Oct 19, 2021

Mae AaGIC a Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnal ymarfer ymgysylltu ynghylch a ddylid cychwyn newid Rheoliadau Mesur Iechyd Meddwl Cymru (2010). Bydd yr arolwg yn rhedeg am bedair wythnos o ddydd Gwener 15 Hydref i ddydd Gwener 12 Tachwedd 2021. Amgaeir gopi o’r papur opsiynau arfaethedig ac mae’r ddolen i gwestiynau yr arolwg yma.

HEIW and Social Care Wales are implementing an engagement exercise on whether a change to the Mental Health (Wales) Measure Wales (2010) Regulations should be initiated. The survey will run for 4 weeks from Friday 15 October to Friday 12th November 2021. A copy of the proposed options paper is attached and the link to the survey questions is here.