Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Llinell Wybodaeth Iechyd Meddwl

Mae gwybodaeth bellach am ddarpariaeth gwasanaethau iechyd meddwl statudol sydd ar gael ym Mhowys ar Wefan Bwrdd Iechyd Addysgu Powys  ac ar  Wefan Cyngor Sir Powys.

Angen mwy o wybodaeth? Cysylltwch â’r llinell wybodaeth iechyd meddwl ar:

01686 628300
neu
01597 828649

Tîm Iechyd Meddwl Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys sy’n darparu’r Gwasanaeth Gwybodaeth Iechyd Meddwl ym Mhowys.

Rydym ar gael i geisio ateb eich cwestiynau am iechyd meddwl a llesiant.  Gweler isod restr o’r math o wybodaeth y gallwn ei darparu:

  1. gwasanaethau iechyd meddwl yn eich ardal chi
  2. digwyddiadau, hyfforddiant a chyrsiau
  3. cyfleoedd a chymorth yn/gan y sector gwirfoddol
  4. newyddion lleol a chenedlaethol ym maes iechyd meddwl
  5. …Enghreiffitau yn unig yw’r rhain; gwnawn ein gorau i gael hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac os nad ydym yn gwybod, gwnawn ein gorau glas i gael hyd iddi ar eich rhan.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 01686 628300 neu 01597 828649, trwy ebostio mentalhealth@pavo.org.uk neu drwy ein cyfrifon ar gyfryngau cymdeithasol – TwitterFacebook.