EXT:powys_mental_health_template/Resources/Public/Templates/Layouts/img/We value your feedback on our website, so please tell us what you think

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Powys Dementia Network

Powys Dementia Network is a unique meeting place for people living with dementia, their carers and people who support them in a professional capacity

Powys Dementia Network is a unique meeting place for people living with dementia, their carers and people who support them in a professional capacity. The aim is to share understanding about what it is like to live with dementia and information about the services that are available. Please bring a willingness to listen, engage and share. 

The event is on Wednesday 15th January at the Crossgates Community Centre, Crossgates, Llandrindod Wells LD1 6RE. It starts with coffee at 9.30am with the main programme starting at 10am. The finish time will be approximately 3pm.

To sign up for the Dementia Network, please click here - https://forms.gle/n4JMW3CpJ5jTQnaS7

 

Mae Rhwydwaith Dementia Powys yn fan cyfarfod unigryw i bobl sy'n byw gyda dementia, eu gofalwyr a phobl sy'n eu cefnogi mewn rhinwedd broffesiynol. Y nod yw rhannu dealltwriaeth o sut beth yw byw gyda dementia a gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael. Dewch â pharodrwydd i wrando, ymgysylltu a rhannu.

Mae'r digwyddiad ddydd Mercher 15fed Ionawr yng Nghanolfan Gymunedol Crossgates, Crossgates, Llandrindod Wells LD1 6RE. Mae'n dechrau gyda choffi am 9.30am gyda'r brif raglen yn dechrau am 10am. Bydd yr amser gorffen tua 3pm.

I gofrestru ar gyfer y Rhwydwaith Dementia, cliciwch yma - https://forms.gle/n4JMW3CpJ5jTQnaS7

 

 

{$tmplConfig.img.getHelpNowAltText}

Latest News

3 new job vacancies in Health Board's mental health team

Powys Teaching Health Board has just released further information about three new job vacancies in the Mental Health & Learning Disabilities Team....

Events

Powys Dementia Network

Powys Dementia Network is a unique meeting place for people living with dementia, their carers and people who support them in a professional capacity

Powys Dementia Network is a unique meeting place for people living with dementia, their carers and people who support them in a professional capacity. The aim is to share understanding about what it is like to live with dementia and information about the services that are available. Please bring a willingness to listen, engage and share. 

The event is on Wednesday 15th January at the Crossgates Community Centre, Crossgates, Llandrindod Wells LD1 6RE. It starts with coffee at 9.30am with the main programme starting at 10am. The finish time will be approximately 3pm.

To sign up for the Dementia Network, please click here - https://forms.gle/n4JMW3CpJ5jTQnaS7

 

Mae Rhwydwaith Dementia Powys yn fan cyfarfod unigryw i bobl sy'n byw gyda dementia, eu gofalwyr a phobl sy'n eu cefnogi mewn rhinwedd broffesiynol. Y nod yw rhannu dealltwriaeth o sut beth yw byw gyda dementia a gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael. Dewch â pharodrwydd i wrando, ymgysylltu a rhannu.

Mae'r digwyddiad ddydd Mercher 15fed Ionawr yng Nghanolfan Gymunedol Crossgates, Crossgates, Llandrindod Wells LD1 6RE. Mae'n dechrau gyda choffi am 9.30am gyda'r brif raglen yn dechrau am 10am. Bydd yr amser gorffen tua 3pm.

I gofrestru ar gyfer y Rhwydwaith Dementia, cliciwch yma - https://forms.gle/n4JMW3CpJ5jTQnaS7