EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/We value your feedback on our website, so please tell us what you think

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Welsh Ambulance Service - Engaging Carers / Gwasanaeth Ambiwlans Cymru - Ymgysylltu a Gofalwyr

Are you an unpaid carer?

The Welsh Ambulance Service wants to understand what you need and expect from us when using the services we provide. Come and meet us, talk to our staff and participate in workshops that will help shape how we deliver services to carers across Wales. 

Due to ongoing coronavirus restrictions, this event will be virtual and held online event. 

2.00 - 3.30pm

Please complete this online form to book your place. For further information you can also: Email: peci.team(at)wales.nhs.uk or Tel: 01792 311773.

*******************************

Ydych chi'n ofalwr di-dâl?

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru eisiau deall yr hyn sydd ei angen arnoch a'i ddisgwyl gennym wrth ddefnyddio'r gwasanaethau a ddarparwn.
Dewch i gwrdd â ni, siaradwch â'n staff a chymryd rhan mewn gweithdai a fydd yn helpu i lywio'r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau i ofalwyr
ledled Cymru.

Oherwydd cyfyngiadau coronafeirws parhaus, bydd y digwyddiad hwn yn rhithwir ac yn cael ei gynnal ar-lein.

2.00 - 3.30yh

Llenwch y ffurflen ar-lein hon i archebu eich lle. I gael rhagor o wybodaeth gallwch hefyd: E-bost: peci.team(at)wales.nhs.uk neu Ffoniwch: 01792 311773

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Latest News

Wild Skills Wild Spaces - a natural way to wellbeing in Powys

Wild Skills Wild Spaces is an innovative new ecotherapy project delivered by Montgomeryshire Wildlife Trust in partnership with Powys Teaching Health...

Events

Welsh Ambulance Service - Engaging Carers / Gwasanaeth Ambiwlans Cymru - Ymgysylltu a Gofalwyr

Are you an unpaid carer?

The Welsh Ambulance Service wants to understand what you need and expect from us when using the services we provide. Come and meet us, talk to our staff and participate in workshops that will help shape how we deliver services to carers across Wales. 

Due to ongoing coronavirus restrictions, this event will be virtual and held online event. 

2.00 - 3.30pm

Please complete this online form to book your place. For further information you can also: Email: peci.team(at)wales.nhs.uk or Tel: 01792 311773.

*******************************

Ydych chi'n ofalwr di-dâl?

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru eisiau deall yr hyn sydd ei angen arnoch a'i ddisgwyl gennym wrth ddefnyddio'r gwasanaethau a ddarparwn.
Dewch i gwrdd â ni, siaradwch â'n staff a chymryd rhan mewn gweithdai a fydd yn helpu i lywio'r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau i ofalwyr
ledled Cymru.

Oherwydd cyfyngiadau coronafeirws parhaus, bydd y digwyddiad hwn yn rhithwir ac yn cael ei gynnal ar-lein.

2.00 - 3.30yh

Llenwch y ffurflen ar-lein hon i archebu eich lle. I gael rhagor o wybodaeth gallwch hefyd: E-bost: peci.team(at)wales.nhs.uk neu Ffoniwch: 01792 311773