upcoming courses can be found on our page.

For more information or to book on the course please give us a ring on 0800 169 5586 or email invest.pow@wales.nhs.uk and one of our team will be happy to discuss things with you.

To find out about future programmes, both online and in the community, please like our page -

http://www.powysthb.wales.nhs.uk/invest

 

Beth ydy Buddsoddi yn Eich Iechyd?

Cwrs rhad ac am ddim y GIG ydy Buddsoddi yn Eich Iechyd, ar gyfer unrhyw un ym Mhowys a fyddai’n hoffi gwella’u hiechyd a’u llesiant.

Mae yna bum modiwl, ac unwaith rydych chi wedi mynychu’r modiwl cyntaf (Meithrin Iechyd Gwell) gallwch chi yna ddewis cymryd rhan yn unrhyw rai o’r pedwar modiwl arall. Sesiynau mewn grwpiau ydy’r rhain, gyda 12 o bobl ar y mwyaf yn eu mynychu ac aelodau tîm o Wasanaeth Rheoli Poen a Blinder Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn eu cyflwyno.

Bob wythnos, fe fyddwn ni’n edrych ar wahanol ffyrdd y gallwch chi gynnal a gwella’ch iechyd a’ch llesiant trwy bynciau fel derbyn, dilyniant a dod o hyd i atebion, ymwybyddiaeth ofalgar, bwyta’n iach, hydradu a rheoli pwysau gweithgarwch a symudiad

Mae’r cwrs hefyd ar gael ar Skype – mae manylion y cyrsiau sydd ar ddod i’w gweld ar ein tudalen.

I gael rhagor o wybodaeth neu i neilltuo lle ar y cwrs, ffoniwch ni ar 0800 169 5586 neu anfonwch e bost i invest.pow@wales.nhs.uk a bydd un o’n tîm yn hapus i drafod pethau â chi.

I gael gwybod am raglenni yn y dyfodol, yn rhai ar-lein neu yn y gymuned, a fyddech cystal â hoffi ein tudalen -

http://www.biapowys.cymru.nhs.uk/buddsoddi

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Latest News

Self Injury Support survey about pre-A&E phone triage for self-harm

The NHS in England and Wales is considering using a 'call before you walk' approach to attending A&E over the winter to try and reduce pressures on...

Events

Invest In Your Health Programme for 5 Weeks/Buddsoddi yn Eich Iechyd am 5 Wythnosau

What is Invest in Your Health?

What is Invest in Your Health?

Invest in Your Health is a free NHS course for anyone in Powys who would like to improve their health and wellbeing.

There are five modules, once you have attended the first module (Building Better Health) you can then choose to participate in any of the other four modules. They are group sessions with a maximum of 12 participants delivered by team members from Powys Teaching Health Board's Pain and Fatigue Management Service.

Each week we will look at different ways in which you can maintain and improve your health and wellbeing through topics such as acceptance, follow up & solution finding, mindfulness, healthy eating, hydration & weight management, activity & movement

The course is also available on Skype- details of upcoming courses can be found on our page.

For more information or to book on the course please give us a ring on 0800 169 5586 or email invest.pow@wales.nhs.uk and one of our team will be happy to discuss things with you.

To find out about future programmes, both online and in the community, please like our page -

http://www.powysthb.wales.nhs.uk/invest

 

Beth ydy Buddsoddi yn Eich Iechyd?

Cwrs rhad ac am ddim y GIG ydy Buddsoddi yn Eich Iechyd, ar gyfer unrhyw un ym Mhowys a fyddai’n hoffi gwella’u hiechyd a’u llesiant.

Mae yna bum modiwl, ac unwaith rydych chi wedi mynychu’r modiwl cyntaf (Meithrin Iechyd Gwell) gallwch chi yna ddewis cymryd rhan yn unrhyw rai o’r pedwar modiwl arall. Sesiynau mewn grwpiau ydy’r rhain, gyda 12 o bobl ar y mwyaf yn eu mynychu ac aelodau tîm o Wasanaeth Rheoli Poen a Blinder Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn eu cyflwyno.

Bob wythnos, fe fyddwn ni’n edrych ar wahanol ffyrdd y gallwch chi gynnal a gwella’ch iechyd a’ch llesiant trwy bynciau fel derbyn, dilyniant a dod o hyd i atebion, ymwybyddiaeth ofalgar, bwyta’n iach, hydradu a rheoli pwysau gweithgarwch a symudiad

Mae’r cwrs hefyd ar gael ar Skype – mae manylion y cyrsiau sydd ar ddod i’w gweld ar ein tudalen.

I gael rhagor o wybodaeth neu i neilltuo lle ar y cwrs, ffoniwch ni ar 0800 169 5586 neu anfonwch e bost i invest.pow@wales.nhs.uk a bydd un o’n tîm yn hapus i drafod pethau â chi.

I gael gwybod am raglenni yn y dyfodol, yn rhai ar-lein neu yn y gymuned, a fyddech cystal â hoffi ein tudalen -

http://www.biapowys.cymru.nhs.uk/buddsoddi