Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Local news

LGBTQ+ Substance use & treatment experiences survey

The University of South Wales wants to find out more about the experiences of LGBTQ+ groups in relation to their alcohol and drug use. The survey also aims to find out about treatment experiences and whether there is an underrepresentation of LGBTQ+ groups within...

read more

Ap GIG Cymru – eich barn / NHS Wales App – your views

Ap GIG Cymru - eich barn Mae Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion Cyhoedd, sy’n cael eu rhedeg gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru, wedi dechrau gweithio ar Ap GIG Cymru. Bydd yr Ap yn agor gwasanaethau iechyd a gofal i bobl yng Nghymru trwy eu ffonau...

read more

National Bereavement Support Grant 2021 – 2024

The Welsh Government has developed a national framework for the delivery of bereavement care in Wales.  The national bereavement framework includes: core principles minimum standards a range of actions to support regional and local planning The...

read more

World Mental Health Day – 10 October 2021

Mental Health in an Unequal World The WFMH President Dr Ingrid Daniels has announced the theme for World Mental Health Day 2021 which is ‘Mental Health in an Unequal World’.  This theme was chosen by a global vote including WFMH...

read more