Sesiynau a hyfforddiant lles ar-lein Gofalwr Fi AM DDIM

Mae gan Gynhalwyr Cymru galendr o hyfforddiant ar lein ar lles/sesiynau gwybodaeth ar y gweill i ofalwyr Tachwedd a mis Rhagfyr. Maen nhw i gyd ar-lein. Mae gweithgareddau’n amrywio o gyngor ymarferol ar hawliau gofalwyr a gofalu i sesiynau lles emosiynol a chorfforol...

read more

Galwad ar bob gwirfoddolwr ym maes iechyd meddwl…

Galwad ar bob gwirfoddolwr ym maes iechyd meddwl... Ydych chi'n ymgymryd â rôl wirfoddoli mewn lleoliad iechyd meddwl, e.e. cynorthwyo tîm iechyd meddwl cymunedol neu weithio mewn lleoliad clinigol? Fel rhan o'n cynllun gweithlu iechyd meddwl strategol ar gyfer iechyd...

read more

Swydd Cydlynydd Cymraeg CBT

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn awyddus i recriwtio siaradwr Cymraeg gyda gradd mewn Seicoleg i gydlynu’r gwasanaeth Iechyd Meddwl Cymru gyfan, SilverCloud. Mae lleoliad y swydd yn hyblyg a bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu. Am wybodaeth bellach Swyddi...

read more