Ymddiheurwn nad yw rhai tudalennau o’r wefan Gymraeg wedi eu cwblhau eto. Mae’r rhain yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a byddant yn fyw yn fuan iawn.
We apologise that some pages of the Welsh site are not yet complete. These are currently under construction and will be live very soon.

Materion a strategaethau cyfreithiol

Yn yr adran hon, gallwch ddarllen mwy am faterion cyfreithiol sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Gallwch gymryd cip ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru), cynlluniau, trefniadau diogelu a strategaethau i sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r newyddion cyfredol a’r ddeddfwriaeth ddiweddaraf.

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru)

Deddf yw hon a wnaethpwyd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i helpu pobl gyda phroblemau iechyd meddwl mewn pedair ffordd wahanol.

Mwy

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl

Yma gallwch ddarllen am Strategaeth Genedlaethol a chynllun cyflenwi Cymru ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’:.

Mwy

Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu Rhyddid

Mae DOLs yn digwydd pan nad oes gan unigolyn gapsiti i roi caniaâd i fynd i ysbyty neu gartref gofal.

Mwy

Eich hawliau cyfreithiol

Dysgu mwy am yr adnoddau sydd ar gael i’ch helpu deall beth yw eich hawliau.

Mwy