Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Amdanom ni

Ein diben yw darparu gwybdoaeth ac adnoddau ym maes cymorth a gwasanaethau iechyd meddwl ym Mhowys ac rydym yn falch i fod yn rhan o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO).

Am Iechyd Meddwl Powys

Gallwch weld pam ein bod yn bodoli, a’r hyn rydym yn ceisioei wneud; hefyd gallwch roi adborth inni ar sut y gallwn wella ein gwasanaethau neu roi cefnogaeth ichi.

Mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Gallwch ddarllen am aelodau’r tîm a gweld eu manylion cyswllt ac oriau gwaith.

Mwy