Angen mwy o wybodaeth? Cysylltwch â’r llinell wybodaeth iechyd meddwl ar:

01597 822 191 opsiwn 4

Tîm Iechyd Meddwl Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys sy’n darparu’r Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl ym Mhowys.

Atebir y Llinell Wybodaeth Iechyd Meddwl gan y Wasanaeth Cysylltu Cymunedol PAVO.

Rydym ar gael i geisio ateb eich cwestiynau am iechyd meddwl a llesiant.  Gweler isod restr o’r math o wybodaeth y gallwn ei darparu:

  1. gwasanaethau iechyd meddwl yn eich ardal chi
  2. digwyddiadau, hyfforddiant a chyrsiau
  3. cyfleoedd a chymorth yn/gan y sector gwirfoddol
  4. newyddion lleol a chenedlaethol ym maes iechyd meddwl
  5. …Enghreiffitau yn unig yw’r rhain; gwnawn ein gorau i gael hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac os nad ydym yn gwybod, gwnawn ein gorau glas i gael hyd iddi ar eich rhan.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 01597 822 191 opsiwn 4, trwy ebostio mentalhealth@pavo.org.uk neu drwy ein cyfrifon ar gyfryngau cymdeithasol – TwitterFacebook.