Wedi'i leoli yn yr Adran Iechyd, Llesiant a Phartneriaethau. Uwch Swyddog Gwybodaeth, Ymgysylltu a Chyfranogiad Wedi'i leoli yn yr Adran Iechyd, Llesiant a Phartneriaethau. Cytundeb Cyfnod Penodol (Mawrth 2025) gyda'r posibilrwydd o estyniad. 35 awr yr wythnos. Cyflog...

read more