Dec 7, 2021

Ap GIG Cymru – eich barn

Mae Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion Cyhoedd, sy’n cael eu rhedeg gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru, wedi dechrau gweithio ar Ap GIG Cymru. Bydd yr Ap yn agor gwasanaethau iechyd a gofal i bobl yng Nghymru trwy eu ffonau symudol.Mae’r rhaglen yn sicrhau bod yr ap yn cyrraedd anghenion pobl yng Nghymru.

Er mwyn galluogi hyn, rydym yn annog cymaint o bobl â phosibl i gofrestru a chymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn helpu i lunio datblygiad yr ap. Gallwch chi gofrestru’ch diddordeb yn Ap GIG Cymru, cwblhau arolwg ar eich dewisiadau, cofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf a chymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil pellach.

Gwasanaethau Digidol ar gyfer Cleifion a’r Cyhoedd (DSPP) – Iechyd a Gofal Digidol Cymru (gig.cymru)

NHS Wales App – your views

Digital Services for Patients and the Public (DSPP) Programme run by Digital Health and Care Wales have started work on the NHS Wales App. The App will give people in Wales access to health and care services through their smartphones and tablets. Our programme is committed to ensuring that the app meets the needs of people in Wales.

To enable this, we are encouraging as many people as possible to sign up and get involved in activities that will help shape the development of the app. You can sign up here to register your interest in the NHS Wales App, complete a survey on your preferences, sign up for updates and get involved in further research activities.

Digital Services for Patients and Public – Digital Health and Care Wales (nhs.wales)