Cyfle Swydd gyda PAVO – Swyddog Cyfranogiad Iechyd Meddwl

Ydych chi'n deall gwerth profiad byw? Ydych chi'n credu mewn cyd-gynhyrchu? Efallai mai chi yw'r person rydyn ni'n edrych amdano! Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â Thîm Gwybodaeth, Ymgysylltu a Chyfranogiad PAVO i hwyluso a datblygu gweithgareddau cyfranogiad o fewn...

read more

Cefnogaeth dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

GIG 111 Pwsyo 2 I gael cymorth iechyd meddwl ar frys FFONIWCH 111 a phwyso RHIF 2 Mae'r gwasanaeth ar gael i bobl o bob oed, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ym mhob rhan o Gymru, i sicrhau bod pobl sydd angen cymorth yn gallu cael gafael arno’n gyflym pan fydd ei...

read more

Dweud eich dweud ar…. Gydweithio i wella gwasanaethau

Bydd y digwyddiad yn gyfle i:   Gwrdd â defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, arweinwyr a phartneriaid i archwilio sut i gydweithio. Dylanwadu ar drawsnewid gwasanaethau iechyd meddwl. Lleisio eich barn ar wasanaethau iechyd meddwl ym Mhowys. Bydd canlyniadau'r...

read more

Sesiynau a hyfforddiant lles ar-lein Gofalwr Fi AM DDIM

Mae gan Gynhalwyr Cymru galendr o hyfforddiant ar lein ar lles/sesiynau gwybodaeth ar y gweill i ofalwyr Tachwedd a mis Rhagfyr. Maen nhw i gyd ar-lein. Mae gweithgareddau’n amrywio o gyngor ymarferol ar hawliau gofalwyr a gofalu i sesiynau lles emosiynol a chorfforol...

read more

Galwad ar bob gwirfoddolwr ym maes iechyd meddwl…

Galwad ar bob gwirfoddolwr ym maes iechyd meddwl... Ydych chi'n ymgymryd â rôl wirfoddoli mewn lleoliad iechyd meddwl, e.e. cynorthwyo tîm iechyd meddwl cymunedol neu weithio mewn lleoliad clinigol? Fel rhan o'n cynllun gweithlu iechyd meddwl strategol ar gyfer iechyd...

read more