Mar 30, 2020

All our advocates are working from home, but all our phone, fax systems, emails are functioning as normal.  Until further notice our team will not be providing face-to-face support but we are able to give support by phone, video calls, Whatsapps.

It is important to remember that during this period of uncertainty that it is as important as ever that people have access to an advocacy service.

Conwy and Denbighshire Mental Health Advocacy statement regarding Covid-19

CADMHAS is still open to referrals and to support people through our:

Independent Mental Health Advocacy (IMHA) in Conwy, Denbighshire and Powys

Independent Mental Capacity Advocacy (IMCA) in Conwy and Denbighshire

Community Mental Health Advocacy in Conwy and Denbighshire

Young People Advocacy in Denbighshire

Relevant Person Representative (RPR) in Conwy and Denbighshire

To contact us call 01745 81399 / 07580993334 or email us at admin@cadmhas.co.uk

Datganiad Eiriolaeth Iechyd Meddwl Conwy a Sir Ddinbych ynghylch Covid-19

Mae ein holl eiriolwyr yn gweithio o gartref, ond mae ein holl systemau ffôn a ffacs, negeseuon e-bost yn gweithredu fel arfer.  Hyd nes y ceir rhybudd pellach ni fydd ein tîm yn darparu cefnogaeth wyneb yn wyneb ond rydym yn gallu rhoi cymorth dros y ffôn, galwadau fideo, Whatsapps.

Mae’n bwysig cofio, yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd, ei bod mor bwysig ag erioed fod pobl yn gallu cael gwasanaeth eiriolaeth.

Mae EIMCaSDd yn dal ar agor i gyfeiriadau ac i gefnogi pobl trwy ein:

Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol  (EIMA) yng Nghonwy Sir Ddinbych a Phowys

Eiriolaeth Annibynnol Galluedd Meddyliol (EAGM) yng Nghonwy a Sir Ddinbych

Eiriolaeth Iechyd Meddwl Cymunedol yng Nghonwy a Sir Ddinbych

Eiriolaeth Pobl Ifanc yn Sir Ddinbych

Cynrychiolydd Person Perthnasol (CPP) yng Nghonwy a Sir Ddinbych

I gysylltu â ni ffoniwch 01745 81399 / 07580993334 neu ebostiwch ni ar admin@cadmhas.co.uk